fbpx

Jak svépomocí položit betonovou dlažbu0

Zapomeňte na běžné šedé kostky, kvalitní betonová dlažba je nejen trvanlivá, ale také estetická. Ve spolupráci se společností Diton jsme se blíže podívali na pokládku betonové dlažby svépomocí.

Základ: Dobré zpevnění podkladu

Pro dobrý výsledek – kvalitní a trvanlivou betonovou dlažbu – je klíčová pečlivá příprava podkladu. Na začátku je samozřejmě nutné sejmout svrchní vrstvu půdy a důsledně zhutnit terén pod dlažbou. Poté přichází na řadu podklad – nejdříve hrubší štěrk či štěrkodrť a poté drobný štěrk frakce (hrubosti) 4 – 8 mm. Celkově by měla být vrstva podkladu silná 100 – 150 mm, přičemž vrstva jemného štěrku 30 – 50 mm. To ale samozřejmě platí jen po málo zatíženou plochu, na kterou nebudete vjíždět autem. Pokud bude zatížení plochy vyšší, je nutné poklad zesílit a položit nejdříve vrstvu hrubšího kameniva (200 mm frakce 0 – 63 mm), poté 150 mm 0-32mm štěrkodrti a následně podklad z jemného stěrku. V takovém případě pak máte připraven podklad pro dlažbu splňují nároky na místní komunikaci s občasným provozem.

Podklad se až na výjimky nijak netmelí (nezalévá cementem atd.). Podkladová vrstva musí být rovná, nejlépe to změříte dvoumetrovou latí, příčné nerovnosti by neměly přesáhnout 20 mm.

Reklama

Minimalizujte přířezy

Betonová dlažba je dobře dělitelná úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Přesto je ale dobré v úvahách a následně i projektu respektovat skladební rozměry dlažby tak, abyste ji nemuseli příliš dořezávat. Jakékoli přířezy znamenají hlavně práci navíc. Případné obrubníky se osazují do zavlhlého betonu, na pevný, zhutněný podklad. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože pod obrubníky musí mít tloušťku nejméně 100 mm.

Betonová dlažba může mít i atraktivní „kamenný“ vzhled. (Foto: Diton)

Pozor na spáry

Dlažební prvky se kladou na suchý, čistý a nezmrzlý podklad za přiměřených povětrnostních podmínek. Dlažební prvky se kladou na ložní vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár mezi dlažebními prvky byla 3 mm až 5 mm pro nestmelený spárovací materiál. Dodržení větších spár, než jsou distanční nálitky, předejdeme možnému štípání hran a rohů jak v průběhu pokládky, tak při užívání plochy. Zejména při pokládce pod teplotou menší než 5 °C, doporučujeme klást dlažební prvky s min. šířkou spár 4 mm.

Při návrhu plochy je dobré respektovat skladební rozměry dlažby, abyste nemuseli zbytečně provádět přířezy. (Foto: Diton)

Pokládka prvku se provádí tak, aby se nenarušila ložní vrstva. Doporučujeme postupovat od rohu v nejníže položeném místě krytu. Dlažební prvky se kladou s potřebným nadvýšením na dohutnění, s ohledem na výšku dlažby.

Vybírejte dlažbu z několika palet

Při dláždění je nutné odebírat dlažební kameny z více palet najednou, abyste předešli drobným barevným kontrastům a rastrům, které nelze při průmyslové výrobě betonových výrobků vyloučit. Jednotlivé kameny z palety také odebírejte nahodile, aby byl výsledek barevně homogenní a po celé ploše dobře probarvený.

Samočisticí betonová dlažba DITON

Problémem betonové dlažby může být znečištění vlivem vody, odhozených žvýkaček atd. Většinou se tento problém řeší vnější vrstvou nepřilnavé látky, která vodu odpuzuje. Problém je ale v její trvanlivosti. Betonová dlažba Diton proto nabízí technologii Auqastop, která spočívá v dávkování vytěsňovacího plastifikátoru přímo do míchacího zařízení, ve kterém se nášlapný beton připravuje. Ošetření není tedy pouze povrchové, ale je přímo obsažené v celé nášlapné vrstvě, a dlažba je tak impregnována od začátku do konce své životnosti.

Výrobky firmy Diton obsahují také samočisticí vrstvu Ekoaktiv, která funguje na principu fotokatalýzy – rozkladu nečistot za působení UV záření. Vrstva obsahuje oxid titaničitý, který funguje jako katalyzátor. Světlo díky jeho působení naruší částice nečistot jako např. saze, výfukové plyny, mech, řasy pomocí slunečního záření. Déšť pak nečistoty jednoduše smyje. Oxid titaničitý je samozřejmě zdraví neškodný.

Více na www.diton.cz.

Konečná finalizace

Jakmile dlažbu položíte, nasypte na ni křemičitý písek frakce 0/2 (číslo označuje hrubost písku – rozměr zrn od 0 – 2 mm) v dostatečném množství, písek následně zameťte a dlažbu zhutněte vibrační desku s gumovou podložkou v příčném i podélném směru. Po zhutnění pak opět použijte písek, který doplní prostor ve spárách.

Článek vznikl ve spolupráci s formou Diton. Výrobcem kvalitní betonové dlažby dalších stavebních prvků.

Autor: Redakce Nazeleno.cz