fbpx

KMB SENDWIX – jednoduché, chytré, přesné0

To jsou hlavní vlastnosti zdícího systému Sendwix, který vyrábí největší český výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků – společnost KM Beta. Tento unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva splňuje technické požadavky odpovídající současným i budoucím potřebám stavebníků. Se systémem KMB SENDWIX lze snadno docílit i parametrů pro energeticky úsporný až pasivní dům.

Pokud stavíte ze SENDWIXU, můžete si obytnou plochu domu rozšířit, aniž by to zvětšilo i zastavěnou plochu. Tento luxus umožňuje právě stavební systém KMB SENDWIX. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240 mm, zdicí prvky KMB SENDWIX 12DF-LD a 6DF-LD mají tloušťku pouze 175 mm!), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.

Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří mimořádně pevné vápenopískové kvádry. Z vnější strany se na zdivo přikládá tepelná izolace v různých variantách. Systém doplňují zdicí a spárovací malty a lepidla, které KM Beta vyrábí pod názvem Profimix.

Více na www.kmb-profimix.cz

Vysoká pevnost materiálu zajišťuje kvalitu nosné části stavby a umožňuje výstavbu i sedmipodlažních objektů z nosných stěn v tloušťkách 175, 240 a 290 mm. Výborné akustické vlastnosti přinášejí uživateli vysoký akustický komfort, vysoká tepelná jímavost materiálu přináší stabilní vnitřní teplotu prostředí v zimním i letním období a přispívá tak k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení interiéru. Jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn díky přesným tvarům cihel a přesné zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti a kvality provedení i pro investora. KMB SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly i hodnoty normou doporučované! Všechny pracovní postupy a návody najdete na www.sendwix.cz.

Systém KMB SENDWIX byl certifikován od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel, celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy: KMB SENDWIX L je systém s lícovou přizdívkou, v systému KMB SENDWIX M je použitým izolantem kontaktní minerální izolace s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky a v systému KMB SENDWIX P je použitým izolantem kontaktní stabilizovaný polystyren.

Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.

Více informací na www.kmbeta.cz, nebo na bezplatné lince 800 150 200.

Autor: Komerční sdělení