fbpx

Jak si vybrat tepelné čerpadlo – několik tipů0

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla je úspora nákladů na vytápění. I přes vyšší pořizovací cenu se tato investice vyplatí, protože její návratnost činí zhruba 5 let.

Koupě tepelného čerpadla je nemalou investicí, která se vám však rychle vrátí. Na topení totiž ušetříte i 80 % nákladů. Bez starostí s palivem, obsluhou zařízení či vysokou prašností v domě můžete topit za cenu srovnatelnou s provozem kotle na dřevo. Podle názorů odborníků může tepelné čerpadlo vám snížit měsíční náklady na topení v rodinném domě běžné velikosti z 3 000 Kč na 800 Kč. Návratnost pořízení čerpadla v hodnotě 120 000 Kč tak činí pět let.

Reklama

Obecně se odborníci shodují, že tepelné čerpadlo může jedné domácnosti oproti plynovému kotli ušetřit na vytápění až 25 000 korun ročně. Návratnost je přitom rychlejší v moderních nízkoenergetických novostavbách, které mají také pro tepelná čerpadla uzpůsobenou celou otopnou soustavu (podlahové topení, případně radiátory navržené pro nižší tepelný spád). Pro pořízení navíc bude možné využití také dotace na tepelná čerpadla v programu Nová zelená úsporám, která návratnost investice ještě více zkrátí.

Zvolte správný druh tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se rozdělují do několika typů podle způsobů získávání a předávání tepla. Zařízení voda – voda, které čerpá teplo z podzemní vody a předává jej vodě v topném systému, patří k oblíbeným díky nízkým provozním nákladům. Na druhou stranu však má vyšší náklady na servis a je zde i vyšší cena samotného zařízení. Tepelné čerpadlo země – voda poskytuje zase vyrovnaný výkon, vysoký topný faktor a dlouhou životnost. Čerpadlo vzduch – voda, které si bere teplo z okolního venkovního vzduchu, láká nižší cenou. Také jeho instalace je poměrně snadná. Oproti jiným druhům zařízení však nabízí menší účinnost, je hlavně v zimě hlučnější a závislé na změnách venkovní teploty. Výběr tedy není snadný, a proto je ideální nechat si poradit odborníkem, který vám doporučí vhodný typ i s ohledem na velikost vašeho domu a místní podmínky.

Stavba zemního kolektoru tepelného čerpadla země-voda pomocí drážkovačky. (Foto: Tepelná čerpadla IVT)

Sledujte topný faktor

Základním kritériem pro výběr tepelného čerpadla je takzvaný topný faktor značený zkratkou COP (Coefficient of Performance). Jedná se o poměr množství tepla vytvořeného tepelným čerpadlem k množství elektřiny spotřebované na jeho provoz. Každé tepelné čerpadlo totiž spotřebovává elektrickou energii na provoz svého kompresoru. Koeficient tedy ukazuje, kolikrát více tepla dodá čerpadlo při dané spotřebě elektřiny. Vyšší topný faktor značí hospodárnější provoz zařízení a obecně lze říct, že efektivní čerpadlo je takové, které nabídne hodnotu topného faktoru 3,0 a vyšší. Velikost topného faktoru je závislá na konkrétních provozních podmínkách (teplotě média v kolektoru a teplotě otopné vody), topný faktor by měl být uváděn pro podmínky podle následující tabulky.

COP pro TČ země-voda BO/W35 – teplota ze země 0 °C, topná voda 35 °C
COP pro TČ vzduch-voda A2/W35 – teplota vzduch 2°C, topná voda 35 °C
COP pro TČ voda-voda W10/W35 – voda ze zdroje má 10°C, topná voda 25°C

 Nešetřete za každou cenu

Tepelná čerpadla o stejném výkonu se často výrazně liší cenou. Rozdíly jsou v řádu desítek tisíc korun. Přesto se nevyplatí vybírat jen podle ceny. Ne vždy je navíc pořizovací cena tepelného čerpadla skutečně cenou výslednou. K levnějším čerpadlům je často nutné dokoupit nejrůznější součástky, bez kterých zařízení nemůže pracovat. Dražší výrobky již mají vše potřebné instalováno. Levnější čerpadla mají také vyšší provozní náklady a spotřebu elektřiny. A v neposlední řadě různá cena často znamená různou záruku vztahující se na čerpadlo a jeho komponenty. Pří výběru čerpadla proto pečlivě zvažte všechny parametry.

Tepelná čerpadla na Nazeleno.cz:

  • Jak si vybrat tepelné čerpadlo

  • Tepelné čerpadlo a úspory – kdy se vyplatí?

