fbpx

Jaké tepelně-izolační parametry sledovat u nových oken?1

Při zateplování bytových i rodinných domů bývá vhodné vyměnit také okna. Podívejte se s námi, jaké parametry byste v souvislosti s tepelnou izolací měli u oken sledovat.

Dřevěná okna většinou vypadají lépe než plastová. z hlediska tepelné izolace si oba materiály stojí zhruba stejně. Foto Pixabay.com

Hlavním ukazatelem, který vypovídá o izolačních vlastnostech daného okna, je součinitel prostupu tepla Uw s jednotkou W/(m2K). Čím nižší je hodnota tohoto součinitele, tím okno propouští méně tepla, a má tedy lepší izolační vlastnosti.

V současnosti se hodnota Uw u běžně prodávaných oken pohybuje okolo 1,1 – 1,2 W/(m2K), ale často i méně. Tato hodnota vyjadřuje izolační vlastnost celého okna – počítá se z jednotlivých hodnot U a podílu plochy dalších komponent okna. Najdete je v tabulce níže:

Reklama

Součinitele prostupu tepla u oken:

Uw Součinitel prostupu tepla pro celé okno
Ug Součinitel prostupu tepla skrze zasklení (obvykle nižší než Uw a Uf)
Uf Součinitel prostupu tepla skrze rám (obvykle nejvyšší hodnota)

Je třeba dát si dobrý pozor na reklamní triky některých dodavatelů oken, kteří místo hodnoty součinitele prostupu tepla pro celé okno Uw udávají hodnotu Ug, což je hodnota pouze pro zasklení. Teplo ovšem uniká i rámem okna, který má vždy horší izolační vlastnosti v porovnání se zasklením. Klíčový parametr je vždy Uw.

Propustnost pro sluneční záření

Dalším ukazatelem, na který je třeba pohlížet při výběru oken, je celková propustnost slunečního záření g, která vyjadřuje, jak moc okno propouští solární záření do interiéru. Tato hodnota se pohybuje v rozmezí od 0 do 1, přičemž při hodnotě 1 je veškeré teplo ze slunečního záření dopadající na zasklení okna propuštěno do interiéru. Čím vyšší je hodnota tohoto součinitele, tím je možné využít více tepla ze slunečních paprsků v domě. Na hodnotu g má největší vliv zasklení – počet skel. Okna s dvojskly mají přibližně o pětinu vyšší prostup solárního záření (g = 0,75) v porovnání s trojskly určenými pro pasivní domy (g = 0,6).

Dvojskla propustí více slunce, trojskla lépe izolují

Častá otázka zní, zda použít dvojskla nebo trojskla. Izolační okna s dvojskly propouštějí díky menšímu množství skel v porovnání s trojskly do interiéru více slunečního záření, tepelné zisky jsou vyšší, do interiéru proniká více tepla zvenku. Naproti tomu izolační okna s trojskly mají větší množství skel, díky kterým má okno menší hodnotu součinitele Uw a propouští tedy méně tepla ven z budovy.

Pozor na nekalé triky některých dodavatelů – zaměňují Uw za Ug.

Záleží vždy na konkrétních podmínkách. Dům s velkými dvojskly směrem na jih bude mít velké solární zisky a v létě by se mohl snadno přehřívat. Naopak pro větší okna na sever je vždy lepší použít tepelně izolační trojskla.

Pozor na kvalitu a parametry rámu

Kromě součinitelů Uw a g je dalším důležitým parametrem při výběru okna hloubka zapuštění skla do rámu a materiál distančního rámečku mezi skly. Z hlediska rizika výskytu kondenzace vodní páry na styku skla a rámu je výhodné zvolit okno s více zapuštěným sklem do rámu okna. Zatímco dříve se na distanční rámečky používal hlavně hliník a nerez, dnes se využívá plast, který má lepší vlastnosti.

Důležitá je u zasklení okna také propustnost pro sluneční záření. Foto Pixabay.com

Na počet komor rámu příliš nehleďte

Výrobci oken také často argumentují počtem komor rámu, který vydávají za hlavní měřítko kvality. Jde ovšem pouze o reklamní trik. Izolační vlastnosti rámu totiž závisejí především na konstrukci rámu, nikoliv na počtu komor. Kvalitu konstrukce ale není schopen posoudit laik. Proto je vhodné se orientovat podle hodnoty Uw, kterou najdeme v protokolu o měření vlastností okna v nezávislé akreditované zkušebně.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi