fbpx

Jak upravit komín, aby vyhovoval moderním spotřebičům?0

Požadavky na vlastnosti komínů se mění. Díky zvyšování účinnosti tepelných spotřebičů a snižování teploty spalin se do popředí dostává požadavek na odolnost komínu vůči vlhkosti. Proč je pro úpravu komínů nevhodný hliník? Je pro váš komín vhodnější keramika, plast nebo nerez?

Vývoj v oblasti tepelných spotřebičů, jejich zvyšující se účinnost a klesající teplota spalin kladou stále vyšší nároky také na materiály pro odvod spalin. Postupem času se mění požadavky na základní vlastnosti komínového tělesa. V době, kdy při spalování dosahovaly teploty spalin 200 °C a více, byl hlavním požadavkem bezpečný odvod spalin z objektu – materiál kouřové cesty musel být dostatečně odolný proti vysokým teplotám (zděné jednovrstvé komíny).

„V dnešní době nejsou tak vysoké nároky na tepelnou odolnost komínu, ale přibyly požadavky na odolnost vůči vlhkosti (masivní vznik kondenzátu) a těsnost:“

V minulých letech došlo k výraznému zvýšení účinnosti tepelných spotřebičů, a tím k zásadnímu snížení teploty spalin (až pod úroveň 160 °C – tzv. nízkoteplotní kotle). Důsledkem poklesu teploty spalin je výrazně vyšší kondenzace v komíně. Proto v dnešní době nejsou tak vysoké nároky na tepelnou odolnost, ale přibyly požadavky na odolnost vůči vlhkosti (masivní vznik kondenzátu) a těsnost. K tomu se v případě přetlakových kotlů či hořáků přidává další požadavek, a to na možnost přetlakového provozu.

Obnova komínu keramikou, plastem nebo nerezem

Nejrozšířenějším materiálem, který se v době nedávno minulé používal na území naší republiky při rekonstrukcích komínů, byl hliník. Toto řešení se postupem času ukázalo jako nevhodné, hliník totiž špatně odolává agresivním kondenzátům, dochází k vymývání a následnému proděravění komínové vložky. Následky jsou jasné: netěsnost, únik kondenzátu do stávajícího komínového tělesa a jeho prosáknutí až na vnitřní omítky v budově. Suma vynaložená na opravu je pak vyšší než úspory dosažené koupí lacinějšího materiálu.

Firma Schiedel standardně nabízí pro obnovu komínů řadu kvalitních materiálů. Zákazník má možnost zvolit variantu z keramiky, plastu či nerezu.

Keramické řešení, to je dnes již známý systém Schiedel Keranova. Tyto šamotové vložky jsou vyráběny novou technologií, tzv. izostatickým lisováním. Tloušťka vložky je oproti klasickým šamotovým vložkám zredukována na 7–11 mm. Přesto je dosahováno špičkových výsledků při prostupu vlhkosti, nebo odolnosti při teplotních změnách. Vložky jsou vyráběny v délce 133 cm, čímž se snižuje počet jednotlivých spojů, a tím také riziko eventuálních závad a zvyšuje se bezpečnost celé kouřové cesty. Díky hrdlové konstrukci a při užití tmelu Rotempo, na bázi silikonu, je systém Keranova vhodný i pro nízkoteplotní a kondenzační kotle.

Firma Schiedel standardně nabízí pro obnovu komínů řadu kvalitních materiálů. Zákazník má možnost zvolit variantu z keramiky, plastu či nerezu
Firma Schiedel standardně nabízí pro obnovu komínů řadu kvalitních materiálů. Zákazník má možnost zvolit variantu z keramiky, plastu či nerezu. Zdroj: www.schiedel.cz

Nerezové komíny

Dalším prvkem v sortimentu keramiky je šamotový systém Schiedel UNISAN***, tvořený dvojnásobně dlouhými klasickými šamotovými vložkami. Podobně jako u Keranovy přispívá i zde nižší počet spojů k rychlejší montáži a zároveň ke snížení případných montážních chyb.

Pro nízkoteplotní kondenzační i atmosférické kotle je velmi vhodný odvod spalin z plastového systému Schiedel ProGasFlex. Materiálová homogennost umožňuje provést odtah spalin od hrdla kotle až po komínové ústí za použití jediného materiálu. Systém je odolný do 160 °C, umožňuje přetlakový provoz, má dlouhou životnost, oproti kovovým materiálům nešíří hluk, je UV stabilní.

V oblasti nerezových komínů nabízíme materiál Prima 1 – jednoplášťový nerezový systém z kvalitní 1,0 mm silné nerezové oceli. Je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz. Systém je vhodný především pro spotřebiče na tuhá paliva. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod).

PrimaPlus je taktéž jednoplášťový nerezový systém. Tloušťka jeho stěny je 0,6 mm. Je vhodný pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva a všech olejových a plynových spotřebičů, které pracují v podtlakovém provozu a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Podrobné informace najdete na www.schiedel.cz. Odbornou instalaci pak provede partnerský systém firmy Schiedel jehož jednotlivé členy najdete rovněž na internetu.

 

Autor: Komerční sdělení