fbpx

Jaký je stav a co je nového v oblasti vědy, výzkumu a inovací z pohledu OZE?0

Na otázku se vám dostane odpovědi od 25. do 27. dubna 2012. V těchto dnech se v Koutech nad Desnou uskuteční III. ročník konference OZE2012. Konference OZE2012 se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie z pohledu vědy, výzkumu a inovací. Program je opět velmi zajímavý!

Konference bude zahájena ve středu ve 13 hodin. První příspěvek přednese Ing. Zima (Skanska a.s.) na téma energeticky soběstačná obec ve vztahu k energetické koncepci ČR. Tentýž den si posluchači poslechnou přednášky k problematice baterií, potenciálu vodíku aj. První den uzavře přednáška na téma „Interaktivní mapa potenciálu OZE v ČR“. Večer, ke sklence dobrého vína, je pro účastníky připraveno žhavé téma „Hodnocení ekoinovací“.

Reklama

Druhý den konference, čtvrtek, zahájí konference tématem „Mezi námi tokamaky“. Jaderná fúze si našla své místo v programu konference již minulý ročník a je nutno konstatovat, že přednáška patřila mezi nejnavštěvovanější! Do programu jsme nemohli nezahrnout přednášku na téma „Obnovitelné zdroje energie v judikatuře Nejvyššího správního soudu“.

Na pátek je tradičně připravena exkurze. Tentokrát jsme pro posluchače připravili exkurzi do bioplynové stanice v Šumperku, která využívá suchou technologii anaerobní digesce. Rovněž bude možné při dostatečném počtu zájemců opět navštívit nedalekou přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně.

Přehled dalších neméně zajímavých přednášek:

  • Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí
  • Kogenerová výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy
  • Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock
  • Předpověď počasí pro fotovoltaické zdroje
  • Výsledky Studie připravenosti na energeticky efektivní budovy

Celý program konference je k nahlédnutí na odkazu ZDE. Přihlášku účasti je možné zaslat nejpozději do 10. dubna 2012! Stále je možné také zařadit nový příspěvek.

Stáhněte si:

V rámci konference OZE2012 a Sympozia Odpadové fórum 2012 proběhne tzv. Kooperační setkání (technologická burza). Mezinárodní setkání organizuje Technologické centrum AV ČR v rámci projektu Enterprice Europe Network. Podtitul akce je Společný prostor pro akademickou a firemní sféru. Další informace ZDE.

Připomínáme, že součástí konference je také Kurz – „Legislativa ŽP 2012“, další informace ZDE.

Mediálními partnery konference OZE2012 jsou: www.tretiruka.cz, Alternativní energie, www.biom.cz, TZB-info, Odpadové fórum, www.nazeleno.cz, www.cenyenergie.cz a www.mojeenergie.cz.

Partneři akce jsou společnosti Skanska a.s. a LUKENEDER, Biogas & Tierhigiene.

Archiv prvního a druhého ročníku: II. ročník, I. ročník

Těšíme se na vás od 25. do 27. dubna 2012 v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. Další informace získáte na stránkách www.oze2012.cz nebo na e-mailu info@oze2012.cz.

Autor: Jana Poncarová