fbpx

Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v roce 2009 narostl. Výkupní cena se sníží0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Podle informací prezentovaných Energetickým regulačním úřadem na včerejším jednání Hospodářského výboru PSP dosáhl k 31. 12. 2009 instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice 411 MWp. V roce 2009 tedy byly uvedeny do provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 350 MWp. Je to přibližně o 100 MWp více, než nejvyšší odhady Czech RE Agency z října 2009. Nutno podotknout, že podobně byly podhodnoceny odhady instalovaného výkonu například v Německu.

Tisková konference Energetického regulačního úřadu v listopadu 2008, během níž oznámil, že pro rok 2009 budou výkupní ceny sníženy o 5 %, byla impulsem pro horečné dokončování projektů před koncem roku 2008. Podobně v loňském roce byla tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu z 24. 8. 2009, v níž oznámilo záměr snížit výkupní ceny pro fotovoltaiku již od 1. 1. 2010, impulsem pro horečné uzavírání kontraktů s termínem dokončení do 31. 12. 2009. Realizaci FV elektrárny o výkonu 2 MWp nabízejí velké firmy i do 2 měsíců od uzavření kontraktu.

Reklama

Pro rok 2010 došlo ke snížení výkupní ceny pouze o 5 %, což je maximální hodnota, kterou Energetickému regulačnímu úřadu umožňuje zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Zároveň došlo k mírnému oslabení koruny. Investice do fotovoltaiky jsou přesto extrémně výhodné zejména pro zahraniční investory, výkupní ceny v Německu klesly o 11 % a jsou v současnosti téměř o 40 % nižší než výkupní ceny v České republice.

Řada zahraničních firem zejména z Německa a Španělska začala již v loňském roce realizovat fotovoltaické elektrárny v České republice i pro zahraniční investory a z úvěrů zahraničních bank. Lze proto očekávat, že ke konci roku 2010 celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v České republice přesáhne 1000 MWp. Vzhledem ke zkušenosti loňského roku však nelze vyloučit ani hodnotu 1500 MWp.

Snížení výkupních cen

Energetický regulační úřad již v loňském roce inicioval novelizaci zákona č. 180/2005 Sb., která by mu umožnila pružněji reagovat na podmínky fotovoltaického trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo a vláda 16. 11. 2009 schválila návrh na doplnění zákona:

„Nepoužije se ustanovení omezující pokles výkupní ceny za podmínky, že u dané kategorie obnovitelného zdroje klesá doba návratnosti pod 11 let.“

Zároveň vláda navrhla „poprvé postupovat podle novely při stanovení výkupních cen na rok 2011,“ s odůvodněním, že tím „zůstane zachován současný režim podpory pro všechny projekty, které jsou ve stadiu reálné přípravy a nedojde k ohrožení probíhajících investic, současně však bude další rozvoj limitován původními záměry, se kterými byl zákon o podpoře obnovitelných zdrojů přijat.“

Hospodářský výbor PSP na svém jednání 13. 1. 2010 schválil těsnou většinou 9:8 hlasům poslanecký návrh novely* zákona č. 180/2005 Sb. Navrhované znění odstavce (4) v §6 zní:
„(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro následující kalendářní rok nesmí být nižší než 75 % hodnoty výkupních cen platných v roce, v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2011.“

Ve srovnání se sousedním Německem zůstane i v takovém případě podpora v České republice na výrazně vyšší úrovni.

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost

Autor: Redakce Nazeleno.cz