fbpx

KM Beta nabízí dotaci na podporu oprav a modernizace bytových domů0

Největší český výrobce betonové krytiny KM Beta se připojuje ke znovuotevřenému programu Nový Panel a nabízí další finanční pomoc majitelům panelových bytů

Téměř třetinu bytů v ČR v současnosti tvoří byty v panelových domech, podle informací ČSÚ v nich žije celkem 2,165.000 obyvatel. Téměř 700 tisíc panelových domů je ale starších více než 35 let a více než šedesát procent paneláků dnes potřebuje celkovou rekonstrukci. Proto se společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, rozhodla nabídnout finanční podporu pro rekonstrukci střešního pláště bytových domů. Program „Dotace na podporu oprav a modernizace bytových domů“ zahrnuje nové, modernější řešení střechy se skrytým podstřešním okapovým systémem, které ušetří až 28 % nákladů na rekonstrukci střechy, a k tomu minimálně 25% slevu na střešní systém KM Beta. Spolu s čerstvou novinkou Ministerstva pro místní rozvoj, znovuotevřením dotačního programu Nový Panel, se tak majitelům panelových domů otevřela cesta k dostupné rekonstrukci jejich domu.

Reklama

Program společnosti KM Beta a.s. je přímou a konkrétní pomocí. Nejedná se totiž, jako u běžných dotací, o dlouhodobou podporu formou příspěvku na úhradu úroků, ale o přímou, okamžitou a jednorázovou finanční pomoc. Program společnosti KM Beta navíc zahrnuje také technickou pomoc, včetně výpočtu prvků a nacenění s konečným vyčíslením úspory.

Proč se na panelovém domě šikmá střecha vyplatí?

Problém krátké životnosti hydroizolací plochých střech u panelových domů je v navrženém systému KM BETA řešen šikmou střechou za použití tvrdých skládaných krytin. Střešní nástavba panelových domů se provádí pomocí vazníkových konstrukcí, které se kotví do atikových panelů nebo do stropní konstrukce posledního podlaží. Montáž střešních vazníků se provádí bez demontáže původní hydroizolace ploché střechy. Tím se šetří náklady na přesun velkého množství starého a následně nového materiálu a uživatelé bytů nejsou vystaveni zvýšenému riziku zatečení do objektu při nepříznivém počasí během výměny pláště. I při účelném nevyužití podstřešních prostor šikmých panelových nástaveb získávají uživatelé při použití střešního systému KM Beta spolehlivější hydroizolaci s mnohem vyšší životností. Střecha zateplí poslední podlaží a v letních měsících odstíní sluneční záření a ušetří obyvatele podstřešních bytů úmorných veder.


Podstřešní okapový systém

Originální řešení navrženého systému KM BETA spočívá v tom, že šikmá střecha není z vnější strany opatřena podokapními žlaby a svody. Voda se do skrytého okapového systému dostává skrz odvodňovací tašku KM BETA, která je navržena tak, že v otvorech rovných odvodňovacích ploch jsou vsazeny speciální mřížky, které srážkovou vodu odvedou do žlabu pod krytinou a zachytí všechny hrubé nečistoty.

Realizace podstřešního okapového systému KM Beta má oproti klasickým žlabům a svodům mnohé výhody:

  1. Úspora nákladů při projektování a budování střešních svodů a ležatých kanalizačních přípojek pro dešťovou vodu. Využijí se stávající střešní vpusti. Odpadá narušení terénních a zahradních úprav výkopovými pracemi a administrativní zatížení při vyřizování potřebných formalit ve stavebním řízení, jako je například souhlas vlastníků pozemků sousedících s rekonstruovaným domem.
  2. Řešení okapového systému pomocí podstřešních žlabů a vnitřních svodů je jednoduché a v kombinaci mědi s plastem téměř bezúdržbová
  3. Odpadají náklady na čištění žlabů ve značných výškách
  4. Skrytý okapový systém není v zimním období vystaven riziku poškození při sesuvu sněhu, jako je tomu u klasického podokapního systému
  5. Skrytý podokapní systém řeší i problém nemožnosti přístupu k podokapnímu žlabu, např. na hranici souseda nebo ve velkých výškách


Schémata konstrukce podstřešního okapového systému

Tabulka zařazená níže uvádí srovnání rozpočtových nákladů dosud běžného, podokapního systému a podstřešního systému. Výpočet je proveden na realizovaném domě Slunečná 26 a 28, Hodonín. Jde o valbovou střechu s rozměry 42,9 x 12,45 m.

Autor: Redakce Nazeleno.cz