fbpx

Partneři sekce

Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo a kdy je naopak lepší investovat do jiných energetických úspor? 0

Přestože je tepelné čerpadlo jedním z nejúspornějších a ekonomicky nejvýhodnějších zdrojů tepla, jeho provoz má svá specifika a v některých případech nemusí být jeho využití efektivní. Navzdory zažitému mýtu, ale není nutnou podmínkou zateplení domu. Proč může být návratnost investice do tepelného čerpadla rychlejší než u zateplení a kdy je dobré ho kombinovat s fotovoltaikou? 

Ilustrační foto: Acond

Tepelné čerpadlo dokáže z jedné kWh spotřebované elektřiny vyrobit několik kWh tepla. Může nejen vytápět dům, ale také ohřívat teplou užitkovou vodu. Tepelná čerpadla ale patří k nízkoteplotním energetickým zdrojům. Zatímco běžný starý kotel na plyn nebo tuhá paliva dodával do otopné soustavy vodu o teplotě třeba 70 ˚C, tepelné čerpadlo pracuje s teplotami třeba jen 40 ˚C. „Není to chyba, ale vlastnost. Tepelná čerpadla prostě pracují s nižšími teplotami než staré kotle. A s tím je nutné při návrhu topení u rekonstrukcí domů počítat. Přestože kvalitní tepelná čerpadla umí ohřívat vodu na 65 °C i při venkovních -25 °C, jsou efektivnější u radiátorů s teplotou topné vody do 55 °C,“ říká Oto Hanus, technický ředitel společnosti Acond. 

Zateplení není podmínkou

Topení tepelným čerpadlem dává smysl v novostavbách a zateplených domech s nízkou tepelnou ztrátou. Zde je využití takového zdroje tepla nejvýhodnější proto, že takové domy mají topné systémy (podlahové topení nebo radiátory) navržené na nižší teplotu topné vody, a tedy efektivní provoz. „Vhodně dimenzované tepelné čerpadlo v novostavbě nebo dobře zatepleném domě je zárukou velmi nízkých nákladů na vytápění – třeba i polovičních ve srovnání s plynovým kotlem,“ doplňuje Oto Hanus.  

Reklama

Složitější situace ale může nastat v případě starších a nezateplených domů, kde ale přetrvává široce zažitý mýtus ohledně zateplení. Podle odborníků je návratnost investice většinou rychlejší při pořízení tepelného čerpadla než při zateplení domu. „Naprostá většina domů, kde již v posledních 15 až 20 letech proběhla výměna oken, je už v tomto stavu vhodná pro instalaci tepelného čerpadla i bez zateplení. Původní radiátory pak obvykle také stačí, pokud jsou počítané ještě na stav před výměnou oken a zateplením,” vysvětluje Oto Hanus z Acondu. Rovněž dodává, že pokud plánujete realizaci zateplení v nejbližších letech po instalaci tepelného čerpadla, je možné při jeho dimenzování počítat již s touto skutečností.

Zateplení domu není pro efektivní provoz tepelného čerpadla podmínkou.

„Z ekonomicko-ekologického pohledu, pokud by cílem investice bylo snížení uhlíkové stopy, bude tepelné čerpadlo lepší volbou, než zateplení s ponecháním starého zdroje spalujícího uhlí nebo plyn. S nižší investicí prospějete životnímu prostředí více,“ upřesňuje Oto Hanus. 

Ve starších domech s větší tepelnou ztrátou případně v lokalitách s chladnějším klimatem je také většinou potřeba takzvaný bivalentní tepelný zdroj. Jedná se většinou o elektrokotel, sice nepracuje tak úsporně, jako tepelné čerpadlo, ale teplo dodává jen v extrémně mrazivých dnech a pro kvalitní tepelné čerpadlo je jen doplněním topného výkonu. Když je venku velký mráz, tepelné čerpadlo – hlavně nejprodávanější typ vzduch-vzduch – by mohlo mít nižší topný výkon, než je potřeba a bivalentní zdroj jej doplní. V praxi je též možné ponechat vedle tepelného čerpadla v provozu i starý kotel. Tedy pokud to jeho technický stav dovolí. Může totiž dál fungovat jako záloha do extrémních mrazů. 

Tepelné čerpadlo dobře doplňuje fotovoltaiku 

Velkou výhodou tepelného čerpadla je možnost jeho kombinace s domácí solární elektrárnou. Tím, že tepelné čerpadlo z elektřiny vyrobí několikrát víc tepla, vlastně výrazně zvyšuje efektivitu domácí výroby elektřiny. Spolupráce fotovoltaiky s tepelným čerpadlem ale přináší určité technické výzvy. „Tepelnému čerpadlu nesvědčí rychlé změny výkonu, kterými se může výroba elektřiny ve fotovoltaice vyznačovat. Proto jsme v Acondu ve spolupráci s Univerzitním Centrem Energeticky Efektivních Budov ČVUT vyvinuli inteligentní řízení tepelného čerpadla, které nejen šetří tepelné čerpadlo, ale zároveň přizpůsobuje jeho výrobu aktuální spotřebě domu tak, aby se minimalizovaly přetoky do distribuční sítě,“ vysvětluje novinku Oto Hanus. Právě minimalizace ekonomicky nevýhodných přetoků doma vyrobené elektřiny do sítě ještě dále vylepšuje ekonomiku domácí solární elektrárny. Co nejvíce doma vyrobené elektřiny je totiž vhodné spotřebovat na místě.

Tepelné čerpadlo se může dobře doplňovat se solární elektrárnou. Je ale dobré, pokud je to tuto spolupráci připraveno. Foto: Pixabay.com

Kombinaci fotovoltaiky a tepelných čerpadel navíc zvýhodňuje také dotační program Nová zelená úsporám. Dotace na tepelné čerpadlo připojené k solární elektrárně je totiž nejvyšší – může dosáhnout až 140 000 Kč a 50 % uznatelných nákladů, přičemž na fotovoltaiku samozřejmě dostanete dotaci také.  

Do uznatelných nákladů je ale možné zahrnout i výměnu radiátorů a náklady na instalaci čerpadla. Kombinaci opatření, třeba právě pořízení tepelného čerpadla s fotovoltaikou nebo zateplením program dále zvýhodňuje bonusy ve výši 10 000 Kč na kombinaci. Dotaci na tepelné čerpadlo, a to dokonce předem, je možné získat v rámci programu Oprav dům po babičce, musíte ale dům současně i zateplit. 

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi