fbpx

Kde najdete první český bioplynovod? V Třeboni!0

Bioplynová stanice v Třeboni patří mezi průkopnické projekty, kterým se podařilo nalézt efektivní řešení dopravy tepla ze stanice do místa spotřeby. Problém vyřešila výstavba prvního „bioplynovodu“ na našem území.

Bioplyn obsahuje až 70 % metanu, který známe taktéž jako hlavní složku zemního plynu. Bioplyn je tedy alternativou tohoto neobnovitelného fosilního zdroje.

Reklama

Bioplynová stanice v Třeboni: Úspěšný průkopnický projekt

Bioplynová stanice v Třeboni, která byla uvedena do provozu na konci roku 2009, je ukázkou promyšleného a inovativního přístupu k výrobě a užití bioplynu. Počátky tohoto projektu sahají až do roku 2006, kdy se energetická společnost E.ON aktivně snažila hledat možnosti, jak uplatnit zkušenosti z energetiky pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Velkou výzvu v souvislosti s výrobou bioplynu představovala možnost smysluplného využití tepla vznikajícího při spalování bioplynu v kogenerační jednotce.

První český „bioplynovod“ zásobuje plynem lázně Aurora

Místo tradičně používaného, ale technicky a ekonomicky nevýhodného teplovodu, zřídili v Třeboni historicky první český „bioplynovod“. Tímto plynovodem, který měří 4,3 km, se bioplyn přivádí do „bioteplárny“ u lázní Aurora, které leží na okraji Třeboně. V lázních využívají bioplyn k vytápění, ohřevu užitkové vody, bazénů apod. Město Třeboň, které lázně vlastní, tak ročně ušetří půl druhého milionu korun.

Více o bioplynové stanici v Třeboni najdete zde.

Autor: Jana Poncarová