fbpx

Kotlíkové dotace opět spuštěny0

Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlásily 4. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Obyvatelé Moravskoslezského kraje tak mohou opět získat státní příspěvek na modernizaci svého kotle na tuhá paliva.

Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výše podpory se odvíjí od typu pořízeného kotle. Stejně jako v předchozí výzvě mohou žadatelé vybírat mezi kotlem na tuhá paliva s automatickým dávkováním paliva 3. nebo 4. a vyšší emisní třídy dle ČSN EN 303-5, zplyňovacím kotlem na tuhá paliva emisní třídy 4 a vyšší či atmosférickým nebo kondenzačním kotlem na zemní plyn.

Reklama

Žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu z Programu od 2. ledna 2014 až do 30. června 2014 nebo do dne vyčerpání alokace. Celkem je na dotace k dispozici 60 milionů korun.

Autor: Redakce Nazeleno.cz