fbpx

Jak jednoduše a bezpečně převést nemovitost0

Koupili jste nemovitost, nebo vám ji daroval příbuzný a rádi byste ji převedli do svého vlastnictví rychle a bez zbytečných problémů? Sestavili jsme pro vás jednoduchý návod krok za krokem, díky kterému pro vás bude převod nemovitosti hračka.

Krok 1 : Důvěřuj, ale prověřuj

Před podpisem smlouvy si ověřte, že člověk, který vám nemovitost prodává či daruje, je opravdu jejím jediným majitelem. Zkontrolujte také související pozemky, případné podíly na společných částech domu a že na nemovitosti nevisí žádné věcné břemeno v podobě hypotéky či dokonce exekuce. Po prověření můžete začít se samotným převodem.

Krok 2: Důkladně připravte smlouvu

Základem převodu nemovitosti je písemná kupní či darovací smlouva. V té musí být uvedena jména, adresy, rodná čísla či data narození všech zúčastněných osob a podrobný popis nemovitosti, které se smlouva týká. U kupní smlouvy musí být ve smlouvě uvedena i dohodnutá částka, způsob a termín platby. U smluv je potřeba ověřit podpis. Stačí ověřit jednu kopii smlouvy, tu, kterou zašlete na katastrální úřad. Smlouvy, které zůstávají kupujícímu a prodávajícímu či darujícímu a obdarovanému, ověřený podpis mít nemusí. K ověření potřebujete pouze občanský průkaz, jeden ověřený podpis vás bude stát 30 Kč. Podpis je možné ověřit Czech POINTu České pošty, na obecním či městském úřadě a u notáře.

Krok 3: Podejte návrh na vklad do katastru nemovitostí

 Návrh do katastru se podává prostřednictvím formuláře, který naleznete na stránkách Českého katastrálního úřadu. Online aplikace si sama načte všechny údaje z katastru, stačí zadat název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran. Přiložte darovací či kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy a dva návrhy na vklad podepsané oběma zúčastněnými stranami  a doručte na podatelnu katastrálního úřadu. Zde zakoupíte kolek v hodnotě 2 000 Kč. Poté nejpozději do 30 dnů odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva, popřípadě o chybách v návrhu.

Krok 4: Zaplaťte daň

Po přepisu vlastnictví nemovitosti je potřeba udělat ještě jeden krok: zaplatit daň z nabytí nemovitosti. Darování nemovitosti mezi blízkými příbuznými není nijak zdaněno. Tzv. darovací daň neplatíte v případě, kdy vám nemovitost daroval příbuzný v hlavní či vedlejší linii a pokud jste žil s dárcem ve společné domácnosti déle než rok. Stejně jako v případě darování nemovitosti, ani při dědictví daňz nabytí nemovitosti neplatíte. Při koupi a prodeji nemovitosti musel až do jara 2020 kupující zaplatit 4% daň z nabytí. Tato daňová povinnost byla v dubnu 2020 zrušena. Stejně tak již není třeba podávat speciální daňové přiznání o nabytí věcí nemovitých.

Naopak prodávající musí zahrnout zisk z prodeje bytu do svých příjmů, pokud nemovitost vlastnil  méně než 5 let, osobně v ní alespoň 2 roky nebydlel nebo získané peníze nepoužije na nabytí nového bydlení.

Autor: Komerční sdělení