fbpx

Komplexní a efektivní zpracování dotace na klíč0

Chcete si zažádat o dotaci z programu Zelená úsporám, ale nevíte jak na to? Připadá vám administrativní zpracování žádosti příliš složité? Potřebujete vyřídit rovnou i její technické zpracování? Obraťte se na profesionály, kteří vám s celým procesem pomohou a zajistí úspěšné vyřízení žádosti.

Chcete mít jistotu, že uspějete se svou žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám? Společnost Countes Company, s.r.o., divize Správa Dotací.EU má pro vás metodický postup („dotace na klíč“), který vám pomůže zajistit její úspěšné vyřízení. Tento proces se skládá ze tří fází.

„Po podání žádosti budou žadateli proplaceny náklady na zpracování výpočtu a projektové dokumentace ve výši 10 000 Kč + 10 000 Kč.“

V první fázi na základě údajů ve vstupním formuláři posoudíme, zda vaše chystané úpravy objektu z hlediska jeho zateplení odpovídají metodice a požadavkům Státního fondu Životního prostředí (SFŽP). Poté klient obdrží konkrétní nabídku s podmínkami zpracování podkladů pro realizaci opatření a pro podání žádosti na SFŽP. Pokud klient schválí stanovené podmínky, přichází na řadu technik, který přímo na místě prozkoumá stav daného objektu určeného k opatřením a shromáždí příslušné informace, které se stanou podkladem k výpočtu.

Žádost o dotaci začíná výpočtem úspor tepla

Ve druhé fázi provedeme výpočet úspory měrné potřeby tepla, tepelné ztráty objektu, abychom zjistili, zda objekt splňuje všechny parametry nutné k získání dotace.  V rámci připravovaných opatření konzultujeme s klientem různé varianty, jak dosáhnout optimálního zateplení a zároveň získat maximální výši dotace. Po výběru jedné z variant připravíme kompletní projektovou dokumentaci a technickou zprávu.

Při žádosti se dbá na to, jak dosáhnout optimálního zateplení a získat maximální výši dotace
Při žádosti se dbá na to, jak dosáhnout optimálního zateplení a získat maximální výši dotace

Vzhledem k tomu, že žadatel nemůže provést zateplení domu svépomocí, je nutné kvalifikovaně vybrat vhodnou firmu (dodavatele) ze Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Předložíme žadateli několik nabídek od firem, které splnily kritéria pro zápis do SOD, aby si z nich sám mohl vybrat.

Na přípravě žádosti o dotaci spolupracují odborníci

Následuje zpracování administrativní žádosti o dotace, která bude předložena ke schválení pracovníkovi SFŽP. Žádost o dotace obsahuje odborný posudek objektu, měrné potřeby tepla před a po realizaci vybraných opatření, technickou zprávu a další nezbytné dokumenty, ze kterých je patrné řešení celé věci.

Na technickém zpracování a veškeré přípravě spolupracujeme s našimi autorizovanými inženýry v oboru pozemní stavby, technika prostředí či technologická zařízení. Pokud klient musí k opatření dokládat i žádost o stavební povolení, zajistíme kromě žádosti o dotace i další nezbytné podklady k získání stavebního povolení rekolaudace objektu.

Správa Dotací.EU: Úspěšné vyřízení žádosti o dotaci

Náklady na zpracování výpočtu a projektové dokumentace ve výši 10 000 Kč + 10 000 Kč budou žadateli proplaceny bankou po podání žádosti na Státní fond Životního prostředí (SFŽP).

Zpracování administrativní žádosti o dotaci obsahuje odborný posudek objektu
Zpracování administrativní žádosti o dotaci obsahuje odborný posudek objektu

Pokud nám žadatel svěří zpracování výpočtu a celého projektu s jeho realizací, jsme schopni mu garantovat úspěšné vyřízení jeho žádosti. Postaráme se o koordinaci stavebních prací a dohlédneme na správný průběh jednotlivých kroků. Nezanedbatelnou součástí našich záruk je podrobná znalost produktů našich partnerů, s nimiž spolupracujeme.

O efektivitě naší činnosti hovoří i čísla: Naše společnost doposud úspěšně podala a realizovala 400 projektů jak v oblasti rodinných, tak i bytových a panelových domů. Díky tomu naši klienti obdrží cca 122 000 000 Kč v souhrnném poměru vyplacených dotací k realizacím na posuzovaných objektech.

Více informací naleznete na webu divize společnosti www.sprava-dotaci.eu

Autor: Komerční sdělení