fbpx

Klimatické změny: Češi nejsou největší skeptici, jak tvrdí média0

Čechy trápí klimatické změny nejméně z celé Unie! Václav Klaus nás výrazně ovlivňuje! Podobné titulky na nás vychrlila média minulý týden. Pravda je ale někde jinde. Pokud se zahloubáte do výsledků veřejného mínění Eurobarometer, z nichž všechny zprávy vyšly, zjistíte pravý opak. Češi považují klimatické změny za velký problém, nejméně se jich bojí paradoxně Britové a Nizozemci.

Eurobarometer a výzkum o globálním oteplování Evropská komise prostřednictvím svých průzkumů známých pod označením Eurobarometer zveřejnila před pár dny poměrně komplikované výsledky výzkumu veřejného mínění spojeného s otázkami klimatických změn a globálního oteplování.

„40 % Britů a Holanďanů (ale pouze 22 % Čechů) si myslí, že debata o globálním oteplování se už vzdálila seriózním břehům a je přehnaná.“

Reklama

Ten probíhal v členských a zemích EU (a zároveň v Turecku, Chorvatsku a Makedonii) od března do května tohoto roku. Výsledkem je spousta grafů, tabulek a 145stránková závěrečná zpráva (k dispozici pouze v angličtiněněmčině). Česká média si z desítek přehledně zpracovaných „koláčů“ a sloupců vybrala prakticky jen jeden jediný – ten, v němž se objevila Česká republika v jednom ukazateli objevila zcela na konci spektra.


Jeden výsledek, které to „celé způsobil“ – Otázka: Který z následujících problémů (podle vašeho názoru) ohrožuje svět jako celek nejvíce? (sledován byl počet lidí, kteří uvedli globální oteplování či změny klimatu)

Jedna otázka, ukvapené závěry

Není samozřejmě chybou zveřejnit výsledky jednoho z výzkumů, problematické ovšem určitě je, pokud na základě něj dochází ke značnému zobecňování. A ještě horší je, když tato interpretace jde proti většině zbylých výsledků. Zmíněný výzkum, který interpretovala třeba i Česká televize (Čechy změny klimatu trápí z celé sedmadvacítky nejméně), se ovšem neptal na globální oteplování. Otázka zněla: Který z následujících problémů (podle vašeho názoru) ohrožuje svět jako celek nejvíce?

Klimatické změny, nebo globální oteplování?

Tvůrci výzkumu otestovali také význam spojení klimatické změny a globální oteplování. Půlce respondentů kladli otázky s použitím jednoho výrazu, u druhé použili jiné spojení. Výsledek? Takřka totožný. Evropané považují oba procesy za stejně velký problém (výsledky se lišily maximálně o jednotky procent), přestože lze zcela v obecním významu považovat klimatické změny za neutrální výraz, který je vývoji planety vlastní.

Respondenti mohli uvést více odpovědí, přibližně 62 % Evropanů v průměru uvedla mezi těmito problémy klimatické změny či globální oteplování. Nejčastěji globální oteplování či klimatické změny uvedli Kypřané (92 %) a Řekové (90 %), nejméně naopak Češi (42 %). To, že Češi upřednostnili před globálním oteplováním či klimatickými změnami mezinárodní terorismus (56 %) a také chudobu a nedostatek vody a jídla (48 %), příliš neříká nic o českém postoji ke klimatickým změnám, ale o prioritách a způsobu odpovídání na otázky. Kypřané například uvedli v 92% případů globální oteplování a klimatické změny, ale také v 90 % případech chudobu, nedostatek jídla a pitné vody. Usuzovat z toho, že jsou Češi zároveň sobečtí vůči třetímu světu by asi nebylo nejkorektnější.

Grafy: Ohodnoťte problém globálního oteplování/změny klimatu na stupnici 1–10 podle závažnosti (10 je nejvíce vážný)

Globální oteplování/změny klimatu - Česká republika
Češi nevybočovali podobně jako v jiných odpovědích z celoevropského průměru

Globální oteplování/změny klimatu - Velká Británie
Britové oproti tomu hodnotili globální oteplování a změny klimatu jako nejméně vážné (byť přesto většina ocenila jejich závažnost bodem 7-10)

Globální oteplování/změny klimatu - Slovensko
Na Slovensku byl problém globálního oteplování a změny klimatu brán jako jeden z nejvážnějších (i v jiných odpovědích vždy zastávali aktivnější stanovisko než Češi)

Reálná čísla? 76 % Čechů považuje globální oteplování za vážný problém

Obzvláště proto, že další názory na globální oteplování tvrdí úplně něco jiného. V rámci výzkumu se respondenti dále soustředili právě na ni. Když měli ohodnotit závažnost problematiky globálního oteplování, 76 % z českých dotazovaných ji označilo za velmi vážný problém (průměr EU je 75 %). 71 % dotazovaných obyvatel České republiky zcela nebo spíše nesouhlasilo s tvrzením „Závažnost změn klimatu se zveličuje“ (průměr EU je 65 %).

 

Přečtěte si více

Pokud jde o čisté hodnocení závažnosti globálního oteplování (bez akademického rozhodování, zda je horší chudoba, nedostatek pitné vody nebo teroristé), překvapivě nejvíce skeptiků se našlo v zemích, od nichž by se to vzhledem k jejich poloze nečekalo. 37 % Britů i Nizozemců ohodnotilo globální oteplování či změny klimatu ohodnotilo závažností body 1–6 na desetibodové stupnici (průměr EU i ČR je 22 %, zbytek jej považuje za velmi vážný problém – hodnocení 7-10). Zhruba 40 % Britů a Holanďanů (ale pouze 22 % Čechů) si také myslí, že závažnost debaty o globálním oteplování se už vzdálila seriózním břehům a je přehnaná. Holanďané také narozdíl od většiny EU nevěří (v poměrů 48 % vs. 38 %), že boj proti klimatickým změnám může mít pozitivní vliv na evropskou ekonomiku, Estonci zase v 52 % případů mají globální oteplování za nezvratný proces (stejný postoj zastává 27 % Čechů). Zajímavé je, že nadprůměrné hodnoty při hodnocení závažnosti globálního oteplování vykázaly výsledky na Slovensku, kde je považováno globální oteplování za velmi vážný problém, a to výrazně více než je průměr EU.

Globální oteplování/změny klimatu - závažnost situace
Počet respondentů, kteří považují současnou debatu o klimatických změnách za přehnanou (Češi opět uprostřed)

Výzkum nabízí spousty dalších otázek, ve většině z nich se ale odpovědi České republiky neliší od evropského průměru nebo alespoň průměru nových členských zemí (zejména v otázkách informovanosti). Češi odpovídají i na vysoce odborné otázky, o nichž se přou i odborníci na globální oteplování a klimatické změny (jaký je vliv emisí CO2 na změny klimatu, jaké by měly být cíle redukce emisí CO2 do budoucna apod.), podobně jako většina Evropanů. Z desítek otázek a odpovědí můžete tedy vyvodit lecjaké závěry, zplošťovat je na tvrzení o skeptických Češích by však bylo nejen nekorektní, ale také špatné. Obyvatelé České republiky mají v otázkách změn klimatu a globálního oteplování povětšinou standardní „evropské“ názory.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz