fbpx

Partneři sekce

Jak využít solární energii pro ohřev vody v domě0

Na ohřev vody se spotřebuje nezanedbatelné množství energie, což se projeví na rodinném rozpočtu. Alternativou může být ohřev vody pomocí slunečních paprsků. Fotovoltaické či fototermické panely na ohřívání vody mohou přinést energetickou úsporu 50 až 70 %.

Solární energie jako doplněk

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v České republice se nemůžeme spoléhat pouze na solární systém. Přestože na jaro a zejména v létě dokáže pokrýt celou spotřebu teplé vody, na podzim a v zimě již nestíhá. Nejvyšší účinnosti solární soustava dosahuje v regionech, kde je vyšší úhrn slunečního záření a kde je čistější ovzduší, jako je například jižní Morava či střední Čechy.

Solární panely

Solární články nejlépe fungují, pokud jsou nainstalovány na střeše se sklonem 45° až 55° a orientován na jih. Nejlepší poměr cena/výkon je v případě, kdy solární systém pokrývá 60 až 80 % spotřeby a zbytek (zejména v zimě) je pak doplněn plynovým nebo elektrickým boilerem.

Reklama

Výhody solárního ohřevu vody

  • Nízké provozní náklady – sluneční energie je zdarma
  • V měřítku lidského života je Slunce nevyčerpatelný zdroj energie
  • Nenáročná obsluha
  • Dlouhá životnost zařízení
  • Šetrnost k životnímu prostředí a úspora fosilních paliv
  • 50 až 80% pokrytí potřeby ohřevu teplé vody

Nevýhody solárního ohřevu vody

  • Vyšší  počáteční investice, návratnost v rozmezí 6 až 12 let
  • Kolísavý přísun slunečného záření během roku – nelze využít jako samostatný zdroj energie
  • Instalace solárního systému může vyžadovat úpravu domu

Není solární systém jako solární systém

Pokud vás neodradí velká vstupní investice a rozhodnete se svůj dům učinit „zelenější“, stanete tváří v tvář problému, který způsob ohřevu vody zvolit. Sluneční paprsky lze využít dvěma způsoby: Buď získávat elektřinu pomocí fotovoltaických panelů a využívat ji na následný ohřev vody, či získávat přímo teplo v solárních termálních kolektorech. Ještě donedávna byl ohřev vody fotovoltaikou považován za příliš drahý, situace se však mění.

Základem fototermického ohřevu vody solárními kolektory je spirálové potrubí v tepelném kolektoru, v němž je vedena teplonosná kapalina. Ta absorbuje teplo a ve výměníku ho předává vodě v boileru.  Tyto kolektory mají vysokou efektivitu – dokáží využít až 80 % dopadající sluneční energie. 


Fototermický ohřev vody. Zdroj: ČVUT

Druhou možností je ohřívání vody pomocí fotovoltaických panelů, tedy elektřinou vyrobenou v domácí solární elektrárně. Pokud používáme takto získanou elektřinu pouze pro ohřev vody, nemusíme používat tzv. střídač, který mění stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý, a jenž je poměrně drahý. Na druhou stranu, jestliže jej pořídíte, pak při výrobě většího množství energie, než je potřebné pro získání teplé vody, je možné využít přebytečnou elektřinu v běžných spotřebičích..  


Fotovoltaický ohřev vody – schéma. Zdroj: ČVUT

Určit výhodnější způsob je obtížné

Který systém je tedy lepší? Co se týče životnosti, hmotnosti a v současnosti i ceny tepelných a fotovoltaických článků, není mezi těmito systémy zásadní rozdíl. V létě a na jaře jsou účinnější (účinnost = kolik lze z plochy získat energie) solární termické konektory, ale v zimě především při ohřívání vody na vyšší teploty je vyšší účinnost fotovoltaiky. Pokud jde o celý rok, pak více energie přinesou tepelné kolektory, a to až dvojnásobně i proti těm nejkvalitnějším fotovoltaickým panelům z monokrystalického křemíku. Na druhou stranu v letním období může nastat situace, že termické kolektory vytvoří více tepla, než je potřeba a přehřívají se.  

Ohřev vody podle měsíců a technologií. Zdroj: Heatflow.cz

Nepopiratelným plusem fotovoltaiky je tedy výrazně větší zisk energie v zimním období, také absence teplonosné kapaliny, jednodušší instalace, bezúdržbový systém a také to, že elektřinu lze využít všestranněji než pouhé teplo. Na druhou stranu jelikož mají fotovoltaické panely nižší


Autor: Andrea Gabrielová