fbpx

Jak správně třídit odpad? Pomohou recyklační značky0

Odpady u nás v České republice třídíme již více než 20 let – od doby, kdy byl zaveden systém pro zpětný odběr odpadů. V současné době se do této užitečné aktivity zapojuje 73 % obyvatel ČR, kteří tak umožňují recyklaci odpadů a chrání primární suroviny i životní prostředí.

Někdy však bývá trochu problematické rozlišit, do jakého sběrného kontejneru odpad vhodit – ne vždy je totiž na první pohled zřejmé, z jakého materiálu je vyroben.

Abyste si byli svým rozhodnutím jisti, napomohou vám recyklační značky, jež jsou běžnou součástí obalů.

Recyklační značky jako jednotný systém pro třídění odpadů

To, že je ideální mít jednotné značení, je jasné, proto jsou stanovena i pravidla v oblasti značení obalových materiálů napříč Evropou – hovoří o nich například rozhodnutí Evropské komise č. 97/129 ES či evropská směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

Druhá zmíněná směrnice mimo jiné také stanovuje, že při výrobě obalových materiálů je třeba postupovat tak, aby je bylo možné po jejich použití opětovně recyklovat. A k tomu, aby bylo předem jasné a zřejmé, jak s daným odpadem naložit, slouží právě recyklační značka.

Značení na obalech – co říká trojúhelník doplněný dalšími údaji?

Recyklační značku poznáte jednoduše – jedná se o trojúhelník, který může být doplněn o textové a/nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.
Papírový obal například rozpoznáte podle označení „PAP“, sklo dle zkratky „GL“ vycházející z anglického názvu glass, hliníkový obal se zkracuje jako „ALU“ a narazíte-li na písmeno „C“, pak se bude jednat o kombinované obaly. Za písmenem „C“ je většinou lomítko a za ním textový identifikační kód materiálu, který na obale převládá.

Setkat se však můžete i se symboly, z nichž některé dobře znáte a u jiných možná jen dedukujete, co by mohly značit. Například panáček vhazující obal do koše je jasným nabádáním k tomu, abyste obal vhodili do koše, popelnice či kontejneru.

Symbol přeškrtnuté popelnice naopak udává, že není možné vyhodit daný obal do nádoby na směsný odpad či do kontejneru, ale musí být odevzdán k ekologické likvidaci, a to přímo prodejci, či ve sběrném dvoře.
To, že je obal určen k recyklaci, udává trojúhelník s plnými šipkami. Je-li určen k recyklaci a zároveň již při jeho výrobě byly použity recyklované materiály, pak na něm najdete trojúhelník s obrysovými šipkami.

Recyklační značky rozhodně nejsou nikterak složité a vyplatí se znát jejich význam. Díky nim totiž budete mít jistotu, že likvidujete obalové materiály v souladu s jejich určením, a pomůžete tak ochránit primární suroviny i životní prostředí. Myslete proto na to, že není důležité jen třídit odpad, ale je potřeba ho třídit správně.

Autor: Komerční sdělení