fbpx

Partneři sekce

Kotle na biomasu spalují v obci Měňany vlastní šťovík0

Obec Měňany zásobuje své obyvatele ekologickým teplem z moderní kotelny, v níž je spalován dřevní odpad a šťovík, který si obec pěstuje. Unikátní projekt zvítězil v roce 2008 v prestižní soutěži E.ON Energy Globe Award ČR. Čím projekt zaujal odbornou porotu? Zrealizovali jste obdobný projekt? Přihlaste ho do letošního ročníku!

Ten rozdíl je doslova cítit. Mnoho vesnic se v zimním období potýká se špatnou kvalitou ovzduší energie jsou drahé, lidé šetří a v kotlích, u nichž je důležitější nízká cena než kvalita a čistota spalování, topí nejlevnějším hnědým uhlím a někdy dokonce i odpadem. Paradoxně tak v některých vesnicích bývá ovzduší horší než ve městech, jejichž teplárny musí používat ekologické technologie.

„Obec Měňany dodává svým obyvatelům ekologické a levné teplo z kotlů na biomasu.“

Reklama

V Měňanech však žádný štiplavý kouř ve vzduchu necítíte. V obci nedaleko Berouna je vzduch čistý díky moderní kotelně, v níž se spaluje dřevní odpad a také šťovík, který si obec pěstuje. Na obecní kotelnu jsou až na několik výjimek napojeny všechny domy. Teplo je nejen ekologicky čisté, ale také levné. Obyvatelé platí 250 Kč/GJ, což je cena srovnatelná například se dřevem či hnědým uhlím (se započtením dalších nákladů) – o nic se přitom nemusejí starat, jen si doma nastavit požadovanou teplotu.

Projekt obecní kotelny v Měňanech byl v roce 2008 oceněn E.ON Energy Globe Award ČR v kategorii Obec a stal se také celkovým národním vítězem nominovaným do mezinárodního kola Energy Globe World Award.

Jak se přihlásit?

Do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR se mohou se svými realizovanými projekty zdarma přihlásit firmy, obce, školy, odborná i laická veřejnost. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2010.

Adresa pro písemné zaslání přihlášky:
E.ON Česká republika, s. r. o.
Team E.ON Energy Globe Award ČR
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Přihlášku lze zaslat i elektronicky na e-mail projekty@energyglobe.cz nebo ji vyplnit on-line zde.

Více informací o Energy Globe Award najdete na www.energieplus.cz

Úspěšný projekt však s sebou nese i negativa – především vysoké vstupní náklady – projekt stál včetně rozvodů po celé obci celkem 40 milionů korun. Přestože na kotelnu se třemi kotli o celkovém výkonu 1120 kW přispěl Státní fond životního prostředí dotací ve výši 17 milionů korun, obec si ještě musela vzít dvacetimilionový úvěr. „To je pro obec naší velikosti značná zátěž, roční rozpočet máme něco přes dva miliony. Ale žádné výhrady k tomu nemám, ani jako spotřebitel, ani za obec,“ uvedla starostka Měňan Stanislava Sotlová, která v rozhovoru přibližuje vítězný projekt.


Starostka obce Měňany Stanislava Sotlová

Náklady na vybudování centrální kotelny a rozvodů jsou pro vás opravdu vysoké. Proč jste se přesto odhodlali do projektu jít?

Když tu všichni topili uhlím, tak se tu opravdu nedalo dýchat, bylo to opravdu příšerné.  Měňany mají kolem 220 obyvatel, popisných čísel je přes devadesát a zůstaly nám tu jen tři nepřipojené domy. A je opravdu rozdíl když tu kouří jen tři komíny a ne devadesát.

Předtím se zvažovala plynofikace. Jenže když se někdy kolem roku 2003 začala řešit, plynárny o nás už neměly zájem, protože jsme příliš malá obec. Naštěstí. Protože dnes vzhledem k cenám lidé používají plyn jen jako vyrovnávací zdroj, když jsou v práci, a po návratu domů si stejně zatopí uhlím. Ten ekologický efekt se vytrácí.

