< Zpět na úvodní stranu katalogu

Regulus spol. s r.o. – Rekuperace a větrání

www: www.regulus.cz e-mail:

Kontakt

Adresa: Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4

Konakt: tel.: 241 764 506

Sortiment

V současné době je většina novostaveb vzduchotěsná. Při rekonstrukcích dochází také k utěsňování většiny spár a průduchů, aby nedocházelo k nežádoucím únikům tepla. Tím se však zabraňuje přirozené výměně vzduchu v místnostech. Ve spojení s tím, ale vzniká v místnostech nedostatek čerstvého vzduchu, hromadí se zde nepříjemné pachy a může docházet ke vzniku plísní. Proto je třeba zajistit nutnou výměnu vzduchu tak, abychom minimalizovali tepelné ztráty větráním. Toto je možné pouze použitím ventilačních jednotek s rekuperací tepla tzv. rekuperačních jednotek. Rekuperační jednotka má v sobě zabudován rekuperační výměník, ve kterém odevzdá teplý znehodnocený vzduch většinu svého tepla čerstvému přiváděnému vzduchu. Teplý vzduch tak není bez užitku odveden otevřeným oknem ven.

Nabízíme Vám dva základní typy ventilačních rekuperačních jednotek:

Centrální rekuperační jednotky s vyšším výkonem, od kterých je pomocí potrubí rozváděn vzduch do jednotlivých místností.

Sentitnel Kinetic

Centrální rekuperační jednotka AIR MINDER

Rekuperační jednotka HR 100R

Lokální rekuperační jednotky, které se umisťují do stěny a zajišťují výměnu vzduchu pouze pro místnost, ve které jsou umístěny.

Lokální rekuperační jednotky HR 30W a HR 100W

Zařazena v kategoriích

Reference