< Zpět na úvodní stranu katalogu

Regulus spol. s r.o. – Tepelná čerpadla

www: www.regulus.cz e-mail:

Kontakt

Adresa: Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

Konakt: tel.: 241 762 726, 241 764 506

Sortiment

Jak to funguje?
• Tepelné čerpadlo odebírá z přírody energii o nízké teplotě a „přečerpává“ ji na vyšší teplotu
• Zdrojem tepla je obvykle vzduch nebo země
• Vytápí dům, ohřívá teplou vodu pro domácnost nebo bazén
• Spotřeba elektrické energie je výrazně nižší než dodané získané teplo 
 
Katalog tepelných čerpadel REGULUS CTC

Jak tepelné čerpadlo pracuje
Princip práce je stejný jako u běžné ledničky, mrazáku nebo klimatizace. Tepelné čerpadlo má uzavřený oběh speciální chladicí kapaliny, která se za nízkých teplot vypaří a absorbuje do sebe energii. Pára je stlačena kompresorem a tím se ohřeje. Za vyšší teploty pára předá teplo do topné vody, změní se na kapalinu a celý cyklus se znovu opakuje.

Stejně jako mraznička může odebírat teplo z potravin i při teplotě -20°C, může tepelné čerpadlo pracovat a odebírat teplo ze vzduchu nebo ze země i při tak extrémně nízkých teplotách.

Topný faktor tepelného čerpadla vyjadřuje efektivitu jeho práce. Udává, kolikrát více energie tepelné čerpadlo dodá, než spotřebuje. Topný faktor klesá s klesající teplotou, při které energii získává.

Odkud získává energii

Vzduch je v našich podmínkách nejběžnějším zdrojem tepla pro tepelná čerpadla. Výhodou je jednoduchá instalace tepelného čerpadla, nevyžadující vrty ani zemní práce.

Pro získávání tepla ze země se musí provést hluboké vrty nebo položit povrchový zemní kolektor cca. 1,2 m pod povrch země. Topný faktor neklesá ani v největších mrazech, protože země má stabilní teplotu.

 

Tepelná čerpadla vzduch / voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda získávají energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota klesne na -15 °C až -20 °C. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na vyšší a předávají ji do topné vody. Elektrická energie je spotřebovávána jen na pohon kompresoru a ventilátoru tepelného čerpadla. To tvoří přibližně třetinu energie, kterou vám tepelné čerpadlo dodá pro ohřev topné vody, zbývající energii získá z okolního vzduchu. Jejich spolehlivost a vynikající parametry jsou prověřeny mnoha tisíci instalací ročně v drsném severském klimatu.

 • Tepelné čerpadlo Eco Air 105 (topný výkon 5,9 kW při A10/W35)
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 107 (topný výkon 8,3 kW při A10/W35)
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 110 (topný výkon 11,9 kW při A10/W35)Tepelná čerpadla vzduch/voda s EVI kompresorem:

 • Tepelné čerpadlo EcoAir 115 (topný výkon 13,1 kW při A10/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoAir 120 (topný výkon 19,2 kW při A10/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoAir 125 (topný výkon 26,1 kW při A10/W35)

Tepelná čerpadla vzduch / voda s tepelnou centrálou

 • Tepelné čerpadlo Eco Air 105 s aku nádrží EcoEl
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 105 s aku nádrží EcoElSol
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 107 s aku nádrží EcoEl
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 107 s aku nádrží EcoElSol
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 110 s aku nádrží EcoEl
 • Tepelné čerpadlo Eco Air 110 s aku nádrží EcoElSol

Tepelná čerpadla země / voda EcoHeat

Tepelné čerpadlo s akumulační nádrží s průtokovou přípravou teplé vody a elektrokotlem 0-9 kW řízeným v krocích po 300 W. EcoHeat je kompaktní jednotka, která obsahuje zemní tepelné čerpadlo a tepelnou centrálu včetně inteligentního regulátoru vybaveného přehledným barevným dotykovým displejem s českým, velice intuitivním ovládáním.

 • Tepelné čerpadlo EcoHeat 306 (topný výkon 5,9 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoHeat 308 (topný výkon 8,2 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoHeat 310 (topný výkon 10,0 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoHeat 312 (topný výkon 11,8 kW při B0/W35)

Tepelná čerpadla země / voda EcoPart

Tepelné čerpadlo země/voda s vysokým topným faktorem, kompaktními rozměry a variabilitou připojení. Teplo získává buď z hlubinných vrtů nebo z povrchového zemního kolektoru. Umisťuje se uvnitř domu a se zemním rozdělovačem se propojuje dvěma trubkami. Může pracovat s tepelnou centrálou EcoEl nebo s klasickou akumulační nádrží řady PS a zásobníky teplé vody řady RBC HP. Regulaci vytápění domu a komunikaci s tepelným čerpadlem zajišťují externí regulátory IR12TC nebo EcoLogic.

 • Tepelné čerpadlo EcoPart 406 (topný výkon 5,9 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoPart 408 (topný výkon 8,2 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoPart 410 (topný výkon 10,0 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoPart 412 (topný výkon 11,8 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoPart 414 (topný výkon 14,5 kW při B0/W35)
 • Tepelné čerpadlo EcoPart 417 (topný výkon 16,76 kW při B0/W35)

 

Zařazena v kategoriích

Reference