fbpx

Jak vypadá výstavba rodinného domu?0

Bydlení v rodinném domě je snem většiny z nás. Jak ale probíhá samotná stavba? Můžeme dům postavit několika způsoby. Vždy záleží na finančních a časových možnostech. Ať už se jedná o stavbu svépomocí nebo stavbu na klíč, co vše představuje výstavba rodinného domu a co je potřeba ohlídat, se dočtete v tomto článku.

Bezpozemku to nejde

Bez pozemku se žádná výstavba rodinného domu neobejde. Důležitou roli při výběru hraje lokalita, kde by se měla brát v úvahu hlučnost, zeleň, dostupnost autem i hromadnou dopravou. Nezapomínejte ani na občanskou vybavenost, dětská hřiště, školy, kino, divadlo. Hlavní je si ověřit na stavebním úřadě, zda je na vybraném pozemku možné stavět.

Dobré je si zjistit, zdav blízkém okolí není plánovaná výstavba průmyslového podniku nebo továrny. Výpis z katastru nemovitostí zase dokáže předejít nepříjemnostems věcným břemenem nebo zástavním právem vztahujících se k pozemku.

Je pozemek připojený k sítím?

Důležité je zajistit, aby na vybraném pozemku byla možnost připojení nebo vybudování inženýrských sítí. Jde o elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Nejdůležitější je elektřina a voda, bez kterých by nebyla možná ani samotná výstavba.

Teď už přichází čas na stavební ohlášení a projektovou dokumentaci

Už máte vybraný a koupený pozemek, zajištěné potřebné inženýrské sítě, tak se můžete vrhnout na ohlášení stavby na úřadě. Pro rodinný domů, který nepřesahuje rozměry 150m2 zastavěné plochy, postačí stavební ohlášení, není potřeba žádného stavebního povolení. Součástí ohlášení musí být projektová dokumentace, kde je veškerý postup výstavby popsaný.

Stavět svépomocínebo „na klíč“?

Výstavba rodinných domů je možná několika způsoby. Nejčastěji se volímezi stavbou svépomocí a využitím odborné firmy, tedy výstavbou na „klíč“. Výstavba domu svépomocí je výhodná hlavně z finančních důvodů, ale je hodně časově náročná. Oproti tomu výstavba „na klíč“ je bez stresu a nepřijdete o veškerý svůj volný čas.

V případě výběru vhodné firmy, je důležité si pečlivě prohlédnout jejich dosavadní stavby, pročíst si reference ýkající se výstavby rodinných domů, ale i bytové výstavby, zjistit jejich jednání a komunikaci s klientem a případně některé z nich kontaktovat.

Základní deska

Po vyřízení všech potřebných dokumentů a formulářů, vypracování projektu a výběru výstavby, je na čase samotná výstavba. První čtyři kroky jsou:

 • Zemní práce,
 • základová deska,
 • sítě, hydroizolace,
 • izolace proti radonu.

Zemní práce obnášejí hloubení základů, hlavně pak základové spáry a také další terénní úpravy, včetně zahrady.

Po zaměření budoucího domu přichází na řadu vybudování základové desky. Základní desku tvoří pásy z železobetonu nebo betonu. Následují technická zařízení budov (TZB), což je soubor činností, které zařizují vnitřní vybavení domu. Jde o napojení kanalizace, vody a dalších sítí.

Důležité je také zabezpečení před radonem, což je radioaktivní prvek. Jeho pronikání do domu je zdraví škodlivé. Měření radonu se provádí z půdy na které bude dům stát a nazákladě výsledků se volí vhodná ochrana. Většinou se do základní desky umístí izolační materiál, který nedovolí radonu prostoupit do stavby.

Hrubá stavba

 • Proces hrubé stavby jeprovázen celou řadou činností a prací:
 • Stavba hrubé stavby – obvodové stěny,
 • hrubá stavba – příčky,
 • schody,
 • komín,
 • stropy,
 • konstrukce střechy a střešní krytina,
 • okapy, klempířské prvky střechy.

Vždy však záleží nakonkrétním projektu, takže se jednotlivé kroky mohou lišit.

Rozvody a instalace

Po vybudování hrubé stavby následuje rozvedení elektroinstalace, vody a kanalizace, rozvodu plynu, topení a ohřevu vody.

Dokončení výstavby domu

Po výstavbě hrubé stavby následují vnitřní omítky a štuky, zabudování oken a parapetů, vchodových abalkonových dveří, v případě garáže i garážových vrat. Po dokončení prací zvenku domu, přichází na řadu interiér, ale o tom zase někdy jindy.

Autor: Komerční sdělení