fbpx

Konec fotovoltaiky u nás? S novými podporami se už nevyplatí0

Rozvoj fotovoltaických elektráren v Česku nejspíš skončí. Vzhledem k velmi nízkým výkupním cenám zelené energie, jejichž uvažovanou výši pro rok 2013 koncem října zveřejnil Energetický regulační úřad, se instalace nových elektráren prakticky nevyplatí. Hovoří se dokonce o likvidaci celého oboru výroby solární energie.

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil předběžný návrh výkupních cen zelené energie na rok 2013. Konečné cenové rozhodnutí můžeme očekávat až koncem listopadu, i tento předběžný návrh ale vzbudil poprask. Diskuse o výkupních cenách energie z obnovitelných zdrojů je sice ještě otevřena, i tak se ale mluví se o konci fotovoltaiky u nás.

Návrh ERÚ: historické snížení výkupních cen

Vedení Energetického regulačního úřadu je dlouhodobě známé svými negativními postoji k příliš štědré podpoře zelené energie. Na garantované výkupní ceny už sáhnout nelze, je ale možné omezit ceny pro nově budované elektrárny. Koncem října tedy úřad zveřejnil návrh chystaného cenového rozhodnutí, které by mělo být do konce listopadu dopracováno do konečné a závazné podoby.

Reklama

„Pokles podpory fotovoltaiky a energie z biomasy je historicky nejrazantnější.“

Výkupní ceny zelené energie se určují podle roku spuštění elektrárny:

Rok spuštění 2010

Elektrárny uvedené do provozu v roce 2010 dostanou příští rok výkupní cenu přibližně 13 Kč za kWh. Rozdíl mezi malými a velkými elektrárnami (do 30 kW a nad 30 kW instalovaného výkonu) je zanedbatelný, pouhých 10 haléřů za kWh. Takto vysoké výkupní ceny jsou pozůstatkem garantovaných cen z dob tzv. solárního boomu a jsou každý rok snižovány o 5 %.

Rok spuštění 2011:

V roce 2011 došlo k podstatnému snížení podpor a současně výraznějšímu odstupňování podle velikosti. Zavedena byla tři pásma. Elektrárny uvedené do provozu v roce 2011 tak příští rok dostanou:

  • při výkonu do 30 kW: 7,8 Kč za kWh
  • výkon od 30 do 100 kW: 6,14 Kč za kWh
  • výkon nad 100 kW: 5,72 Kč na kWh

Elektrárny uvedené do provozu letos

Od letošního roku stát podporuje pouze malé elektrárny (do 30 kW). Elektrárny spuštěné v roce 2012 dostanou příští rok 6,28 Kč za kWh. Větší elektrárny už podporu nedostávají.

Solární elektrárny, které budou spuštěny 2013

Při stanovení podpor pro nové elektrárny už žádná garance neplatí, a ERÚ tak má volné ruce. Své návrhy představil koncem října a právě tato čísla vzbudila nevoli fotovoltaických investorů. Výkupní ceny se příští rok sníží dvojnásobně v lednu a v červenci.

Uvedení do provozu leden až červen 2013
Výkon 0 – 5 kW
3,41 Kč za kWh
Výkon 5-30 kW
2,83 Kč za kWh

 

Od července pak výkupní ceny ještě klesnou:

Uvedení do provozu červenec až prosinec 2013:
Výkon 0 – 5 kW
2,99 Kč za kWh
Výkon 5-30 kW
2,43 Kč za kWh

 

Z tabulek je patrné, že dojde k poklesu výkupních cen elektřiny o 45 – 60 %. Podle asociace sdružující podnikatele ve fotovoltaice (CZEPHO) však náklady a ceny solární techniky klesly maximálně o 10 – 20 %. Dochází tím k narušení závazku vlády, že výkupní ceny budou stanovovány tak, aby se návratnost investice držela kolem 15 let.

