fbpx

Klenot české přírody oslavil 30 let0

Národní park Šumava na jaře oslavil krásných 30 let od svého vyhlášení. Jeho návštěvníci mohou vidět jedinečnou přírodu plnou výjimečných rostlin i živočichů. Na léto pak k příležitosti oslav svého kulatého jubilea připravuje NP Šumava hned celou řadu speciálních programů a soutěží.

Zdroj foto: Pixabay

Pokud se tedy v létě vydáte na Šumavu, můžete se těšit na jedinečnou výstavu mapující proměny tohoto krásného národního parku, exkluzivní komentované vycházky s celou řadou odborníků a znalců Šumavy, stejně jako na novou knihu k 30. letům NP Šumava a celou řadu nejrůznějších upomínkových předmětů k této události.

Zlatým hřebem oslav bude Den Národního parku Šumava na Rokytě v sobotu 17. července. Bohatý program zde na návštěvníky čeká celý den a o jeho završení se postará se svým koncertem zpěvačka Lenka Dusilová. Celý program samozřejmě bude respektovat aktuální nařízení spojená s koronavirem.

Reklama

Výjimečnost NP Šumava

„Třicet let existence NP Šumava ukazuje, že si v České republice dokážeme vážit hodnoty chráněných území. A také, že jsme schopni dostát potřebám moderní ochrany přírody, tedy zajistit prostor pro přírodní procesy, a přitom park neuzavřít před veřejností. I proto jsme v roce 2017 nastavili v rámci zákona o ochraně přírody a krajiny nový režim národních parků. Díky tomu vzniklo nové členění parku podle cílů ochrany a stavu ekosystémů, která stanoví jasná pravidla pro rozvoj obcí i ochranu jednotlivých částí území na dlouho dobu dopředu. Důležité je, že se na něm dokázali shodnout zástupci ochranářů, velké většiny místních obyvatel i podnikatelů. Nebudu zastírat, že Šumava je i moje srdcovka, která mne vždycky dokáže nabít svojí úžasnou energií. A jsem moc rád, že jsme nakonec našli společnou řeč při ochraně tohoto nádherného kusu přírody,“  říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zdroj foto: Pixabay

U tohoto národního parku můžeme pozorovat neuvěřitelnou sílu přírody, která ukazuje, že od lidí ani moc nepotřebuje pomoci. Vhodným příkladem je třeba kůrovcová gradace v devadesátých letech v oblasti Březníků nebo ničivý orkán Kyril, který park zasáhl v roce 2007. Po obou těchto událostech ovšem lesy ukázaly, že se umí přirozeně obnovit. A to zvlášť, když jsou obohaceny o velmi důležité tlející dřevo.

Národní park Šumava je také místem celé řady objevů už dávno zmizelých druhů živočichů, hub a rostlin. Stejně tak se zde podařilo udržet i vrátit do přírody dávno vyhubené živočichy jako je například rys ostrovid nebo puštík bělavý. A dále se tu také daří ohroženým živočichům jako je tetřev hlušec, tetřívek obecný nebo sokol stěhovavý, který byl před nějakou dobou na pokraji svého vyhynutí.

Zdroj foto: Pixabay

„Díky cíleným zásahům se Správa národního parku Šumava snaží udržet i druhovou pestrost, především na plochách druhotného bezlesí, převážně na loukách. Díky tomu se podařilo zachránit některé druhy rostlin, jako například rozchodník huňatý, a udržovat cenné biotopy pro šumavské klenoty, například pro hořec panonský, hořeček mnohotvarý-český nebo tetřívka obecného,“ říká náměstek ředitele Správy NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý.

Od 90. let také Správa NP Šumava pracuje na obnově mokřadů a malých vodních toků. V rámci aktuálně probíhajícího projektu Life for Mires (Život pro mokřady) se obnoví dokonce přes 2 000 hektarů mokřadů.

Počátky parku

Území parku bylo před jeho založením jen velmi těžce přístupné. Z 60 % dané území tvořil vojenský prostor a hraniční pásmo. Po pádu železné opony zde tak chyběla i základní turistická infrastruktura. Proto bylo potřeba vytvořit turistické trasy se značením, cyklotrasy, postavit informační centra a podstoupit další kroky.

Zdroj foto: Pixabay

Aktuálně v NP Šumava najdete i návštěvnická centra, střediska environmentální výchovy, pestrou síť návštěvnické infrastruktury s cyklostezkami, rozhlednami i vyhlídkami. Nechybí ani nocoviště, ubytovny, útulny a stovky edukačních panelů přímo v terénu. Krásné jsou pal poválové chodníky, které vás dovedou až od šumavských rašelinišť. Navíc je část turistické infrastruktury i bez bariérová, takže si krásu místní přírody mohou užít opravdu všichni.

Více informací najdete na webu NP Šumava.

Autor: Bára Kocmánková