fbpx

Kotlíkové dotace aktuálně: Roste zájem o vytápění plynem, půjčky na nové kotle0

Výrazný nárůst žádostí o plynové kondenzační kotle zaznamenávají jednotlivé krajské úřady v rámci programu Kotlíkových dotací. Podle zjištění Českého plynárenského svazu (ČPS) jsou plynové kotle nejčastější volbou v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Výrazný zájem o tento druh vytápění je ale i v dalších krajích.

Zemní plyn představuje komfortní a ekologický způsob vytápění, zejména z dlouhodobého hlediska. Neustálý tlak na zlepšování ekologických parametrů spotřebičů totiž může vyústit i v zákaz provozu nových kotlů na tuhá paliva, které dnes všechny ekologické požadavky splňují. Už od ledna 2020 začne platit zákaz prodeje zařízení 4. a 5. emisní třídy, vyjma kotlů splňujících přísné požadavky Ekodesign. To u kotlů na zemní plyn nehrozí. Vyměnit se mohou teprve tehdy, až technicky doslouží.

Ve většině krajů ještě zbývají prostředky k čerpání kotlíkové dotace

Druhá vlna kotlíkových dotací začala na sklonku loňského léta a poskytované finance se už nevztahují na kotle pouze na uhlí. V jejím rámci obdržely jednotlivé kraje opět přes 3 miliardy Kč, v Moravskoslezském kraji došlo rovnou ke spojení druhé a třetí vlny. K dispozici zde bylo téměř 900 milionů Kč, z této částky zbývá k dočerpání zhruba 23 milionů Kč. „Ve většině krajů přitom ještě stále zbývají prostředky k vyčerpání. V případě plynového kondenzačního kotle mohou žadatelé získat dotaci až 95 000 Kč. To pokryje jak pořízení nového zdroje, tak i případnou aktivaci plynové přípojky,“ upřesnil J. Ruml, ředitel ČPS.

Reklama

Ministr životního prostředí Richard Brabec na konci února dohodl v souvislosti s ochranou ovzduší uvolnění další miliardy do Moravskoslezského kraje. Větší část peněz bude investována do pokračování kotlíkových dotací, zbytek prostředků pokryje potřeby obcí a měst týkající se ochrany ovzduší.

Novinka – bezúročná půjčka na kotel

Nově bude možné výměnu kotlů předfinancovat formou půjčky z prostředků Státního fondu životního prostředí, pilotně právě v Moravskoslezském kraji. Každý občan tak bude mít možnost si vyměnit svůj dosluhující kotel za nový ekologičtější, aniž by musel předem do výměny investovat svoje peníze. O bezúročnou půjčku až do výše 100 % ceny a výměny zdroje si každý zájemce požádá ve své obci nebo na Státním fondu životního prostředí.

Další výzvy kotlíkových dotací budou následovat

V celém programu kotlíkových dotací mají být do roku 2020 vyhlášeny tři výzvy, stát plánuje přerozdělit ze zdrojů Evropské unie celkem 9 miliard Kč. Ideálně by se mělo nahradit až 100 000 nevyhovujících kotlů 1. a 2. emisní třídy. Podle Českého statistického úřadu jich je v Česku stále přes 300 tisíc. Od září 2022 je zakáže zákon a domácnosti si budou muset pořídit ekologičtější zařízení. Ovšem tentokrát už bez jakékoli dotace, navíc pod hrozbou finančního postihu až 50 000 Kč.

Vytápění domácností pomocí kotlů na pevná paliva patří k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší v městech a obcích. Místy je tento podíl na znečištění až 90procentní, především v důsledku používání starých neekologických kotlů. Podle odhadů ze zprávy Státního zdravotního ústavu za rok 2016 předčasně zemřou v ČR na následky nepříznivých vlivů zhoršené kvality ovzduší 4000 lidí.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi