fbpx

KOMENTÁŘ: Zavedením net meteringu mohou domácnosti ušetřit za elektřinu0

Zavedení nového způsobu obchodu s elektřinou pro malé solární elektrárny – tzv. net meteringu – je cílem nové profesní organizace CAFT. Net metering umožní domácnostem, které mají malou střešní elektrárnu, výrazně snížit náklady na energii.

Obnovitelné zdroje energie jsou v Česku stále poněkud problematickým tématem. Napsalo se o nich mnoho článků, proběhlo mnoho debat na všech možných úrovních, poslanci si připisují body za předvolební sliby, ale státní energetická koncepce stále jakoby počítala jen s velkými hráči a s klasickými zdroji výroby elektrické energie.

Česká republika proto oficiálně podporuje těžbu a dotované spalování uhlí a plynu a politici se také neobyčejně vstřícně staví vůči rozšiřování kapacity jaderných elektráren. A to i přes ekonomicky a ekologicky problematickou stránku věci. Stále je zde rovněž tlak na prolomení těžebních limitů, v případě plynu je zde závislost na cizích zemí – zejména na Rusku. Velké fotovoltaické parky – následek solární havárie – díky neschopnosti tehdejší politické reprezentace (vláda Jana Fischera) stále ještě všichni dotujeme z vlastní kapsy…

Reklama

Sdružení CAFT pomáhá hlavně provozovatelům malých solárních elektráren

A co pak zbývá běžným obyvatelům rodinných domů a bytů? Platit a šetřit. A jak lidé ušetří za elektřinu? Začnou snižovat spotřebu, nebo najdou levnějšího dodavatele. Tím si spotřebitelé mohou snížit účty za elektřinu až o desítky procent. Nejlepším řešením pro majitele rodinných domů by ale byla vlastní výroba takového množství elektřiny, které pokryje jejich celoroční spotřebu. Snad jediným reálně dostupným zdrojem pro běžnou domácnost je domácí sluneční elektrárna na střeše či fasádě rodinného domku. Jenže:

 • Nesmí to být nikdo úplně chudý, protože investice do domácí solární elektrárny není zanedbatelná.
 • Slunce pořád nesvítí.
 • Elektřina se nedá skladovat.
 • Není dořešeno legislativní zázemí.

A tak konečně přišla reakce odborníků na fotovoltaiku, kteří 31.10.2013 založili v Praze Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) jako dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení. Cech bude podporovat rozvoj fotovoltaiky a aktivně se podílet na osvětě veřejnosti. Konečně se ti, kteří fotovoltaiku realizují, ale nevlastní, spojili. Zakladateli jsou jak výrobci, tak i velkoobchodníci a instalační firmy.

Zavedení net meteringu sníží zatížení elektrické sítě, umožní domácnostem šetřit a přinese do státního rozpočtu až miliardu korun

Cílem sdružení je podpora širšího využívání fotovoltaických systémů na budovách, v obcích a městech a tím zvýšení energetické soběstačnosti občanů, institucí i České republiky. CAFT aktuálně řeší rozpracovaná témata:

 • Net metering (odbourání legislativních překážek a nastavení pracovního rámce)
 • Odborná certifikace instalačních firem (dojednání pravidel pro získání certifikace)
 • Legislativně bezpečnostní otázky (sjednocení přístupu stavebních úřadů a hasičů)

Net metering – cesta k ekonomičtějšímu provozu domácí fotovoltaiky

Tzv. net metering je nepraktičtější způsob obchodování s elektřinou pro malé solární elektrárny. V tomto režimu by totiž mohla být rodina schopna pokrýt veškerou spotřebu z vlastní vyrobené elektřiny a snížit tím své účty až na nulu.

Průběh výroby vlastní energie v domácí solární elektrárně a průběh spotřeby el. energie domácnosti

Jak net metering funguje? Jeho podstatou je právo na výrobu energie pro krytí vlastní spotřeby a právo využívat sítě jako veřejného statku, ovšem podle dohodnutých pravidel. Pokud solární elektrárna vyrobí více, než v dané době rodinný dům spotřebuje, elektřina přeteče do sítě a spotřebuje se v sousedství s minimálními ztrátami, pokud vyrobí méně, rodinný dům čerpá elektřinu ze sítě jako dosud. V ročním úhrnu má majitel elektrárny právo odebrat bezplatně ze sítě maximálně tolik energie, kolik do ní dodal.

Princip net meterigu - vyrobenou energii dodanou do sítě lze v případě potřeby odebrat zpět

Systém má samoregulační efekt. Rodině se vyplatí mít jenom tak velkou elektrárnu, která vyrobí tolik, kolik rodinný dům spotřebuje. Za nadvýrobu totiž majitel nedostane nic, elektřina propadne distribuční společnosti.

Výhody Net meteringu pro domácnosti:

 • Snižuje cenu elektrické energie pro domácnosti,
 • snižuje administrativní náročnost vyúčtování elektřiny (vyúčtování odebrané a dodané elektřiny proběhne jednou ročně místo dnešních zálohových plateb a ročního vyúčtování,
 • forma využití rodinných úspor,
 • zjednodušení administrativního zatížení při výstavbě domácí fotovoltaické elektrárny.

Výhody Net Meteringu pro ostatní subjekty na trhu

 • Podpora výroby energie z obnovitelného zdroje, která nestojí nic ostatní odběratele elektřiny ani nevyžaduje peníze ze státního rozpočtu.
 • Snižuje zatížení sítě a ztráty v síti a snižuje tak související náklady na distribuci elektřiny, které patří u nás k nejvyšším v Evropě.
 • Podporuje rozvoj průmyslu, inovativních technologií a zaměstnanosti (instalační a servisní firmy, výrobci panelů a komponent apod.).
 • Přinese více než miliardu korun na DPH do státního rozpočtu z výstavby elektráren — s ukončením odpočtu DPH na podnikatele, majitel elektrárny bude nově koncový odběratel.
 • Zavádí prvek reálné konkurence do prostředí, kde dosud neomezeně vládly přirozené monopoly

Fotovoltaika na Nazeleno.cz:

 • Solární elektrárna pro vlastní potřebu – jde to snadno

 • Fotovoltaika za nic nemůže – selhal stát

 • Fotovoltaika 2013 – konec podpory a šikana provozovatelů malých elektráren

Co brání zavedení net meteringu v ČR?

Jde o politickou vůli vytvořit obyvatelstvu podmínky, aby mohlo šetřit náklady na energie. Před volbami se politické strany předháněly v opatřeních, která zajistí obyvatelům lepší živobytí, nyní se budeme moci přesvědčit, jak vážně tato prohlášení byla míněna. A přitom stačí málo! Zpracovat příslušné vyhlášky a zákony. Kdyby nevěděli jak na to, inspiraci určitě najdou v řadě zemí Evropy i Ameriky.

Aby distribuční společnosti mohly net Metering lidem nabízet, je třeba jim to povolit a v legislativě jej zahrnout do služeb distribučních společností. Na druhé straně je třeba stanovit, pro které zákazníky je net metering určen. Jak to funguje třeba v USA najdete v článku „Jak funguje net netering“ od Mgr. Jiří Zilvara na stránkách www.tzb-info.cz.

Autoři komentáře: Mgr. Miloš Klekner, Ing. Filip Malán – CAFT, text prošel redakční úpravou Nazeleno.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz