fbpx

Kotle na tuhá paliva a novela zákona o ochraně ovzduší – na co se připravit?0

Kvůli zpřísnění norem na provoz a složení emisí čeká majitele starších kotlů na tuhá paliva nutnost investice do modernějších zařízení. Stávající kotle, které novým normám nevyhovují, bude možné provozovat jen deset let.

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. To se podle odhadů Asociace topenářské techniky bude týkat asi 330 tisíc českých domácností.

Emisní třídy kotlů

Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze nejméně přísné první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.

Reklama

Budou nutné revize kotlů na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Novela tohoto zákona může na první pohled působit jako zbytečná šikana zejména obyvatel venkova, kde se tuhá paliva využívají nejvíce. Měl by ale hlavně eliminovat lokální znečišťovatele ovzduší. „Díky novému zákonu se podstatně zlepší ovzduší hlavně v menších městech a na vesnicích, které vinou špatných kotlů a nevhodného paliva nejvíce trpí lokálním znečištěním vzduchu,“ uvedl například Roman Švantner produktový manažer společnosti ENBRA, která se specializuje na prodej a instalace otopné techniky.

Stovky tisíc domácností budou muset dříve nebo později kotel vyměnit. Přibude také nutnost revizí

V praktické rovině běžného provozu domácnosti zákon přinese hlavně nutnost průběžných revizí kotlů. Od 1. 1. 2017 budou domácnosti povinny na základě požadavku příslušného obecního úřadu tuto revizi předložit, v opačném případě jim bude hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. Revize bude nutné absolvovat každé dva roky. Odhadovaná cena revize včetně seřízení kotle je 1500 Kč. Kdo přesně bude revize provádět, zatím není rozhodnuto. S největší pravděpodobností půjde o soukromé autorizované subjekty.

Časový plán změn:

  • Leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
  • Leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva
  • Leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
  • Září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000 Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních tříd provozovat.

Potřebujete nový kotel na tuhá paliva? Jaké máte možnosti

Koupit kotel nižší emisní třídy a počítat s deseti lety životnosti

Na trhu je dostatek kvalitních kotlů první a druhé emisní třídy na tuhá paliva. Pokud budete počítat s desetiletou dobou provozu, může ještě být takový kotel velmi zajímavou investicí. Deset let je totiž dostatečně dlouhá doba, na kterou lze náklady na kotel rozpočítat. Navíc se dá očekávat, že výrobci v nejbližší budoucnosti nabídnou na tyto kotle zajímavé slevy.

Koupit kotel splňující třetí emisní třídu

Koupě kotle, který již dnes splňuje třetí emisní třídu, je cenově nejnáročnější možností. Získáte však kotel, který bude možné provozovat i po roce 2012, navíc je provoz takového zařízení díky vyšší účinnosti levnější. Ceny kvalitnějších automatických peletových kotlů se pohybují okolo 70 000 Kč, lze však využít různých dotačních programů – v příštím roce bude s velkou pravděpodobností možné na koupi kotlů spalujícího biomasu využít i nový program „Zelená úsporám 2″. Podle severu Biom.cz mohou tyto automatické kotle v rodinném domě uspořit částku 7 – 10000 Kč ročně na palivu.

Využít přestavbovou sadu

Někteří výrobci nabízejí také tzv. přestavbovou sadu, která ze staršího kotle vytvoří modernější zařízení splňující třetí emisní třídu. Součástí sady je hořák, podavač pelet, čidla a příslušná řídicí technologie. Přestavbová sada je podle některých odborníků neelegantní a nepříliš účinné řešení. Pokud již odpovídající kotel vlastníte, může však být finančně výhodná.

Autor: Redakce Nazeleno.cz