Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

Slovníček

Izolace

V oblasti úspor energie se pojmem izolace rozumí zateplení neboli tepelná izolace. Tepelná izolace umožňuje snížit energetické ztráty staveb a projevuje se celkovou úsporou energie a snížením nákladů na vytápění. Teplo může unikat zdivem, kde je možné přistoupit k vnější nebo vnitřní izolaci. Izolovat lze i ostatní části domu – podlahu, strop či. Velký podíl na tepelných ztrátách mají také okna. Pro tepelnou izolaci se využívá v dnešní době řada umělých i přírodních izolačních materiálů.

Izolace zdiva

Tepelně izolovat lze obvodové zdivo (fasádu), ale také stěny ve vybraných místnostech. Únik tepla obvodovým zdivem je největší u starší zástavby, použitím stavebních materiálů s dobrými izolačními vlastnostmi u novostaveb je únik tepla  touto cestou minimalizován. Pokud je zdivo zatepleno zvenčí, jde o vnější izolaci. Vnitřní izolace se využívá zejména v případě, že je zapotřebí zateplit např. jednu místnost.

Kvalitní vnější izolace řeší problematiku tzv. tepelných mostů (místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům, resp. únikům tepla.), zvyšuje se akumulační schopnost domu a minimalizuje kondenzace vlhkosti ve zdivu. Naopak největším rizikem vnitřní izolace je právě vlhkost ve stěnách. Přestože je vnitřní izolace finančně méně náročným opatřením, odborníci upřednostňují řešení tepelných ztrát především vnější izolací.

Izolace stropu a podlahy

Izolace stropu se týká především staveb s nevytápěnou půdou, popř. jde o izolaci spojenou s vestavbou podkroví. Strop obytných místností lze efektivně a levně izolovat položením izolačního materiálu přímo na podlahu půdy, složitější řešení je třeba použít v případě trámového stropu. Izolačním materiálem je pak zapotřebí zaplnit dutiny.

Izolace podlahy se provádí častěji u podsklepených domů, a to nalepením izolační vrstvy na strop sklepa. V případě, že se jedná o sklep s klenutým stropem, je stávající násyp klenby nahrazen násypem tepelně-izolačním. Podlahu na terénu lze dodatečně izolovat obtížněji. V úvahu přichází výraznější zásah do interiéru, v některých případech je možné izolovat zeminu pod stavbou.

Zateplení oken

Okny může teplo unikat trojí cestou: mezi rámem a křídlem, skrz sklo a materiálem rámu. Podle stavu okna se zateplení provádí buď repasí, nebo výměnou. Repase zahrnuje opravu rámů, zatěsnění okna a výměnu stávajícího skla za izolační dvojsklo. Výměnou celého okna lze výrazně snížit únik tepla oknem, ale je to nákladné řešení. Kromě kvalitních a těsných rámů vybíráme z široké nabídky dvojskel, popř. trojskel.

V současnosti dosahuje nejlepších izolačních vlastností okno s dvojsklem (popř. trojsklem) vyplněným kryptonem opatřené navíc reflexní fólií. Běžněji se vyplňuje prostor izolačních dvojskel argonem. Důležitou roli pro tepelné ztráty hraje materiál rámů (plast, dřevo, hliník, ocel a kombinace) a utěsnění všech částí okna i utěsnění okna jako celku.

Izolační materiály

Mezi nejčastěji používané tepelně-izolační materiály patří dvě skupiny izolantů: pěnové izolace (pěnový polystyren, extrudovaný pěnový polystyren, pěnový polyuretan a další) a vláknité izolace (skelná vata, minerální vata, ovčí vlna a jiné). Speciální skupinu izolačních materiálů tvoří tzv. transparentní izolace (voštinové struktury a aerogely).

Pěnové izolace jsou materiály, ve kterých je vzduch (popř. jiná plynná látka) uzavřen v drobných bublinkách. Tepelná vodivost pěnových izolantů se pohybuje v intervalu 0,02 až 0,045 W/(m x K), je tedy srovnatelná s vodivostí vzduchu. Nejužívanějším izolačním materiálem u běžných staveb je pěnový polystyren, toto postavení získal díky příznivé ceně a dobrým izolačním vlastnostem. Ostatní pěnové materiály mají většinou lepší vlastnosti, ale jsou dražší.

Vláknité izolace využívají uzavření vzduchu mezi jemnými vlákny. Oproti pěnovým materiálům jsou prostupnější pro vzduch i vodní páru. Některé materiály mohou dráždit pokožku, dýchací cesty i oči (např. skelná vata), u přírodních materiálů k dráždění nedochází (např. ovčí vlna). Ovčí vlna je přírodní izolant využívaný především u ekologických staveb.

Transparentní izolace

Technologie transparentní izolace patří mezi alternativní izolace a je založena na propouštění tepelného záření do absorbujícího materiálu tak, aby akumulované teplo neunikalo. Transparentní izolace tedy využívají energii slunečního záření dopadajícího na stěnu ze skla či plastu. Mezi transparentní izolace patří voštinové struktury a vakuové izolace.

Dotace na zateplení

Na zateplení domu jsou v současnosti v ČR poskytovány dotace z programu Zelená úsporám. Dotace se týkají zateplení fasády, střechy a podlahy (stropu sklepa). Dále se dotace vztahují na výměnu oken či dveří a pořízení systému rekuperace. Dotaci lze získat na kompletní i částečné zateplení domu. Původní podmínka provést několik zateplovacích opatření se změnila a základním kritériem se stala dosažená celková úspora tepla.

Další informace o izolaci 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií