fbpx

Konec stop-stavu solárním elektrárnám!0

Po téměř dvaadvaceti měsících stop-stavu začaly od počátku letošního roku distribuční společnosti ČEZ Distribuce a E.ON znovu připojovat. Stop-stav znemožnil zhruba čtyřiceti tisícům rodin postavit si na domě malou střešní elektrárnu a stovky instalačních firem připravil o práci. Po znovuobnovení možnosti připojit větrnou či solární elektrárnu obdrželi distributoři jen za první měsíc více než 2 000 žádostí. Občané tak vyslali jasný vzkaz politikům, že o malé obnovitelné zdroje energie mají zájem.

Distribuční společnosti budou nadále posuzovat žádosti o připojení individuálně v souladu s platnou legislativou. Pracovní tým tvořený zástupci distribučních společností, odborníky CZEPHO (Česká fotovoltaická průmyslová asociace) a dalšími experty na obnovitelné zdroje energie intenzivně pracoval více než rok na identifikaci problémů připojování obnovitelných zdrojů energie a nalezení řešení. Výsledkem je znovuobnovení připojování solárních a větrných elektráren. CZEPHO přesto upozorňuje, že pro tento rok ČEPS umožnil bezpečně připojit do sítě pouze 65 MWp. Asociace proto apeluje na občany, aby rezervovali pouze výkon, který chtějí skutečně využít.

Reklama

Připojit se je možné téměř všude

Připojení malých zdrojů OZE je v současné chvíli možné na většině území České republiky, bohužel minimálně v 11 okresech se distribuční společnosti potýkají s naplněním bilančního limitu sítě a přes veškerou snahu nemohou vyjít žadatelům vstříc. Podle informací, které CZEPHO získalo od společností ČEZ Distribuce a PRE distribuce (informace společnosti E.ON Distribuce zatím nemáme k dispozici) se jedná o následující území:

Bilanční limit naplněn do roku 2020:
• celý Karlovarský kraj (okresy Cheb, Sokolov, Karlovy Vary),
• západní část Ústeckého kraje (okresy Chomutov a Louny),
• západ Středočeského kraje (okres Rakovník).

Bilanční limit naplněn do roku 2014:
• střední část Olomouckého kraje (okresy Šumperk, Olomouc, Přerov),
• severovýchod Zlínského kraje (okres Vsetín).

Bilanční limit naplněn, není jasné dokdy:
• jih Středočeského kraje (okres Příbram).

Velký zájem ze strany občanů

Podle údajů CZEPHO bylo za prvních čtrnáct dnů podáno více než dva tisíce žádostí o připojení malých obnovitelných zdrojů energie. „To jen potvrzuje, že lidé mají o solární elektrárnu opravdu zájem. V dnešní době, kdy rostou ceny prakticky všeho včetně energií, více a více lidí pochopilo, že se bez alespoň částečné soběstačnosti do budoucna neobejdou.  Zájem o fotovoltaiku roste i přes radikální propad podpory na rok 2011 o 45% a na rok 2012 o 22%. Dnes tyto projekty dosahují patnáctileté doby návratnosti a přestaly být zajímavé pro velké investory, pro občany bude fotovoltaika ale zajímavá vždy, a to bez ohledu na výši podpory, je to totiž jeden z mála způsobů, jak se bránit stále rostoucím nákladům na elektrickou energii,“ uvedla Ing. Zuzana Musilová, generální sekretář CEPHO.

E.ON: stop-stav znovu zaveden?

Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO) věří, že informace o opětovném zavedení stop-stavu ze strany společnosti E.ON Distribuce publikované médii v posledních dnech, se ukážou jako neopodstatněné. Asociace doufá, že nadále bude distribuční společnost E.ON posuzovat žádosti na připojení individuálně v souladu s platnou legislativou. Pokud se prokáže, že společnost postupuje v rozporu se zákonem, chce CZEPHO podniknout odpovídající právní kroky. „V prvním kroku se Asociace rozhodla s distribuční společností jednat, požádat ji o zveřejnění důvodů pro stopstav, aby tyto důvody mohli prověřit nezávislí odborníci.“

Letos 65 MWp, pak 50 MWp ročně

Podle údajů společnosti ČEPS, a. s. je v roce 2012 pro připojení malých obnovitelných zdrojů energie možné uvolnit  65 MWp výkonu. V dalších letech CZEPHO předpokládá, že bude vytvořen prostor pro připojení minimálně dalších 50 MWp pro fotovoltaiku, což představuje zhruba 5 000 elektráren ročně. S nabytím účinnosti právě schvalovaného Zákona o podporovaných zdrojích energie by měl být aktualizován Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů. Mělo by tak dojít ke zrušení dosud platných rezervací výkonu v rozsahu 600 MWp. Tento výkon by měl být podle slov předsedy Podvýboru pro energetiku Senátu Parlamentu České republiky, senátora Jiřího Bise uvolněn právě pro malé decentrální výrobny elektrické energie typu střešní solární systémy.

Budoucnost: domácnost spotřebuje vše, co fotovoltaika vyrobí

Fotovoltaika v poslední době zazanamenává řadu změn. Do praxe přicházejí fotovoltaické systémy s akumulací, které oproti dosavadním instalacím neposílají nespotřebovanou elektřinu do sítě, ale ukládají ji do baterií, domácnost pak může elektřinu využít v noci nebo další den. Fotovoltaická elektrárna s akumulací je schopná zajistit veškerou energetickou spotřebu domácnosti zhruba v období duben až říjen. Ve zbývajících měsících případný nedostatek elektřiny z fotovoltaiky řeší domácnost odběrem ze sítě. Domácnost tedy spotřebuje vše co vyrobí. Do elektrizační sítě elektřinu nedodává, proto nijak nezatěžuje elektrizační soustavu. Systém s akumulací může účinně přispět ke zvýšení stability soustavy, například tím, že domácnost podpoří síť na straně spotřeby zvýšením spotřeby v době přebytku energie. Taková situace nastává např. v noci. Na straně výroby zase může domácnost dodávat energii v době spotřebních špiček.

Autor: Jana Poncarová