fbpx

Opravte si dřevěnou podlahu svépomocí. Ukážeme vám, jak na to0

Tradiční dřevěná podlaha je jednoduchá a estetická. Podlahová prkna však ve starších domech často napadá vlhkost, případně mohou být dlouholetým používáním mechanicky poškozena. Ukážeme si, jak dřevěnou podlahu opravit.

dřevěná podlaha
Opravit dřevěnou podlahu není až tak těžké, jak by se to mohlo na první pohled zdát.

Dřevěné podlahy nejdeme většinou ve starších a venkovských domech. Často na nás smrková prkna vykouknou třeba po odstranění starého linolea, případně nějaké jiné podlahové krytiny. Stav dřevěné podlahy poznáme v hrubých rysech na první pohled. Prkna nesmějí být vlhká a ztrouchnivělá. Pokud v podlaze objevíte dřevomorku – šedé až šedohnědé tenké provazce podhoubí, nebo rovnou plodnice – máte o práci postaráno. Budete muset totiž nejen zlikvidovat celou podlahu, ale také odstranit zdroj vlhkosti, kompletně vyvézt původní násyp – zkrátka celou podlahu realizovat úplně znovu.

Likvidace dřevomorky není jednoduchá (houba dokáže překonat i běžnou cihlovou stěnu) a je dobré to svěřit odborné firmě.

Reklama

Z čeho je dřevěná podlaha většinou složena

Zato jen mírně poškozenou dřevěnou podlahu opravíte docela snadno. Pokud je to možné a neděláte větší rekonstrukci staršího domu, zapomeňte na beton a zůstaňte u tradiční technologie.

Podlaha starých domů je většinou jednoduchá. Podlahová prkna jsou přibita k příčným trámkům, kterým se říká polštáře. Ty jsou pak uloženy ve vrstvě násypu většinou ze strusky či rozdrceného stavebního odpadu. Násyp by se měl mezi polštáři dotýkat prken, v praxi asi bude spíš trochu sedlý. Tato technologie vypadá sice primitivně, ale staří stavebníci věděli , co dělají. Podlaha na násypu totiž přiměřeně tepelně izoluje a zároveň umožňuje odvětrávání vlhkosti.

Pokud v podlaze objevíte dřevomorku, budete muset celou podlahu včetně násypu udělat znovu.

Podlahová prkna mohou být spojena na pero-drážku, nebo jen volně položená k sobě. Připravte se na to, že budou k polštářům nejspíš přibita velmi důkladně a jejich šetrné odstranění bude trochu složité. Při rekonstrukci našeho domu se právě proto ukázalo jako nejschůdnější prkna prostě vyřezat pilou a odstranit vše i s polštáři. Ty ostatně sice na povrchu vypadaly zachovale, ale ze spodní strany byly ztrouchnivělé.

Jak realizovat či opravovat dřevěnou podlahu?

Pokud budete celou podlahu stavět znovu, odstraňte prkna i polštáře. Pak následuje odkopání násypu až do požadované hloubky. Násyp si můžeme schovat a opět jej použít, osobně mi však připadá lepší použít násyp nový – například z kameniva Liapor, byť je tento materiál pro běžné „chalupářské“ stavění poměrně drahý. Liapor bych asi také od rostlého terénu oddělil geotextilií.

Násyp je nutné udělat asi 8 cm pod úroveň budoucí podlahy. Na násyp pak umístěte dva krajní polštáře, jejichž rovinnost je nutné kontrolovat pomocí předem připraveného váhorysu (přímka narýsovaná na stěně v určité výšce nad úrovní budoucí čisté podlahy – hodně s tím pomůže třeba křížový laser) nebo vodováhy umístěné na liště. Přesně umístěné polštáře je nutné ještě dobře poddusat podsypem. Poté také upravte podsyp mezi polštáři – jeho hladina by se měla dotýkat spodní strany podlahových prken a tvořit mezi polštáři jakýsi jemný oblouk.

Podlaha z dřevěných prken může být velmi dobrým doplňkem interiéru. Její rekonstrukci či opravu bet problémů zvládnete svépomocí. (Foto: 123rf.com)

Polštáře se nemají dotýkat stěn mísnosti – mezi stěnou a jejich čely by měla být cca 2 – 3cm mezera. Jejich dřevo je také dobré před položením impregnovat proti působení případné vlhkosti.

Podlahová prkna se na polštáře kladou napříč. Nejdříve se na polštáře volně položí asi 4 – 5 prken, které se srazí k sobě. Poté do polštáře zatlučte kramli nebo špalík dřeva tak, aby mezi posledním prknem a špalíkem či kramlí byla několikacentimetrová mezera. Do pak vložte klín, kterým prkna dobře stáhnete. Po přibití prken se špalík vytáhne a celý proces se opakuje dále.

Pro přibíjením prken je vhodné použít buď kolářské hřebíky délky 64 mm nebo vruty s kuželovou hlavou. Hřebíky je nutné použít dva na každý polštář, vrut stačí jeden. Platí také, že hřebíky a vruty by neměly z podlahy vyčnívat, lepší je spíš je trochu zapustit pod rovinu podlahy.

Co jsme vynechali?

Uvedený postup je jen jakási chalupářská verze, vhodná hlavně pro nenáročné rekonstrukce suchých domů. V článku jsme vynechali hydroizolaci, která by se v domě s podřezaným zdivem napojila na izolaci ve stěnách. V takovém případě by pod násyp patřil podkladní beton s vrstvou s hydroizolace a teprve na ní pak míněný násyp z liaporu nebo tepelně-izolační desky. Tím se nám ale rekonstrukce podlahy stane složitější a nic nezkazíte konzultací s projektantem či spočítání součinitele prostupu tepla pro určení optimální tloušťky tepelné izolace a dalších vrstev.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi