fbpx

Klamání spotřebitelů už i na trhu s dřevěnými peletami0

Na českém trhu se začaly objevovat dřevěné pelety se zfalšovanými certifikáty ENplus. Certifikát ENplus je přitom potvrzením nejvyšší kvality pelet a mohou ho dokládat pouze výrobci a obchodníci pravidelně podstupující testování vzorků a kontrolu v celém dodavatelském řetězci u nezávislé certifikační společnosti. Podobně jako v zahraničí se ale i na českém trhu začaly objevovat firmy, zneužívající značku ENplus pro zvýšení svého obratu. Nekvalitní pelety přitom mohou nejen snížit výhřevnost, a zvýšit tak náklady na vytápění, ale mohou být i příčinou výrazně kratší životnosti tepelného zdroje.

První zfalšovaný certifikát ENplus odhalila společnost TÜV NORD Czech, která tyto certifikáty v ČR uděluje. Znaky neoprávněného užívání loga na obalech pelet může ale odhalit i koncový spotřebitel. Chybějící unikátní identifikační číslo (ID) pod logem, nedostatečné nebo nesprávně uvedené informace na štítku balení, zdráhání se obchodníka doložit dodací listy s ENplus logem, či předložení vícejazyčného certifikátu (ENplus certifikáty vydávané TÜV NORD Czech jsou vždy jen v jedné jazykové mutaci). Existují však i přímější cesty.

Nejjednodušší radou je samozřejmě prověření si výrobce či obchodníka buď přímo na webových stránkách vlastníka systému ENplus – Evropské rady pro pelety, u Klastru Česká peleta (www.ceska-peleta.cz/klastr-ceska-peleta/certifikace-enplus), který je jediným poskytovatelem licence ENplus v České republice nebo u vydavatele certifikátů TÜV NORD Czech“, doplňuje možnosti ochrany spotřebitelů Vladimír Stupavský, předseda Klastru.

Česko pelety hlavně exportuje

Vzhledem k tomu, že certifikaci pelet dle ENplus podporuje 20 evropských zemí, USA i Kanada a např. v Rakousku a Německu nese toto označení více než 95% vyrobených pelet, je značka ENplus výhodným „prodejním artiklem“. “Čeští výrobci jsou stále zaměřeni více na export – odhaduje se, že cca 2/3 českých pelet míří do zahraničí, proto i zde je certifikována většina z nich. Velký zájem o certifikované pelety v zahraničí pak může být jedním z hlavních důvodů, proč se falešná certifikace začíná objevovat i u nás“, objasňuje V.Stupavský.

Pokud je výrobce a/nebo obchodník s peletami certifikován dle ENplus, musí mít na certifikátu, štítku maloobchodního balení a dodacím listu uvedeno logo ENplus včetně ID. ENplus ID je 5- místný kód, díky kterému je možné i zpětně zkontrolovat jakoukoli dodávku výrobku a rozpoznat oprávněného držitele certifikace. První 2 písmena označují zemi, kde výrobce nebo obchodník působí, další 3 identifikují konkrétního výrobce (začíná 0) nebo obchodníka (začíná 3). Dodavatelský řetězec může být definován i kombinací ID – např. pokud výrobce není obchodníkem, může mít ENplus ID formu AT012 CZ344 (tedy pelety byly vyrobeny v Rakousku a dodány českým obchodníkem č. 344).

Sledujte označení balíků

Každý certifikovaný balík musí být také označen štítkem, na kterém musí být uvedeny tyto parametry: označení dřevní pelety a jejich odpovídající třída kvality (nejkvalitnější a nejžádanější jsou dřevní pelety označené ENplus A1), hmotnost balení, průměr (6 mm nebo 8 mm), certifikační značka výrobce (certifikovaný výrobce nebo certifikovaný obchodník – ENplus ID), a dvě poznámky „Skladovat v suchu“, „Používat pouze pro vhodné a schválené spalovací systémy, v souladu s pokyny výrobce a národními předpisy“ a nakonec samozřejmě výrobce (název a adresa certifikované společnosti, zodpovídající za balení).

Výhodou nákupu certifikovaných pelet pro spotřebitele je kromě prověřené kvality zejména možnost obrátit se v případě reklamace přímo na národního poskytovatele licence, tedy na Klastr Česká peleta. Ten pak reklamaci řeší s výrobcem či obchodníkem sám nebo prostřednictvím auditorů certifikační společnosti TÜV NORD Czech. Po mimořádné kontrole a provedení laboratorního rozboru pelet auditor vystaví auditní zprávu se zjištěními; na jejím podkladu je pak Klastr Česká peleta oprávněn licenci pro užívání ENplus výrobci či obchodníkovi odebrat.

Profilový obrázek

Autor: Redakce Nazeleno.cz