fbpx

KMB SENDWIX – zdivo s výbornými vlastnostmi0

Hledáte-li pro konstrukční systém s vynikajícími tepelněizolačními, akustickými i statickými vlastnostmi, rozhodněte se pro vícevrstvý systém z vápenopískového zdiva, který pod názvem KMB SENDWIX vyrábí největší český výrobce stavebních materiálů, společnost KM Beta.

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace s tloušťkou 100 až 240 mm. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 175 až 290 mm.

Vynikající tepelně/technické parametry

Základ pasivních a nízkoenergetických domů spočívá ve vynikajících tepelně/technických parametrech konstrukce a eliminaci tepelných mostů. Unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX si již dnes zachovává velké rezervy pro potenciální zvyšování požadavků. Svědčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m2 . K/W a nízký součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,32 – 0,15 W/(m2 . K). Každá varianta systému (M, P, L) sestává z 12 typů, které se liší tloušťkou i tepelnětechnickými parametry. To umožňuje projektantovi či investorovi nastavit požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle stavebního záměru. Únikům tepla brání efektivněji než jednovrstvé konstrukce a překonává nejen závazné, ale i doporučené normy.

Oproti vylehčeným jednovrstvým konstrukcím má systém KMB SENDWIX díky své vysoké hmotnosti užitečný bonus – schopnost tepelné akumulace. Denně užívaná stavba tak překonává výkyvy teplot během roku zejména v jarním a podzimním období, ale i během dne (den a noc), aniž by bylo třeba spustit vytápění. To umožňuje zkrátit otopnou sezonu až o celý měsíc.

Akustické vlastnosti

Norma stanovuje mezi dvěma obytnými místnostmi jednoho bytu a místnostmi druhého bytu nebo veřejnými prostory domu váženou vzduchovou neprůzvučnost R´w = 52 dB. SENDWIX 8DF-LP vytváří mimořádnou akustickou pohodu (Rw až 56 dB) již při tloušťce 240 mm. Všechny varianty kvádrů 8DF jsou při tloušťce 240 mm předpokladem dosažení akustické pohody v celé budově (R´w 42 až 54 dB). Vnitřní nenosné zdivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanou R´w 42 dB mezi jednotlivými místnostmi téhož byt již při tloušťce 115 mm.

Jednoduchá a rychlá výstavba

Rychlá a jednoduchá výstavba se zdicím systémem KMB SENDWIX zvyšuje pravděpodobnost dokončení stavby v plánovaném termínu. Exaktní tvary a shodné velikosti všech plochy prvků umožňují přesné zdění, které šetří nejen čas, ale i peníze. Rychlost a nenáročnost výstavby umožňuje i styčná plocha kvádrů, kterou tvoří systém pero a drážka pro tzv. suchý spoj. Na vápenopískových kvádrech se nacházejí ergonomické úchyty, které při přesném zdění usnadňují manipulaci s kvádry – což zvyšuje efektivitu práce po celou dobu realizace (0,36 až 0,5 h/m2). Tenkovrstvým lepením kvádrů na maltu s tloušťkou ložné spáry pouze 2 mm se výrazně šetří spotřeba maltových směsí.

Optimální vnitřní mikroklima

Zdicí prvky systému KMB SENDWIX charakterizuje nízká nasákavost (10 až 18 %) a s tím spojená vysoká mrazuvzdornost. Materiál má díky příznivým parametrům příjmu a výdeje vlhkosti mimořádný význam z hlediska pobytu osob v uzavřených prostorech. Celoročně udržuje optimální mikroklima budovy.

Mezi všemi stavebními materiály mají vápenopískové cihly jednu z nejnižších hodnot radionuklidu, které se každoročně potvrzuje nezávislými měřeními. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty radionuklidu I = 0,26, přičemž nejvyšší doporučená hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 0,8.

Kvalitní servis

Filozofie společnosti KM Beta, a. s., je ulehčit stavební proces všem jeho účastníkům. Architektům nabízí bezplatný výpočet potřebného množství stavebního materiálu, ale i úpravy povrchů podle projektové dokumentace. Cena je srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí. Užitek, který díky svým vlastnostem KMB SENDWIX nabízí, jejich možnosti ale vysoce převyšuje.

Více na www.sendwix.cz

Autor: Komerční sdělení