Podpora klesá u všech obnovitelných zdrojů

Fotovoltaika není jediným postiženým oborem výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Snížení podpory zasáhne také výrobu energie z biomasy, poklesne rovněž podpora bioplynových stanic, větrných elektráren a o jedno procento se sníží i výkupní ceny elektřiny z malých vodních elektráren.

Snížení podpory obnovitelných zdrojů energie v roce 2013:

Biomasa -29-71 %
Bioplynové stanice -15 %
Větrné elektrárny -7 %
Malé vodní elektrárny -1 %

 

Všechna uvedená čísla vycházejí z garantovaných výkupních cen, přibližně stejný je ale také pokles v případě tzv. zelených bonusů. Zatímco výkupní ceny využívají elektrárny dodávající do sítě, zelený bonus je určen pro ostrovní systémy, které výrobu samy spotřebují. Zelený bonus je vždy asi o korunu nižší, ale pro majitele malé elektrárny pro vlastní potřebu nakonec vyjde výhodněji, protože si elektřinu nemusí kupovat. Snížení zeleného bonusu je mnohem více kritizováno, protože zasáhne nejvíce ty, pro něž je fotovoltaika nejvhodnější: Malé střešní instalace pro vlastní potřebu.

Podle energetického zákona je proces tvorby cenových rozhodnutí veřejný, To znamená, že kdokoliv k němu může zaslat své připomínky na e-mail elektro@eru.cz. Tyto připomínky nejsou nijak závazné, nicméně ERÚ je při tvorbě cenového rozhodnutí zohledňuje, případně (u těch nejčastějších a nejvýznamnějších) uvede, proč je zohlednit nemohl. Připomínky je možné posílat do 9. listopadu do 12 hodin.

Zelená energie v ČR:

Hrozba či naděje pro český průmysl?

Podle ředitelky asociace CZEPHO Zuzany Musilové je fotovoltaika pro investory zajímavá, dokud se podpora drží kolem 4 Kč za kWh. Pokud je její odhad správný, v roce 2013 se investice prakticky zastaví. Občané tak podle asociace CZEPHO přijdou o možnost ušetřit na ceně elektřiny, dosáhnout značné energetické nezávislosti a soběstačnosti i do budoucna. Kromě toho CZEPHO odhaduje, že o práci přijde cca 5 tisíc lidí v oboru výroby a instalace solárních elektráren.

Ministr průmyslu a obchodu Kuba nicméně oponuje, že vyšší podpora fotovoltaice by sice zachránila několik tisíc pracovních míst v tomto odvětví, ale současně by vedla k mnohonásobně větším ztrátám v celém českém hospodářství vinou drahé elektřiny. Na ministerstvu už vznikla pracovní skupina, která má vymyslet další kroky ke snížení cen elektřiny, její výstupy by se však měly dostat do praxe až v roce 2014. Situace je o to vážnější, že cena běžné – nedotované – elektřiny klesá, takže vyšší příspěvek na zelenou energii ohrožuje naši konkurenceschopnost o to více.

Proti vyššímu příspěvku se bouří i průmysl. Ostře proti němu vystoupil například Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren: „Na těchto poplatcích zaplatíme za roky 2010 až 2013 přes miliardu korun. Kdybychom tyto peníze nemuseli odvádět, tak zaměstnáme zhruba pět set lidí navíc,“ vypočítal. Takových podniků je v ČR mnoho – podle šéfa strojírenských Vítkovic Jana Světlíka by mohlo být ohroženo až 30 000 pracovních míst. Světlík dále připomíná, že ve Francii nebo v Německu platí velké podniky mnohonásobně nižší příspěvek na zelenou energii než u nás. Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, navrhuje poplatek snížit a rozdíl krýt např. z prodeje emisních povolenek. I Alena Vitásková, ředitelka ERÚ, doporučuje vyšší příspěvek ze státního rozpočtu, dodává však, že to je politické rozhodnutí.

Autor: Redakce Nazeleno.cz