fbpx

I v létě můžete šetřit energii: 2. díl0

Účinné větrání a vhodné stínící doplňky výrazně zlepší klima našich domovů a ušetří nám náklady na energii potřebnou pro provoz klimatizace a větráků. Tím však nic nekončí – další energii uspoříme kvalitním zasklením a využitím potenciálu slunce. Jak na to?

Není sklo jako sklo. V současnosti si už můžete vybrat typ okenních skel podle toho, jaké požadavky máte na jejich izolační vlastnosti, a tím i na energetickou náročnost domu jako celku. Tepelně izolační vlastnosti okenního zasklení závisí na vrstvě vzduchu nebo jiného plynu mezi tabulemi skla, na tom, volíte-li dvojsklo nebo trojsklo, a také na vlastnostech samotného skla.

„Celý systém stínění, zasklení i solárních kolektorů je potřeba každé budově „ušít na míru“ podle konkrétních podmínek, v jakých je situována.“

Sledujte především hodnotu tepelné prostupnosti sklem, ale i celým oknem, vyjádřenou koeficientem U. Čím je tato hodnota menší, tím menší budou i tepelné ztráty. Sklo, které poměrně dobře zadržuje teplo, má součinitel Uskla = 1,1 W/m2K, nízkoenergetické trojsklo má hodnotu tohoto součinitele jen 0,5. Co se však týká ochrany před nechtěným teplem v létě, zde věnujte pozornost spíše hodnotě součiniteli prostupnosti tepelného slunečního záření g.


Zasklení proti hluku a přehřívání 60 má součinitel prostupu tepelného slunečního záření g=0,29. Čím je koeficient g nižší, tím méně tepelného záření projde přes zasklení do interiéru

Součinitel prostupu tepelného slunečního záření g charakterizuje schopnost zasklení regulovat přehřívání interiéru. Udává množství sluneční tepelné energie, které může být vyjádřeno v procentech, procházející přes zasklení. Čím je koeficient nižší, tím méně tepelného záření přes zasklení do interiéru projde. Pro okna, u kterých obzvlášť záleží na ochraně před přehříváním, můžeme použít sklo se speciálním pokovením, které sníží prostup tepla o 25–40 %.

Vhodným řešením do podkrovních prostor je střešní okno VELUX se zasklením s označením 60 proti hluku a přehřívání. Hodnota součinitele prostupu slunečního tepelného záření u tohoto střešního okna je 0,29, zasklení s označením 60 tedy propustí pouze 29% tepelného záření dopadající na střešní okno.  Součinitel prostupu tepla sklem je jen 1,0 W/ m2K.


Správná volba zasklení u střešních oken v kombinaci s venkovní markýzou VELUX může ušetřit náklady potřebné na umělé chlazení (na obrázku sestava střešních oken VELUX s manuálně ovládanými markýzami MHL)

Slunce jako pomocník

Slunce se může stát dobrým pomocníkem, a nemusí být tak jen špatným pánem, který v letním období přehřívá naše příbytky. Když víte, jak na to, můžete sluneční záření využít pro sebe. Pomohou vám k tomu například solární kolektory. Na rozdíl od fotovoltaických článků, které vyrábějí ze slunečního záření elektřinu, slouží solární kolektory k ohřevu vody slunečním teplem.

Je to způsob dokonale čistý a vstřícný k životnímu prostředí, solární energie navíc představuje neomezený zdroj, který máme k dispozici zadarmo. V letním období tak kolektory pomohou domácnosti výrazně snížit náklady na ohřívání užitkové vody, ať už jde o běžnou pitnou vodu, kterou používáme na mytí nádobí, rukou či do sprchy, nebo o vodu v bazénu.


Jižní fasáda využívá sluneční energie, kde jsou umístěny solární kolektory na ohřev vody

Princip kolektorů je jednoduchý, jsou vyrobeny z materiálu absorbujícího tepelné záření slunečních paprsků a naplněny tekutinou, která teplo předává v tepelném výměníku užitkové vodě. Solární kolektory nejlépe fungují na šikmých střechách situovaných na jih, jihovýchod nebo jihozápad. Společnost VELUX registrovala své solární kolektory spolu se střešními okny se zasklením 62 a 65 do programu Zelená úsporám.

Pozor na polohu a orientaci budovy

Celý systém stínění, zasklení i solárních kolektorů je potřeba každé budově „ušít na míru“ podle konkrétních podmínek, v jakých je situována. Například okna orientovaná na jih je třeba stínit nejintenzivněji, u oken orientovaných na sever budeme klást důraz na tepelnou izolaci proti chladu a v létě využijeme toho, že vpouštějí do interiéru dostatek světla, a přitom jen minimum tepla ze slunečních paprsků.

Počet a celková plocha solárních kolektorů se bude odvíjet od řady faktorů, například od počtu osob, které v domě žijí, od jejich spotřeby teplé vody, od sklonu střechy a orientace jejího hřebene vůči světovým stranám, a také od vzdálenosti kolektoru od solárního zásobníku (protože v potrubí se část tepla ztratí).


Správná orientace domu zajistí maximální využití potenciálu, které nabízí sama příroda. Střešní okna přivádí do interiéru dostatek přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu

Spočítejte si

Využitím výše uvedených principů lze při správném návrhu budovy a jejího prosvětlení  v letních měsících dosáhnout příjemné vnitřní teploty i bez použití klimatizace či větráků. Energii ušetřenou za chladící techniku můžeme ještě znásobit o energii ušetřenou za ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů.

Tabulka: Počet hodin za rok, kdy v interiéru teplota dosáhne 28 °C*

Střešní okna VELUX
se zasklením 59
se zasklením 60
se zasklením 60
se zasklením 60
se zasklením 65
U okna 1,4 W/(m2.K)
U okna 1,3 W/(m2.K)
U okna 1,3 W/(m2.K)
U okna 1,3 W/(m2.K)
U okna 1,0 W/(m2.K)
g = 0,6
g = 0,29
g = 0,29
g = 0,29
g = 0,45
bez zastínění
bez zastínění
zastínění markýzou
zastínění markýzou + řízená ventilace (střešní okno INTEGRA®)
zastínění markýzou
86
31
20
14
35

Tabulka porovnává různé typy zasklení, ale také účinky dosažené využitím markýzy VELUX nebo řízenou ventilací pomocí domácí automatizace. Pro letní měsíce nabízí nejlepší řešení elektricky ovládané střešní okno INTEGRA® se zasklením 60 zastíněné venkovní markýzou. (Zdroj: Výpočty byly provedeny pomocí nástroje VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer, který najdete na webových stránkách http://www.velux.cz.)

*Pozn.: Výpočet byl proveden pro samostatně stojící rodinný dům 12 x 8 m o podlahové ploše 96 m2, se sklonem střechy 45o, který je lokalizován v Praze. V modelu bylo zohledněno 9 fasádních oken (4 okna: 60×60 cm, 5 oken: 120×210 cm) a 7 kyvných střešních oken VELUX s označením GGL, resp. GGU o velikosti M08 (6x, orientovány na jih) a F04 (1x, orientováno na sever).

Autor: Komerční sdělení