fbpx

Inteligentní sítě vstupují do České republiky0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická společnost ČEZ včera představila pilotní projekt „Smart Region“, vůbec první projekt tohoto typu v České republice. V průběhu pěti let ČEZ investuje půl miliardy korun do zavedení a testování inteligentních technologií v distribuční síti města Vrchlabí. V rámci tohoto unikátního projektu ČEZ do roku 2015 vybaví zhruba 4,5 tisíce vrchlabských domácností a podniků „chytrými“ měřidly energie, vybuduje infrastrukturu pro elektromobilitu, instaluje prvky automatizace a monitoringu distribuční sítě a efektivně zapojí do sítě lokální výrobní zdroje energie.

Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ a Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí, dnes podpisem memoranda o spolupráci zahájili projekt, který zavede o otestuje moderní technologie v distribuční síti ve Vrchlabí. Do roku 2015 by se mělo toto město stát prvním plně funkčním „chytrým“ regionem v České republice. Distribuce tam bude řízena digitálně a zákazník bude mít o své spotřebě energie větší přehled a možnost ji ovlivnit. Obnovitelné zdroje energie budou zapojeny efektivně a současná automobilová doprava by měla být postupně nahrazena elektromobily.

Reklama

Před rokem jsme představili program FutureMotion, jehož cílem je dosáhnout moderní, efektivní a ekologické výroby a přenosu elektrické energie. To, že nejde pouze o teorii, dokazuje skutečnost, že zavádíme dlouhodobý projekt Smart Region, který spočívá v testování všech prvků z programu FutureMotion v jednom regionu.Vítáme občanské iniciativy, které se o energetiku zajímají a které o ní diskutují. Chytré sítě jdou těmto iniciativám vstříc a v budoucnu umožní větší decentralizaci výroby a zapojení více obnovitelných zdrojů,“uvedl Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, přičemž shrnul hlavní záměry strategické iniciativy FutureMotion. Ta kromě zavedení inteligentních sítí podporuje vědu a výzkum, lokální zdroje elektřiny a elektromobilitu.

Spolupráci přivítalo i město . „Těší nás, že právě Vrchlabí je prvním regionem v České republice, kde budou instalovány a testovány moderní technologie. Dlouhodobě se hlásíme k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, který plně vyjadřuje i projekt Smart Region. Právě navázaná spolupráce s ČEZ nám umožňuje náš region zviditelnit v tom správném světle. Budeme také rádi, pokud se podaří zapojit se do projektu i některým průmyslovým firmám z našeho města,“ uvedl Jan Sobotka, starosta města Vrchlabí.

Smart Grid neboli chytrá síť

Poprvé v České republice budou v měřítku regionu testovány Smart Grids neboli chytré sítě. Skupina ČEZ je začne v letošním roce budovat ve Vrchlabí.Koncept Smart Grids představuje distribuční síť inovovaného pojetí, která dokáže efektivně začlenit působení všech připojených uživatelů – velkých výrobních zdrojů, lokálních výrobních zdrojů (především obnovitelných zdrojů energie a jednotek kombinované výroby el. energie a tepla) a odběratelů s možností uplatnit jejich aktivní roli. Projekt počítá i se začleněním nových funkcí distribuční sítě, jako jsou např. dobíjecí stanice pro elektromobily.

Možnost plánování a rozhodování odběratele o své spotřebě energie přinese výhody jak pro distribuční soustavu, tak pro životní prostředí. V neposlední řadě také pro samotného odběratele, jehož náklady za odebranou elektřinu a teplo se mohou díky většímu přehledu o využívání energie snížit.

Komponenty chytré sítě ve Smart Regionu

ČEZ plánuje vybavit přibližně 4500 vrchlabských domácností a podniků Smart Meters (chytrými měřidly). Jedná se o moderní elektroměry, které měří spotřebu energie podrobněji, díky čemuž bude mít odběratel lepší přehled o své spotřebě energie a bude moci ji více ovlivnit. V budoucnu bude mít odběratel na výběr ze  širší nabídky tarifů „šitých na míru“ jeho potřebám, podobně jako je tomu nyní u tarifů mobilních operátorů. Prostřednictvím instalace chytrých měřidel ČEZ plánuje vyzkoušet nový koncept řízení spotřeby a výroby elektrické energie.

ČEZ také nainstaluje prvkyautomatizace a monitoringudistribuční sítě na úrovni sítí nízkého a vysokého napětí a distribučních trafostanic, které umožní přesměrování toku energie v případě výpadků. Nové funkcionality umožní zmenšit rozsah poruch v části sítě nízkého napětí.

Dalším komponentem projektu Smart Region je vybudování infrastruktury pro elektromobily. ČEZ chce ve Vrchlabí postavit několik dobíjecích stanic a poskytnout městu několik elektromobilů. Akumulátor v elektromobilu může v budoucnu sloužit k vyrovnávání špiček v odběrovém diagramu a tím pomoci k celkové vyváženosti mezi dodávkou a oděrem elektrické energie v distribuční síti.

Kromě využívání energie z velkokapacitních elektráren se ČEZ chystá zapojit lokální zdroje energie, tzn. jednotky kombinované výroby tepla a elektrické energie a různé typy obnovitelných zdrojů energie. Nebude již docházet k tomu, že obnovitelné zdroje budou distribuční síť destabilizovat, naopak budou efektivně doplňovat současné zdroje energie. Lokální výrobní zdroje umožní vytvoření a testování tzv.řízeného ostrovního provozu, což je bilančně vyrovnaný provoz mezi spotřebou a výrobou ve Smart Regionu.

Smart Grids v evropském kontextu

Významným podnětem celoevropského měřítka je SET Plan (Strategic Energy Technology Plan), jehož cílem je do roku 2020 splnit závazek EU dosáhnout 20% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a 20% snížení podílu emisí CO2. Cílovou hodnotou České Republiky podílu hrubé spotřeby energie z obnovitelných zdrojů je 13% z celkové spotřeby elektrické energie.

V rámci SET Planu se předpokládá činnost Evropské průmyslové iniciativy pro chytré sítě (EEGI). EEGI se zaměřuje na demonstrační projekty po celé Evropě. Cílem je vyzkoušet jednotlivé funkční celky Smart Grids. Skupina ČEZ je jediným zástupcem této iniciativy v regionu střední Evropy. Demonstrační projekty Smart Grids jsou také podporovány Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu pro vědu, výzkum a inovační technologie (FP7).

Aktivity na poli demonstračních projektů se rozvíjejí i v dalších zemích EU. Příkladem je projekt ve španělském městě Malaga nebo projekt ModelCity v německém Mannheimu. V oblasti chytrých měřidel např. v Itálii platí vládní nařízení na povinnou instalaci chytrých měřidel již od roku 2006. V roce 2011 by měla chytrá měřidla tvořit 95 % všech instalovaných zařízení v Itálii. Pilotní projekt Smart Grids plánuje tento rok i španělská energetická firma Iberdrola. Chytrými měřidly zde bude vybaveno na 100 tisíc domácností a vládní nařízení požaduje vyměnit veškeré měřidla za inteligentní verze do roku 2018. EU předpokládá, že instalace chytrých měřidel v distribuční síti dosáhne v roce 2020 80 %.

Autor: Redakce Nazeleno.cz