Čerpadla umí víc, než jen topit a chladit

Předností tepelných čerpadel je také možnost s jejich pomocí využívat i další technologie v domě. K čerpadlu lze například snadno doplnit řízené větrání, které bude mnohem levnější než instalace samostatného větracího systému. Díky takzvané rekuperaci můžete získat odpadní teplo například z kuchyně či koupelny, ohřívat čerstvý přiváděný vzduch do obytných místností, a tím ušetřit. Teplené čerpadlo může samozřejmě také ohřívat teplou užitkovou vodu. Pro tento účel se často používají tzv. kompaktní jednotky, které zahrnují jak tepelné čerpadlo, tak i zásobník pro ohřev teplé vody a rekuperační zařízení. Ceny těchto zařízení se pohybují cca od 75 tisíc Kč.

Pozor na topný faktor – malý rozdíl může znamenat i desetitisíce za topení navíc

Na několik otázek týkajících se správného výběru tepelného čerpadla nám odpověděl Hynek Aulehla, odborný prodejce ve společnosti Vaillant:

Na co se měl zákazník při volbě tepelného čerpadla zaměřit?

Zákazník by se měl zaměřit na několik důležitých parametrů a skutečností. Nejdůležitějším z nich je po technické stránce topný faktor, zkratka je COP (Coefficient of Performance). Tento parametr udává účinnost tepelného čerpadla, tedy kolik kWh tepelné energie získáme z jedné kWh elektrické energie. Jednoduše řečeno, čím vyšší topný faktor, tím lepší tepelné čerpadlo.

Například naše tepelná čerpadla vzduch-voda mají topný faktor A2/W35 3,9 – 4. Zařízení typu země-voda při podmínkách B0/W35 mají topný faktor 4,9 – 5. Naopak levnější tepelná čerpadla vzduch-voda se při srovnatelných parametrech dostanou na topný faktor v rozmezí 3-3,5. Tento rozdíl se zdá být zanedbatelný, v horizontu několika let však rozdíl v provozních nákladech  může činit i několik desítek tisíc korun.

Jaký typ tepelného čerpadla je nejlepší zvolit?

Tepelná čerpadla voda-voda jsou díky téměř konstantní teplotě spodní vody (cca 10°C) nejúčinnější. Nevýhodou tohoto zdroje je potřeba velkého průtočného množství vody. Velmi účinným zdrojem primární energie je také země. Můžeme realizovat geotermální vrty (hloubky cca 60 m – 140 m) anebo můžeme využít plošných kolektorů v němž je potrubí uloženo do nezámrzné hloubky 1,2 – 1,5 m. Teplota primárního okruhu do vrtu se pohybuje v rozmezí 12°C (na začátku topného období) až po cca 4 °C (na konci topného období). Teploty v plošném kolektoru se pohybují od 12 °C až k 0 °C. Nevýhodou geotermálních vrtů je jejich vyšší pořizovací cena oproti plošným kolektorům. Výhodou je jejich minimální nárok na velikost pozemku a vyšší účinnost.

Nevýhodou plošných kolektorů je potřeba většího pozemku, který však není omezen v dalším užívání – může na něm být zahrádka, trávník nebo třeba hrací plocha. Plošný kolektor se však nesmí zastavět například terasou, zpevněnou plochou, skleníky či dalšími stavbami. Výsadba stromů je rovněž možná, nesmí být však vysazeny stromy, které by svými kořeny mohli poškodit potrubí plošného kolektoru.

Posledním typem jak jímat primární energii je TČ vzduch-voda. Výhodou tohoto typu jsou nízké nároky na prostor . Zásadní nevýhodou tohoto tepelného čerpadla je teplota primárního zdroje – vzduchu. Ta se pohybuje v topném období od +20°C do -20°C. To má za následek podstatně nižší celoroční topný faktor oproti tepelným čerpadlům země-voda. Protože čím je venku chladněji tím více potřebujeme topit.

Jak velký pozemek, užitná plocha bude třeba?

Pro novostavby rodinných domů, kde se ve většině případů pohybuje tepelná ztráta domu do 10 kW se velikost plošného kolektoru pohybuje v rozmezí od 240 do 400 m2. Pro tepelné čerpadlo s vrty je potřeba jen minimální prostor, který bude dostupný pro vrtnou soupravu. Je potřeba však splnit odstupy od dalších objektů, sousedících pozemků a studní.

Jak je to s instalací kolektoru a stavebním povolením?

Pro realizaci TČ vzduch-voda nebo země-voda s plošným kolektorem není potřeba žádných stavebních či jiných povolení. U tepelných čerpadel s vrty je potřeba souhlas stavebního úřadu a mít povolení dalších dotčených úřadů (Báňský úřad) a případně firem, jako je např. Telefonica, Vodovody a kanalizace, ČEZ atd.

Autor: redakce Nazeleno.cz, rozhovor: Kamil Kolesár, úvodní foto: Vaillant

Autor: Redakce Nazeleno.cz