fbpx

Jak naložit s odpadními vodami v rodinném domě?0

Stavíte nový rodinný dům, ale nevíte si rady s likvidací odpadních vod? Jestliže se v obci nachází splašková kanalizace, máte po starostech. Co když ale kanalizační přípojka nepřichází v úvahu? Vyplatí se zřídit klasickou jímku, nebo vsadit na modernější septik či domovní čistírnu?

Water in sink

Nachází se v obci kanalizace? Pak není co řešit

Nejjednodušším způsobem, jak se popasovat s odpadními vodami, je připojení nemovitosti k obecní kanalizaci. O tom, zda se kanalizace v dané lokalitě nachází, vás zpravidla informuje obecní nebo stavební úřad. Pokud ano, není co řešit – vybudovat v takovém případě kanalizační přípojku je totiž vaší povinností.

Domácí čistírna zbaví odpadní vody až 97 % nečistot

Co když se splašková kanalizace v obci nenachází? Nejlepším řešením je pořízení domovní čistírny odpadních vod, která funguje na mechanicko-biologickém principu čištění. To znamená, že z odpadních vod nejprve odfiltruje větší mechanické nečistoty, zatímco o organické zbytky se postarají bakterie. Z čistírny tak vytéká voda zbavená až 97 % nečistot.

Přečištěná odpadní voda lze ideálně likvidovat v okolí např. vypouštěním do potoka či rybníka. Další možností, ke které je navíc potřeba hydrogeologický posudek je vsakování přímo na pozemku nebo využití takové vody pro zálivku zahrady.

Jelikož je čistírna odpadních vod dle zákona považována za vodní dílo, neobejdete se bez stavebního povolení. To získáte opět jen v případě, že doložíte projekt domovní ČOV od autorizovaného inženýra vodohospodářských služeb.

Tříkomorový septik má minimální provozní náklady

Odpadní vody lze likvidovat také v septiku. Nejčastěji se setkáte s tříkomorovým septikem, ve kterém probíhá částečné čištění odpadních vod. Aby se vyčištěná voda mohla vypouštět do půdy, je třeba za septik umístit ještě odpadní filtr.

Ke stavbě septiku i osazení filtru potřebujete stavební povolení, tudíž opět i projektovou dokumentaci. K vypouštění vod je pak třeba získat souhlas příslušného vodoprávního úřadu.

Septik lze umístit jak k rodinnému domu, tak k rekreačnímu objektu. Narozdíl od domovní čistírny, která je na pravidelném chodu závislá (kvůli bakteriím), septik si hravě poradí i s několikaměsíční pauzou.

Klasická žumpa se vám prodraží

Klasické řešení likvidace odpadních vod u starších nemovitostí nebo rekreačních zařízení. Jímka je bezodtoká nádrž, ve které se hromadí odpadní vody z domácnosti a kterou je třeba jednou za čas nechat vyvézt fekálním vozem. Četnost vývozu žumpy závisí jednak na tom, zda nemovitost obýváte trvale, nebo rekreačně, jednak na velikosti jímky.

U rodinného domu obývaného čtyřčlennou rodinou, která denně vyprodukuje minimálně 400 litrů odpadních vod, vás vývoz jímky může stát více než 40 tisíc korun ročně.

Konečné rozhodnutí konzultujte s odborníky

Nevíte si rady s výběrem? Nechte si poradit od odborníků – projekční kancelář Zakra se specializuje na projekty kanalizačních přípojek, septiků i domovních čistíren.

Autor: Komerční sdělení