fbpx

Partneři sekce

Jak připravit topení pro novou sezónu a v zimě se neotrávit a nevyhořet0

Konec léta je nejvhodnějším obdobím pro údržbu a drobná zdokonalení topení. S dobře fungujícím a vyladěným topením totiž můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích. Máme pro vás několik tipů, na co při údržbě topení určitě nezapomenout.

Plynový kotel je dobré alespoň jednou ročně nechat prohlédnout odborníkem.

Ať již topíte plynem či tuhými palivy, před topnou sezónou byste měli pečlivě zkontrolovat kotel. Pozornost věnujte jak kotli samotnému, tak i odvodu spalin a případně bezchybné funkci přikládacího mechanismu. Hlavně v případě plynových kotlů potom platí, že by je měl každoročně zkontrolovat autorizovaný servis. Například moderní kondenzační kotle jsou velmi úsporná, ale poměrně složitá technická zařízení. Každý rok by je proto měl prohlédnout revizní technik, který mimo jiné zkontroluje stav hořáku, výměníku, těsnost spalovací komory a odvodu spalin a provede správné seřízení kotle podle požadavků výrobce. Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě pracovat úsporně a bezpečně (například z hlediska možné otravy oxidem uhličitým, pokud jde o spotřebič, který má sání spalovacího vzduchu z interiéru). Zároveň tím výrazně prodloužíte jeho životnost.

Máte kotel na tuhá paliva? Pozor na komín

Pokud topíte tuhými palivy, měli byste věnovat velkou pozornost nejen samotnému kotli, ale také stavu komínu. Zanesený komín totiž může být příčinou nebezpečného požáru, při němž se v komínovém systému vznítí nános tuhých zbytků spalin. Teplota ohně při požáru spalin v komíně může dosáhnout až 1200 °C a velmi často při této nehodě dochází ke zničení krovů a střechy domu. Řešením je dobrý technický stav celého komínového systému a pravidelná kontrola kvalifikovaným kominíkem. Ten zanesený komín také vyčistí a doporučí případné opravy.

Reklama

Komíny a vytápění na Nazeleno.cz:

Kontrolu si zaslouží také radiátory

Zatímco kotlům lidé obvykle věnují odpovídající péči, radiátory naopak často zanedbávají. Před začátkem topné sezóny je přitom ideální doba na jejich údržbu. Pečlivě je proto prohlédněte a ošetřete případná místa drobné koroze. Zkontrolujte také činnost ventilů a vadné kusy vyměňte. Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory odvzdušněte.

Kondenzační plynový kotel:

Kondenzační kotel na rozdíl od běžného kotle pro svou činnost využívá také kondenzačního tepla vodních par, které vznikají jako produkt hoření zemního plynu. Vodní pára je ve speciálním výměníku schlazena pod teplotu rosného bodu a vniklé teplo je rovněž využito k ohřevu otopné vody. Díky tomu mají kondenzační kotle teoretickou účinnost až 109 % a jde o velmi úsporné plynové spotřebiče. Nevýhodou kondenzačních kotlů je složitější technologie (na poruchy je náchylná zejména elektronická řídicí část, přesto se však u kondenzačních kotlů udává jejich životnost delší než v případě klasických) a nutnost kromě odvodu spalin instalovat také odvod kondenzátu (vody) do odpadu.

Kondenzační kotle pracují s nižším teplotním spádem a pro co nejúspornější provoz je nutné, aby voda proudící do kotle z radiátorů měla co nejnižší teplotu. Proto je výhodné s tímto kotlem použít také radiátory pro nižší teplotní spád nebo podlahové vytápění (případně kombinaci obou způsobů). Problematický je také ohřev teplé vody, protože v tomto případě je potřeba vyšší výkon a kotel tedy většinou nepracuje v kondenzačním režimu. Někteří majitelé kondenzačních kotlů si stěžují na dražší servis a revizní prohlídky, které ukrojí velkou část úspor, které jinak toto zařízení svým provozem přinese.  

I radiátory také mohou přispět k úsporám za topení. Na stěnu za nimi instalujte reflexní folii, která bude teplo lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte jejich nátěr tmavou barvou.  A nezakrývejte je závěsy a už vůbec ne nábytkem.

Příliš staré plynové spotřebiče – černá díra na peníze

Vývoj kotlů a plynových ohřívačů vody jde stále kupředu. Například ještě před pár lety téměř neznámé kondenzační kotle jsou nyní běžné a představují nejúspornější variantu plynového vytápění. Modernizací topení v domě samozřejmě hodně ušetříte na samotném provozu. Například kondenzační kotel je oproti běžnému staršímu plynovému kotli úspornější až o 20 % (někteří výrobci uvádí i 40 %, ale to je třeba brát s rezervou), a ročně tak může běžné domácnosti ušetřit částky za topení v řádu tisíců korun. Staré plynové ohřívače vody navíc bývají i nebezpečné a mohou být příčinou otravy oxidem uhelnatým.

Náhrada plynového kotle za nový? Pouze pokud je kotel starší než cca 15 let.
 

Naopak jistou nevýhodou kondenzačních kotlů může být, že v optimálním režimu pracují za nižších teplot než běžné plynové kotle. Je proto výhodné pro ně použít radiátory určené pro nižší teplotní spád, případně kondenzační kotel zapojit do soustavy s podlahovým topením. Pouhá výměna starého kotle za nový (pokud nemáte více než 15-20 let starý „vrak“) nemusí vždy přinést odpovídající úsporu. Zázračná účinnost a velké úspory, které u kondenzačních kotlů deklarují výrobci, vychází právě s jejich zapojení do otopných soustav s odpovídajícími radiátory a dobrou regulací.

Další možnosti vylepšení – regulace

Velký potenciál úspor skýtá také kvalitní regulace otopného systému. Právě nyní je proto vhodný čas na její modernizaci. Starý termostat můžete vyměnit za moderní řídicí jednotku, která vám umožní nastavit stálou a pohodlnou denní i noční teplotu. Úsporu energií zajistí také ekvitermní regulace, tedy řízení otopné soustavy na základě vnější teploty vzduchu. K pohodlí obyvatel domu pak přispěje možnost ovládání kotle přes mobilní telefon či internet. Na dálku si tím zajistíte optimální teplotu v domácnosti například před příjezdem z práce.

Výhody kvalitní regulace vytápění:

Denní a noční teplota – zapomeňte na starý termostat. Moderní řídicí jednotky umožňují nastavit požadovanou denní a nižší noční teplotu, případně další teplotní intervaly (například ráno a odpoledne).

Ekvitermní regulace –  jde o regulaci teploty vody v topení na základě vnější teploty vzduchu. Vaše topení je tedy automaticky ovládáno na základě teploty venku. Díky tomu méně kolísá teplota vzduchu v interiéru a zamezí se také zbytečným ztrátám z přetápění.

Dálkové ovládání –  pro někoho zbytečná věc a obrovské ohrožení z hlediska elektronické a kybernetické bezpečnosti, někdo ale nedá na dálkové ovládání kotle pomocí internetu či mobilu dopustit. Některé elektronické řídící jednotky můžete ovládat pomocí webového rozhraní nebo SMS zpráv z mobilního telefonu. Na dálku si tak doma zatopíte například při odjezdu z práce.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi