fbpx

Isover dokončil realizaci digitálních BIM knihoven svých produktů0

Společnost Isover zpracovala informační modely svých tepelných izolací pro BIM software Graphisoft Archicad a Autodesk Revit. Kromě jednotlivých BIM objektů (výrobků) archivy obsahuji i přednastavené skladby stavebních konstrukcí s aplikovanými produkty Isover. Veškeré skladby jsou zpracované podle doporučení ISOVER s příslušnou certifikací a osvědčením jednotlivých konstrukčních řešení z praxe. K obsahu skladeb v jednotlivých archivech také patří připravené projektové soubory s rozpracovanými stavebními detaily doporučené výrobcem.

Celá realizace byla provedena s použitím BIM technologie a umožňuje aplikaci digitálních modelů reálných stavebních produktů při navrhování a tvorbě virtuálních modelů budov v prostředí Revitu a Archicadu.

Reklama

Více informací a možnost online stažení naleznete na:

  • Archicad – http://www.bimsoft.cz/cs/isover-archicad#navigation
  • Revit – http://www.bimsoft.cz/cs/isover-revit#navigation

Neznáte BIM?

Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu její životnosti.

U nasazení software BIM jde především o změnu přístupu, ideálně o spolupráci všech zainteresovaným v reálném čase na jednom modelu budovy. S informací o prostorových vazbách (3D model) mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako například typ výrobku, výrobce či jeho cena, případně další potřebné a užitečné informace. Výsledkem celého procesu je „digitální model stavby“ využitelný po celou dobu životnosti stavby. Problematika BIM je v současné době často diskutované téma. A jako každá novinka má své zastánce i odpůrce. V Británii bude BIM povinný pro veřejné zakázky od r. 2016, Francie se vydá podobnou cestou od r. 2017, s BIM se setkáváme rovněž v severských zemích (Norsko, Finsko, Dánsko).

V ČR se dá pokrok očekávat s novou evropskou směrnicí o veřejných zakázkách. Ta by měla zajistit, aby byla předmětem veřejné soutěže především výsledná hodnota, nikoli nejnižší cena, jak vyplývá z tiskové zprávy evropského parlamentu. Kromě ceny bude možné soutěžit o náklady na životní cyklus staveb. Česká republika by evropskou směrnici měla zapracovat do svého právního řádu do roku 2016.

Zdroj: TZB-info.cz, Isover

Autor: Redakce Nazeleno.cz