fbpx

Konference HYDRO 2011 za účasti více než 1 400 mezinárodních odborníků0

TISKOVÁ ZPRÁVA

HYDRO 2011: Praktická řešení pro udržitelnou budoucnost, mezinárodní konference a výstava, kterou pořádá The International Journal on Hydropower & Dams se bude konat v Praze od 17. do 19. října 2011. Zástupci vlád, vývojáři, finančníci, inženýři a hydro experti ze všech koutů světa se zúčastní akce, která se bude konat v Pražském kongresovém centru.

Partnerem konference HYDRO 2011 je společnost ČEZ

Téměř dvěma miliardám lidí na světě stále chybí spolehlivé dodávky elektřiny. Přibližně 70 % světového vodního potenciálu je ještě možné využít, a proto není pochyb o naléhavé potřebě pečlivě plánovaných vodohospodářských projektů. V hospodářsky rozvinutých zemích, jako například v Evropě, je mnoho vodních elektráren v provozu padesát i více let; jejich rekonstrukce a modernizace je uvede do souladu se současnými bezpečnostními standardy, a může nabídnout  cenově přístupný způsob, jak zvýšit jejich kapacitu a uspokojit roustoucí poptávku.

Konference HYDRO 2011 zhodnotí pokrok, problémy, potřeby výzkumu, rozvojový potenciál a způsoby, jak průmyslově vyspělé země mohou maximalizovat výhody stávajících vodních aktiv.

Akce je organizována ve spolupráci s firmou ČEZ a místními úřady. Mezi ostatní partnerské organizace patří také Mezinárodní přehradní výbor ICOLD a jeho český protějšek CZ COLD, International Energy Agency, International Water Resources Association, European Small Hydropower Association, a český klastr pro obnovitelné zdroje energie CREA Hydro&Energy. Organizátor Aqua-Media International spolupracuje při zajištění technické dokonalosti programu s mezinárodním řídícím výborem, který zahrnuje více než šedesát mezinárodních odborníků z oboru.

HYDRO 2011: O vodní energetice a výstavbě přehrad

Akce bude ideální příležitostí k propagaci českých firem v oboru vodních elektráren a výstavby přehrad, v rámci mezinárodní konference, která přivítá delegáty z více než osmdesáti pěti zemí celého světa. Na konferenci a výstavu se sjedou renomovaní experti s prezentacemi o rozvojových plánech pro obnovitelné zdroje energie. Budou diskutovat o prioritách, úspěších a výzvách tohoto oboru. Mezi nejdůležitější témata bude patřit bezpečnost, financování, technologické inovace a otázky životního prostředí (včetně dopadů změny klimatu na řízení vodních elektráren a přehrad).

Důležitým prvkem konference HYDRO 2011 bude velká mezinárodní výstava. Kolem 200 společností bude prezentovat své výrobky a služby. Delegáti, zástupci mezinárodních finančních institucí, vládni a ministerští poradci, a zástupci orgánů s rozhodovacími pravomocemi ze soukromého a veřejného sektoru, stejně jako dodavatelé, budou mít příležitost navštívit vystavovatele. Během tří dnů přinese výstava mnoho příležitostí k výměnám cenných kontaktů ze zemí, kde velké vodní rozvojové programy probíhají nebo se plánují.

Mezi sponzory a partnery HYDRO 2011 patří společnosti Mavel, Andritz Hydro, Voith, Montanhydraulik, James Walker, Tyazhmash Group, TES Vsetín, ABB, Emerson Process Management, Meggitt, Kuenz, Povodí Vltavy a další.

Součástí konference budou i prohlídky vodních elektráren

Konferenci budou následovat technické prohlídky projektů v České republice. Pro delegáty konference se tak nabídne příležitost poznat roli, kterou hrají obnovitelné zdroje energie v české distribuční síti. Delegáti se také seznámí se znalostmi českých odborníků v oboru hydraulického výzkumu, řízení povodňových rizik a ochrany životního prostředí. Návštěvy byly uspořádány tak, aby zahrnovaly největší přečerpávací stanice provozované společností ČEZ: Dalešice (instalovaný výkon 450 MW), Dlouhé Stráně (650 MW), víceúčelové přehrady a nedávno dokončené malé vodní elektrárny.

Konference a výstava HYDRO 2011 bude doprovázena kulturními exkurzemi pro delegáty a jejich doprovod. Ti budou mít příležitost navštívit Pražský hrad, či si vychutnat krásy Prahy plavbou lodí po Vltavě. Doprovodný společenský program poskytne příležitosti pro další vytváření vztahů v uvolněné atmosféře, při příležitosti ochutnat české kulinářské speciality a kvalitní vína za poslechu hudby světově proslulých českých skladatelů.

Pro informace o konferenci HYDRO 2011 v českém jazyce: lukas.port@hydropower-dams.com

O společnosti Aqua-Media International

Aqua-Media International vydává dvouměsíčník The International Journal on Hydropower & Dams, který šiří informace o široké škále témat týkajících se vodních elektráren, výstavby přehrad a některých dalších aspektů rozvoje vodních zdrojů a hospodaření s nimi. Případové studie se zaměřují na inovativní a náročné projekty. Jiné články se týkají národních rozvojových cílů a plánů, jakož i globálních problémů, jako je péče o životní prostředí, sociální otázky a nebezpečí klimatických změn.

Každé vydání se zaměřuje na daný region světa, kde probíhá rozvoj vodních zdrojů nejaktivněji a představuje velký potenciál do budoucna (například v Asii, Africe, Latinské Americe). Magazín si klade za cíl představit vyvážený pohled na role a výhody vodních elektráren a na podporu osvědčených postupů v plánování, projektování, výstavbě a provozu. Zveřejňované zprávy se týkají aktivit a iniciativ mezinárodních profesních sdružení, jako je ICOLD, IEA, ICID, IWRA, ESHA, Světové rady pro vodu, a dalších. Celková  čtenářská obec časopisu pokrývá více než 180 zemí světa.

Mezi hlavní čtenáře patří vývojáři, majitelé, provozovatelé, konzultanti poradenských firem a konstruktéři. Mezi další čtenáře patří výrobci, dodavatelé zařízení a odborných služeb, výzkumné ústavy, finančníci a studenti.

Mezinárodní konference a výstava HYDRO pořádané společností Aqua-Media se v minulosti konaly v: Budapešti (1994), Barceloně (1995), Lausanne (1996), Portoroži (1997), Aix en Provence (1998), Gmundenu (1999), Bernu (2000) , Riva del Garda (2001); Kiris, (2002), Dubrovníku (2003), Portu (2004), Villachu (2005), Porto Carrasu (2006), Granadě (2007), Lublani, (2008), Lyonu (2009) a Lisabonu (2010). Mimoevroopské konference v Asii se konaly v Bangkoku (2006), Danangu (2008), a Kuchingu (2010).

Společnost Aqua-Media International je zakladatelem nadace AMI Hydropower Foundation, kterou založila v roce 2007. Tuto charitu řídí správní rada. Hlavním cílem nadace je usnadnit účast delegátů z rozvojových zemí na konferencích. Procento příjmů z každé konference je převedeno na nadaci každý rok. Firmy a jednotlivci v oboru také přispívají dalšími finančními prostředky.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz