fbpx

Jak postupovat při změně trvalého bydliště0

Samotná změna trvalého pobytu je snadný proces, který zabere pár minut času. Ovšem se změnou trvalého bydliště je spojena výměna osobních dokladů, která zabere celé odpoledne.

Změna trvalého bydliště se jednou dotkne každého z nás. Trvalé bydliště je označení místa pobytu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Podívejte se, co vše je nutné absolvovat.

Změna bydliště začíná ustřižením rožku občanky

Nejdříve se zastavte na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, což je obecní úřad, úřad městské části, městského obvodu či magistrát města.

Zde vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte 50 Kč (osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny).

Dále vám bude ustřižen roh občanky a vydán prozatímní doklad –  „Potvrzení o změně trvalého pobytu“.

Vaše nové místo trvalého pobytu dokládáte výpisem z katastru nemovitostí, kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí.

Při koupi nemovitosti počkejte na zápis vašeho vlastnictví v katastru nemovitostí.

Pokud jste v nájmu, pro zápis trvalého bydliště nepotřebujete souhlas pronajímatele a stačí doložit nájemní smlouvu. V podnájmu musíte doložit souhlas pronajímatele. Ve všech případech je ovšem lepší se s pronajímatelem domluvit dopředu.

Změna trvalého bydliště = nový občanský průkaz?

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu musíte požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů.

O nový občanský průkaz můžete zažádat na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádný poplatek se zde neplatí a nový občanský průkaz si můžete vyzvednout do 30 dnů od podání žádosti, za poplatek vám bude občanka vydána rychleji.

Nový řidičák potřeba není, ale nový techničák potřeba je

Nový řidičský průkaz není potřeba. Ovšem jestliže vlastníte dopravní prostředek, tak si na úřad obce s rozšířenou působností vezměte osvědčení o registraci vozidla (ORV, „malý techničák“) i technický průkaz.

Dopravní odbor musíte navštívit do 10 pracovních dní a musíte zažádat o nový „malý techničák“ s aktuální adresou.

Do „velkého techničáku“ vám budou doplněny údaje o změně bydliště. Registrační značka vozidla vám zůstane stejná. Připravte se na poplatek ve výši 50 Kč.

Změnu trvalého bydliště oznamte své zdravotní pojišťovně

Do 30 dnů od změny trvalého bydliště musíte změnu oznámit své zdravotní pojišťovně. Stačí telefonicky či elektronickou poštou.

Autor: Komerční sdělení