fbpx

Jak na rekonstrukci dřevěné podlahy0

Tradiční dřevěná podlaha je jednoduchá a estetická. Podlahová prkna však ve starších domech často napadá vlhkost, případně mohou být dlouholetým používáním mechanicky poškozena. Ukážeme si, jak dřevěnou podlahu opravit.

Dřevěné podlahy nejdeme většinou ve starších a venkovských domech. Často na nás smrková prkna vykouknou třeba po odstranění starého linolea, případně nějaké jiné podlahové krytiny. Stav dřevěné podlahy poznáme v hrubých rysech na první pohled. Prkna nesmějí být vlhká a ztrouchnivělá. Pokud v podlaze objevíte dřevomorku – šedé až šedohnědé tenké provazce podhoubí, nebo rovnou plodnice – máte o práci postaráno. Budete muset totiž nejen zlikvidovat celou podlahu, ale také odstranit zdroj vlhkosti, kompletně vyvézt původní násyp – zkrátka celou podlahu realizovat úplně znovu. Likvidace dřevomorky není jednoduchá (houba dokáže překonat i běžnou cihlovou stěnu) a je dobré to svěřit odborné firmě.

Z čeho je dřevěná podlaha většinou složena

Podlaha starých domů je většinou jednoduchá. Podlahová prkna jsou přibita k příčným trámkům, kterým se říká polštáře. Ty jsou pak uloženy ve vrstvě násypu většinou ze škváry či rozdrceného stavebního odpadu. Násyp by se měl mezi polštáři dotýkat prken, v praxi asi bude spíš trochu sedlý.

dřevěná podlaha

Podlahová prkna mohou být spojena na pero-drážku, nebo jen volně položená k sobě. Připravte se na to, že budou k polštářům nejspíš přibita velmi důkladně a jejich šetrné odstranění bude trochu složité. Při rekonstrukci našeho domu se právě proto ukázalo jako nejschůdnější prkna prostě vyřezat pilou a odstranit vše i s polštáři. Ty ostatně sice na povrchu vypadaly zachovale, ale ze spodní strany byly ztrouchnivělé.

Jak realizovat či opravovat dřevěnou podlahu?

Pokud budete celou podlahu stavět znovu, odstraňte prkna i polštáře. Pak následuje odkopání násypu až do požadované hloubky. Násyp si můžeme schovat a opět jej použít, osobně mi však připadá lepší použít násyp nový – například z kameniva Liapor, byť je tento materiál pro běžné “chalupářské” stavění poměrně drahý. Liapor bych asi také od rostlého terénu oddělil geotextilií.

Násyp je nutné udělat asi 8 cm pod úroveň budoucí podlahy. Na násyp pak umístěte dva krajní polštáře, jejichž rovinnost je nutné kontrolovat pomocí předem připraveného váhorysu (přímka narýsovaná na stěně v určité výšce nad úrovní budoucí čisté podlahy – hodně s tím pomůže třeba křížový laser) nebo vodováhy umístěné na liště. Přesně umístěné polštáře je nutné ještě dobře poddusat podsypem. Poté také upravte podsyp mezi polštáři – jeho hladina by se měla dotýkat spodní strany podlahových prken a tvořit mezi polštáři jakýsi jemný oblouk.

Podlaha z dřevěných prken může být velmi dobrým doplňkem interiéru. Její rekonstrukci či opravu bet problémů zvládnete svépomocí. (Foto: 123rf.com)
Polštáře se nemají dotýkat stěn mísnosti – mezi stěnou a jejich čely by měla být cca 2 – 3cm mezera. Jejich dřevo je také dobré před položením impregnovat proti působení případné vlhkosti.

Podlahová prkna se na polštáře kladou napříč. Nejdříve se na polštáře volně položí asi 4 – 5 prken, které se srazí k sobě. Poté do polštáře zatlučte kramli nebo špalík dřeva tak, aby mezi posledním prknem a špalíkem či kramlí byla několikacentimetrová mezera. Do pak vložte klín, kterým prkna dobře stáhnete. Po přibití prken se špalík vytáhne a celý proces se opakuje dále.

Pro přibíjením prken je vhodné použít buď kolářské hřebíky délky 64 mm nebo vruty s kuželovou hlavou. Hřebíky je nutné použít dva na každý polštář, vrut stačí jeden. Platí také, že hřebíky a vruty by neměly z podlahy vyčnívat, lepší je spíš je trochu zapustit pod rovinu podlahy.

Co jsme vynechali?

Uvedený postup je jen jakási chalupářská verze, vhodná hlavně pro nenáročné rekonstrukce suchých domů. V článku jsme vynechali hydroizolaci, která by se v domě s podřezaným zdivem napojila na izolaci ve stěnách. V takovém případě by pod násyp patřil podkladní beton s vrstvou s hydroizolace a teprve na ní pak míněný násyp z liaporu nebo tepelně-izolační desky. Tím se nám ale rekonstrukce podlahy stane složitější a nic nezkazíte konzultací s projektantem či spočítání součinitele prostupu tepla pro určení optimální tloušťky tepelné izolace a dalších vrstev.

Profilový obrázek

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi