fbpx

Kompostujte a ušetřete0

Dosavadní výsledky z porovnání obcí ukazují, že levnější odpadové hospodářství mají obce, kde se vybírají platby podle množství vyprodukovaného odpadu. Zároveň se ukazuje, že oddělený sběr i předcházení vzniku bioodpadů přináší úspory nákladů na odpadové hospodářství.

Státní fond životního prostředí oznámil, že i letos bude vyhlášena výzva z Operačního programu Životní prostředí, kde z prioritní osy 4.1. lze získat až 90% dotace na projekty zkvalitňující nakládání s odpady. Minimální výše dotace je 500 000,- Kč. Plán výzev pro rok 2013 je již zveřejněn.

Reklama

Kromě finanční pomoci mohou obce získat i informační podporu zapojením do celorepublikové kampaně Kompostuj.cz, jejímž cílem je zlevnění svozu odpadů, zapojením občanů, firem a škol do kompostování a předcházení vzniku bioodpadů. Z dotací ze SFŽP lze financovat i náklady na nákupy kompostérů, štěpkovačů a dalšího vybavení pro podporu domácího a komunitního kompostování. Příjem žádostí se očekává od června do konce srpna 2013.

Zdroj: Kompostuj.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz