fbpx

Partneři sekce

Jaké budou letos ceny energií? Elektřina zdraží, plyn by příliš neměl0

Regulovaná složka ceny elektřiny domácnostem v Česku podraží průměrně o 2,5 %. Nejmenší zdražení mohou lidé čekat na jižní Moravě a v jižních Čechách. Nejvíce lidem tato podstatná složka nákladů na elektřinu zdraží v Praze. Rostou ale také ceny silové elektřiny.

Státem regulovaná složka ceny elektřiny tvoří téměř 57 % celkových nákladů na energie. Započítávají se do ní mimo jiné také distribuční poplatkypříspěvky na obnovitelné zdroje energie. Výši regulované složky každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad a již nyní je jisté, že elektřina domácnostem drobně zdraží. Ne ale všem stejně. Na největší zvýšení regulované složky ceny elektřiny se musí připravit obyvatelé Prahy, kterým se tato cena zvedne o 2,9 %. Naopak nejméně zdražení lidé pocítí v jižních Čechách, na jižní Moravě a v části Zlínského i Olomouckého kraje a Vysočiny. Těm se tato složka zvýší a 2,2 %. Zbytek republiky příští rok zaplatí na regulované složce ceny elektřiny o 2,5 % více.

Ceny elektřiny nejspíš porostou

Za mírné zdražení regulované složky ceny elektřiny mohou podle Energetického regulačního úřadu hlavně rostoucí ceny silové energie a také potřeba dalšího rozvoje elektrické přenosové soustavy. Naopak mírně klesly poplatky na obnovitelné zdroje, které jsou jednou z největších součástí regulovaných cen elektřiny. Na místo letošních 18,01 Kč za každý ampér jističe a měsíc, zaplatí domácnosti a malí odběratelé 15,01 Kč.

Reklama

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cenu elektřiny tvoří dvě základní části – neregulovaná složka (cena za silovou elektřinu) a státem regulovaná složka (různé poplatky). Regulovaná složka přitom tvoří více než polovinu celkové ceny za MWh elektrické energie. Jde o různé poplatky spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až k vám do zásuvky. Podívejme se blíže na její složky :

  • Distribuční poplatky – největší část neregulovatelné složky tvoří poplatky distributorům elektřiny. Distribuční poplatky mohou být podle oblastí a distributorů různé a jsou jednou z příčin, proč se cena elektřiny v různých regionech mírně odlišuje.
  • Poplatek za rezervovaný příkon – v rozvodné elektrické síti je pro vaše odběrné místo rezervované určité množství energie, za což musíte platit, i když nakonec vůbec nic nespotřebujete. Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na velikosti hlavního jističe.
  • Příspěvek na výrobu z obnovitelných zdrojů energie – z těchto příspěvků, které zaplatí každý spotřebitel elektřiny, se dotuje výkupní cena energie z obnovitelných zdrojů. Příspěvky na obnovitelné zdroje se nyní počítají podle kapacity hlavního jističe. Výpočet měsíčních poplatků je jednoduchý podle vzorce 15.01 Kč×celkový počet A hlavního jističe, přičemž maximální částka je omezena součinem 495 Kč a počtu spotřebovaných MWh. Například u jističe 3×25 A jsou měsíční poplatky ve výši 3×25×15,01 = 1 125,75 Kč/měsíc
  • Poplatek za systémové služby – z těchto poplatků se financuje provoz České přenosové soustavy (ČEPS).
  • Poplatek operátorovi trhu – malý poplatek pro společnost Operátor trhu s elektřinou (OTE), která se mimo jiné stará o formality spojené s přechodem zákazníků k jinému dodavateli.

Kromě regulované složky ceny roste i cena silové elektřiny. Ta se promítá hlavně do neregulované složky ceny, kterou může ovlivnit dodavatel. Ceny silové elektřiny meziročně vzrostly přibližně o pětinu. Díky růstu silové elektřiny se letos nejspíš bude důležité vhodně zvolit dodavatele s odpovídající cenovou politikou. Rostoucí ceny silové elektřiny i distribučních poplatků také budou více nahrávat nejrůznějším domácím a decentralizovaným řešením, jako jsou třeba domácí fotovoltaické elektrárny nebo dnes už ekonomicky dobře návratné solární systémy pro ohřev vody.

Ceny plynu se příliš měnit nebudou

Regulovaná složka ceny se příští roky mírně zvýší také u nákladů na plyn. Na zvýšení o téměř 4 % se musí připravit obyvatelé celé ČR s výjimkou jižních Čech, kde bude tento nárůst menší a Prahy, kde se této složka ceny plynu dokonce drobně snižuje. Za zdražováním stojí podle odborníků hlavně nižší spotřeba, která distribuci plynu ekonomicky znevýhodňuje. „Do regulovaných cen v plynárenství se promítají zejména platby za přepravu a za distribuci. Zatímco ceny za přepravu podstatně klesají, působí proti tomu rostoucí náklady na distribuci. U té působí negativně dva faktory. Jednak jsou to nadprůměrně teplé zimy v posledních letech, potom také obecný pokles spotřeby plynu, který tlačí na růst jednotkových nákladů,“ říká Vladimír Outrata z Energetického regulačního úřadu.

Domácí solární energie se stává stále výhodnější. Foto Pixabay.com

Celkově by ale domácnosti v příštím roce více za plyn zaplatit neměly. Je to dáno také tím, že na rozdíl od elektřiny tvoří v případěplynu státem regulovaná složka pouze 28 % z jeho celkové ceny. I mírně vyšší distribuční poplatky se tak do celkové ceny služeb dodávek plynu promítnou méně. Otázkou ale zůstává cena plynu jako komodity. Ta ale neroste tak rychle, jako v případě elektřiny.

Jak se změní regulovaná složka ceny elektřiny v jednotlivých regionech?

Kraj Nárůst ceny
Praha 2,9 %
Středočeský 2,5 %
Jihočeský 2,2 %
Plzeňský 2,5 %
Karlovarský 2,5 %
Ústecký 2,5 %
Liberecký 2,5 %
Královéhradecký 2,5 %
Pardubický 2,5 %
Vysočina 2,2 %(v části kraje 2,5 %)
Jihomoravský 2,5 %
Zlínský 2,2% (v části kraje 2,5 %)
Olomoucký 2,5 % (v části kraje 2,2 %)
Moravskoslezský 2,5 %

Zdroj dat: ERÚ

Energie v roce 2018 podle křišťálové koule Nazeleno.cz:

  • Ceny elekřiny porostou. Nárůst cen sice nebude velký, ale bude znát
  • Ceny plynu zůstanou spíše stabilní. Pokud však nedojde k nějaký geopolitickým otřesům.
  • Více se vyplatí sledovat nabídky dodavatelů energií.
  • Více se vyplatí optimalizovat spotřebu elektřiny (instalovat úsporné spotřebiče, zvážit optimalizaci kapacity jističe, instalovat systémy pro využití solární energie)

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.