fbpx

Inteligentní systém pro snížení energetické náročnosti0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Udržet v domě vhodné klima a přitom nesahat stále hlouběji do peněženky není při současně se zvyšujících cenách energií a neustále se projevujících následků finanční krize jednoduché. Naštěstí však existují účinná opatření, která energetickou náročnost domu významně snižují, aniž bychom přitom museli jakkoliv slevovat z požadovaného komfortu.

Nejen energetická a finanční krize, ale i státní předpisy hodnotící energetickou náročnost budov, nás vedou k hlubšímu průzkumu provozních nákladů budovy. Narůstající zájem o alternativní zdroje energie, řízené větrání s rekuperací, kvalitní izolace i úsporné spotřebiče lze sledovat u všech typů objektů. Všechny spojuje jediný cíl: snížit náklady na vytápění. Myslet je však třeba i na letní měsíce, kdy nastává obtížnější situace s chlazením budovy. Náklady na chlazení domu totiž mohou podstatně přesáhnout částku za zimní vytápění. Nechladit vůbec se může zdát jako jednoduché řešení, ovšem moderní domy s minimálním stínicím přesahem střechy a bohatým prosklením fasády se budou s náporem slunečních paprsků vyrovnávat jen velmi těžko. Základním opatřením proti přehřívání interiéru může být účinná protisluneční ochrana.

Reklama

Vyšší komfort, nižší náklady

Jako vůbec nejlepší řešení se jeví použití venkovní automaticky řízené protisluneční ochrany, jejíž výhoda tkví v dokonalé a pohotové regulaci stínění. Na rozdíl od samotného motorového pohonu slunečních clon, který pouze odstraňuje fyzickou námahu spojenou s provozem zařízení, jsou automaticky řízené ochrany navíc zdrojem energetických úspor, a to v letních i zimních měsících. Protisluneční ochrana s centralizovaným řídicím systémem byla ještě donedávna záležitostí velkých budov, dnes však nejsou výjimkou ani menší objekty jako školy, nemocnice, obchody, sídla firem a rodinné domy. Řídicí jednotka animeo Solo od firmy Somfy je určená pro ovládání venkovních rolet, žaluzií, screenů i ventilačních oken. Jedná se o ucelený řídicí systém, který reaguje pomocí speciálních slunečních, větrných, teplotních a srážkových čidel na povětrnostní podmínky a podle aktuální situace nastavuje motorem poháněné prvky sluneční ochrany do optimální polohy. Clona se tak zcela automaticky přizpůsobuje počasí. V zimě je dokonce možné aktivovat funkci “udržování tepla“, která zajistí, aby se po setmění stáhly prvky protisluneční ochrany tak, aby byla zesílena tepelná izolace okna a snížily se tepelné ztráty. Naopak během dne umožní funkce “vyhřívání sluncem“ využít energii slunce k ohřevu interiéru. Obě funkce tak výrazně snižují náklady na vytápění budovy. Ušetří se také na součinnosti osvětlení s protisluneční ochranou a na aplikaci nočního provětrávání.

Intuitivní ovládání

Ovládání animeo Solo je díky vestavěnému LCD displeji velmi jednoduché. Nevyhovuje-li uživateli základní nastavení, může si zařízení pomocí přehledné nabídky naprogramovat přesně podle svých požadavků. Aktuálně nastavené hodnoty se u jednolitých parametrů zobrazují, což přispívá ke snadné orientaci v systému. Navíc lze zadávat povely NAHORU, DOLŮ a STOP pro každou zónu odděleně, nebo ovládání zón pro uživatele uzamknout (například při údržbě fasády). animeo Solo je dostupné ve dvou verzích: pro ovládání jedné zóny, nebo pro ovládání dvou zón. Výrobce systému myslel i na ochranu slunečních clon před poškozením větrem, sněhem či námrazou. Součástí zařízení je také vstup pro požární alarm či volně programovatelný časovač pro každou zónu. Systém animeo Solo je kompatibilní se všemi typy slunečních clon i ventilačních oken.

Autor: Redakce Nazeleno.cz