fbpx

Isover nabízí při zateplování vlastní dotace navíc0

Plánujete využít dotací na zateplení Zelená úsporám a zaizolovat svůj dům? Pokud použijete tepelné izolace Orsil či Isover od jedničky v zateplování na trhu získáte další „dotace“ navíc – energetický průkaz, energetický posudek nebo měření termovizí zdarma.

Logo Isover

Podobně jako u elektrických spotřebičů i u budov se musí nově podle zákona posuzovat jejich celková spotřeba energie spojená s provozem (vytápění, ohřev vody, osvětlení). Na základě těchto parametrů je vystaven Průkaz energetické náročnosti dané budovy. Z průkazu je názorně vidět, jak kvalitně je dům navržen z hlediska tepelně-technického a kolik energie při jeho užívání spotřebujete (a nepřímo tedy, kolik budete muset zaplatit).

„Při použití izolací Isover či Orsil získáte průkaz energetické náročnosti budov zcela zdarma!“

Díky tomu při stavbě nebo rekonstrukci domu již ve fázi projektování vidíte, co od takové budovy můžete v budoucnosti očekávat.

Isover šetří vaše peníze a pomáhá zvyšovat kvalitu bydlení

Firma SG Orsil chce nyní tuto myšlenku podpořit a svým zákazníkům nabízí ZDARMA zhotovení Průkazu energetické náročnosti budov, příp. Odborného energetického posudku potřebného pro podání žádosti o dotace v rámci programu „Zelená úsporám“ (podrobnosti v podmínkách akce).

Zateplujte s jedničkou na trhu a ušetřete vícekrát::

   – dotace od státu v rámci programu „Zelená úspora“

   – zdarma zpracování Průkazu energetické náročnosti budov

   – zdarma zpracování Odborného energetického posudku

   – zdarma snímky termovizí

Abyste měli jistotu, že navržená izolace je opravdu správně aplikována a nikde vám z domu neuniká drahé teplo, můžete využít speciálního termovizního focení již hotové budovy. Výsledky tohoto focení nejsou pouze pro dobrý pocit investora domu, ale dají se také výborně použít k případným reklamacím provedení budovy.

Informační prospekt ke stažení:

 Isover - zateplení dotace

Firma SG Orsil tento postup doporučuje a svým zákazníkům nyní nabízí toto ověření nadstandardním termovizním focením také zcela ZDARMA (podrobnosti v podmínkách akce)!

Podmínky akce – dotace od Isoveru

Akce platí pro všechny novostavby či rekonstrukce rodinných a bytových domů postavených na území ČR. Nezbytnou podmínkou pro zařazení do této akce je vlastní registrace investora (majitele) + budovy + realizační firmy, která zateplení bude provádět, přímo na webových stránkách www.isover.cz a to nejpozději do 31.12.2009. Registrace investora + budovy + prováděcí firmy je nutná před zahájením vlastní aplikace tepelné izolace na dané stavbě.

růkaz energetické náročnosti budov získáte při použití izolace Orsil/Isover zcela zdarma 
Průkaz energetické náročnosti budov získáte při použití izolace Orsil/Isover zcela zdarma

Akce platí pro ty investory (majitele), kteří doloží uhrazenou fakturou nákup a zabudování minerální vaty ISOVER/ORSIL v rámci zaregistrovaného objektu v minimálním množství 20 m3 fasáda (Orsil TF, nebo Orsil NF333) + 25 m3 ostatní minerální izolace ISOVER/ORSIL ( šikmá střecha, strop, příčka, podlaha). Těmto požadavkům odpovídá zateplení běžného domu s fasádní izolací cca 100 mm a střešní izolací cca 200 mm.  

Odborný posudek či Průkaz energetické náročnosti do 7 000 Kč zdarma

Nákup materiálu ISOVER/ORSIL může být proveden přímo investorem, nebo případně zaregistrovanou prováděcí firmou a to v rámci prodejní sítě distributorů firmy SG Orsil. Nákup materiálů je nutné doložit fakturou.

Pokud tyto podmínky majitel rodinného nebo bytového domu splní, bude mu zpětně proplacen Průkaz energetické náročnosti budovy, příp. Odborný posudek potřebný k podání žádosti o dotace v programu „Zelená úsporám“. Vlastní proplacení bude provedeno na základě zaslané faktury od zhotovitele průkazu, odborného posudku (projektant, energetický auditor, autorizovaný technik) a zaslané kopie Průkazu energetické náročnosti budov, příp. Odborného posudku, a to až do maximální výše 7000 Kč.

Každý desátý úspěšný žadatel dostane navíc termovizní snímky budovy zdarma
Každý desátý úspěšný žadatel dostane navíc termovizní snímky budovy zdarma

Požadované dokumenty je nutno zaslat faxem na číslo 296 411 736, případně e-mail info@isover.cz. Další informace získáte na stránkách www.isover.cz, případně z informačního letáku.

Navíc každý desátý úspěšný žadatel po zaregistrování a předložení požadovaných dokumentů získává zdarma nadstandardní termovizní snímky budovy (cca 50 snímků – podle náročnosti budovy) v celkové ceně dalších 5000 Kč. Pro nákup izolačních materiálů prosím kontaktujte přímo naše distributory, případně naše regionální obchodní zástupce. Kontakty na zástupce najdete na www.isover.cz v sekci Kontakty.

Firma SG Orsil si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených podmínek akce, a to v souvislosti s případnou změnou výrobních, technických a obchodních podmínek nastalých po vyhlášení této akce.

Autor: Komerční sdělení