fbpx

KB Advisory a ENVIROS zajistí kompletní servis firmám, které chtějí mít „zelenou“0

Dnes existuje řada možností, jak přizpůsobit své podnikání době vysokých nároků na energetickou soběstačnost, cirkulární ekonomiku či úsporu vody.

KB Advisory s experty ze společnosti ENVIROS, která je součástí Skupiny Komerční banky, pomáhají firmám s jejich rozvojem a využitím příležitostí díky zavádění prvků dlouhodobě udržitelného a společensky odpovědného podnikání. Nabízejí komplexní know-how v oblastech poradenství a financování projektů se zaměřením na energetiku, životní prostředí, udržitelnost a ESG, a to pro soukromý i veřejný sektor v rámci investičních a neinvestičních záměrů po celé ČR.

S čím vám pomůžeme?

Udržitelné podnikání

Začneme s úvodem do ESG problematiky, provedeme ESG audit, navrhneme ESG strategii a akční plán její realizace. Nastavíme měření dopadů realizovaných opatření a nefinanční reporting. Vypracujeme plán na snížení uhlíkové stopy či úplnou dekarbonizaci a navrhneme financování jednotlivých opatření.

Energetická efektivita

Od A do Z vám pomůžeme s efektivním řízením podniku a přípravou energeticky úsporných projektů. Zajistíme energetické posudky, audity a PENB, zpracujeme energetické koncepce využití OZE a druhotných zdrojů energie, studie proveditelnosti, úspor či energetické bezpečnosti. Pomůžeme zavést a provozovat systém energetického managementu, dále nabízíme poradenství v projektech EPC a PPA, kontroly legislativních požadavků v energetice, a to včetně kontrol systému vytápění či klimatizace.

Hospodaření se zdroji

Poradíme s analýzami, studiemi a audity v oblasti vodního hospodářství, nakládání s odpady nebo zavádění principů cirkulární ekonomiky. Zpracujeme Technical a Environmental Due Diligence, certifikaci budov BREEAM, posouzení EIA či přípravu IPPC.

Dotační poradenství

Pomůžeme s analýzou dotačních možností, s úvodním posouzením a podáním žádosti, administrací projektu po celou dobu jeho udržitelnosti, komunikací s poskytovatelem dotace a také s realizací výběrových řízení.

Financování udržitelných projektů

Společně najdeme nejvhodnější způsob financování, jako je například Green Loan nebo úvěr vázaný na cíle udržitelnosti. Projekty připravíme tak, aby byly v souladu s novou taxonomií EU.

Kde nás najdete?

Specialisté KB Advisory a ENVIROS působí ve všech regionech ČR. Kontakty také na www.kbeupoint.cz nebo na Společně udržitelně.

Autor: Komerční sdělení