fbpx

Jak si pořídit vrtanou studnu? A kolik za ni zaplatíte?0

Děsí vás vysoké účty za vodu? Nebo vlastníte rozlehlou zahradu, kterou je třeba pravidelně zalévat? Investujte do vybudování vrtané studny a získejte vlastní zdroj levné, užitkové vody. Poradíme vám, co je třeba před stavbou studny zařídit, na co nezapomenout a s jakými náklady počítat.

Stávající studnu můžete prohloubit

Jestliže už studnu na pozemku máte, ale ztratila se z ní voda, například kvůli suchu, můžete ji prohloubit. Potřebujete k tomu však povolení od vodoprávního úřadu a posudek hydrogeologa.

Jak si na pozemku zřídit vrtanou studnu?

Než se bude moci na vašem pozemku poprvé kopnout do země, je třeba zavolat hydrogeologa. Ten určí, v jaké hloubce se nachází spodní voda (a zda vůbec) a doporučí, kam studnu umístit a jakým způsobem ji hloubit. Na konec vám vystaví hydrogeologický posudek a rovněž dohlédne na provedení průzkumného vrtu.

Projekt a povolení vrtané studny

Jakmile v rukou držíte hydrogeologický posudek, můžete se obrátit na projektanta, který vám zpracuje projekt vrtané studny. S dokumentací od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb se vám poté otevírá cesta na stavební a vodoprávní úřad, kde je třeba podat žádost o povolení stavby a nakládání s vodou.

Stavíte studnu společně s domem? Pak vám bude stačit jedno společné stavební povolení pro obě stavby od stavebního úřadu. Vodoprávní úřad v takovém případě vydá závazné stanovisko (povolení stavby vodního díla) a povolí nakládání s vodou.

Pokud budujete studnu samostatně bez rodinného domu, budete potřebovat územní rozhodnutí, povolení stavby vodního díla a povolení k odběru podzemní vody. Ideální je obrátit se na vodoprávní úřad, který povolí stavbu i nakládání s vodami.

Stavět studnu bez povolení se nevyplatí

V posledních letech přibývá studní postavených „na černo“ bez úředních povolení. Jejich kontroly provádí Česká inspekce životního prostředí, která vám může nařídit odstranění stavby a pokutu až ve výši 50 tisíc korun.

Nezapomeňte na kolaudaci studny

Jakmile vrtaná studna stojí, je třeba oznámit vodoprávnímu úřadu užívání stavby a požádat o vydání kolaudačního souhlasu. Do té doby se nesmí voda ze studny čerpat. V opačném případě by vodoprávní úřad mohl zahájit řízení o uložení provedení nápravných opatření či zahájit sankční řízení o uložení pokuty.

Jaká je finální cena vrtané studny?

Kolik ve výsledku za vrtanou studnu zaplatíte, nelze přesně určit. Největší položkou na seznamu výdajů jsou stavební práce, jejichž cena se odvíjí od typu podloží, hloubky a průměru vrtu, ale také dopravy vrtného materiálu na místo stavby. Základ ceny se běžně vypočítává dle plánované hloubky studny, kdy se cena za metr pohybuje mezi 1 700–3 000 korunami.

Počítejte také s tím, že několik tisíc padne na hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci a průzkumný vrt. Celková cena vrtané studny se tak může vyšplhat ke 100 tisícům korunám a výše.

Autor: Komerční sdělení