Přihlaste svůj úsporný projekt a získejte meteostanici!

Připravili jste projekt z oblasti úspor energií nebo obnovitelných zdrojů? Přihlaste ho zdarma do soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Prvních 30 přihlášených získá meteostanici Hyundai! Více informací najdete zde.

Lidé také samozřejmě mají možnost koupit si sami domů lepší kotle na uhlí, které mají takovou technologii, že i při spalování nejméně kvalitního uhlí nejde z komína téměř žádný kouř. Ale nemůžete nutit lidi, aby si je koupili, zvlášť když cena takové technologie je vysoká. Takhle se připojila drtivá většina a požadovaného efektu jsme dosáhli. I úspora spotřebované hmoty je oproti individuálnímu topení padesátiprocentní.

Naše řešení je ohledu opravdu bezkonkurenční – nejekologičtější a finančně pro lidi nejzajímavější, nemluvě o komfortu, protože lidé se o nic nemusejí starat.

Jak velký náklad představovalo připojení na centrální kotelnu pro občany?

U odběratelů byla jediná investice zhruba kolem 1 200 až 2 000 korun za jistič a zásuvku a pak samozřejmě trubky od výměníku k radiátorům, za což někdo zaplatil jeden tisíc někdo tři. Za teplo lidé platí 250 Kč za gigajoule a paušál 1 200 Kč ročně. Cenu máme nastavenou zhruba kolem 70 % ceny a je taková, jako kdybychom neměli úvěr. Pokryje nám provozní náklady a pomáhá vytvářet velmi slušnou rezervu na opravy, kterou používáme také na umoření úvěru. Teď jedeme třetí topnou sezonu, přičemž první 2007/2008 byla zkušební. 

Jaké projekty je možné do soutěže přihlásit?

Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR je rozdělena do sedmi kategorií. Jaké projekty mohou v jednotlivých kategoriích soutěžit?

  • Země: Zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, využití solární energie (vítěz získá 50 000 Kč
  • Oheň: Výroba energie a její efektivní využívání ve všech oblastech (vítěz získá 50 000 Kč
  • Voda: Pitná voda, využití a možnosti úpravy vody a odpadních vod, ochrana vodních zdrojů (vítěz získá 50 000 Kč
  • Vzduch: Ochrana čistoty ovzduší, kvalita ovzduší ve vnitřních prostorách i vnějším prostředí, ochrana klimatu a snížení CO2 (vítěz získá 50 000 Kč
  • Mládež: Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracovala mládež nebo škola (energeticky úsporná opatření v hodnotě 300 000 Kč)
  • Obec: Projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o něž se zasloužila obec (vítěz získá 50 000 Kč
  • Kutil: Malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií, obnovitelných zdrojů energie zpracované jednotlivcem (vítěz získá 100 000 Kč

Přibližte mi, prosím, trochu provoz kotelny.

Topíme piliny, kůru, štěpky, například odpadu z okolních pil, nebo to kupujeme. Obec si také začala pěstovat šťovík, před třemi roky, zrovna před touto sezonou jsme to poprvé sklidili, je to víceletá rostlina.

Obsluha je automatizovaná, řízená počítačem, včetně podávání topiva a přikládání. Máme sice kotelníka, ale ne na plný úvazek. Pravidelně tam jednou za den dochází, ale spíše zaznamenává data z provozu. Také vybírá popel, při mrazech tak jednou za čtyři dny, při teplotách jako třeba v listopadu to stačí jen jednou za tři týdny. Pokud dojde k nějaké poruše, bývá to, jen když se do štěpků zamíchá nějaký klacek a vzpříčí se tam. V takovém případě nám ovšem kotle pošlou SMS, že je porucha.

Odhalte tajemství úspor energie a alternativních zdrojů na www.energieplus.cz. 

Autor: Redakce Nazeleno.cz