fbpx

Hypotéka na zateplení domu: Přehled možností0

Chcete si zateplit dům? Jednou z možností, jak financovat zateplení domu, když dotace z programu Zelená úsporám jsou zatím pozastaveny, je hypotéka. Jaké hypotéky na zateplení jsou vám k dispozici? Podívejte se s námi na přehled možností!

Rádi byste ušetřili na vytápění a uvažujete o zateplení domu? Dříve jste si na financování zateplení mohli podat žádost o dotaci v programu Zelená úsporám, jenže ten byl v říjnu loňského roku pozastaven. Máte však i jiné možnosti, jak zafinancovat zateplení vašeho rodinného domu.

„Náklady na zateplení domu můžete financovat pomocí hypotéky.“
Reklama

Jednou z možností financování komplexního zateplení domu je hypotéka. Za jakých podmínek je možné zařídit financování formou hypotéky? Co je třeba splnit, aby byla vaše žádost schválena? Přinášíme vám přehled hned několika hypoték, o které můžete v současné době v bankách zažádat.

IQ hypotéka od LBBW Bank

Na financování zateplení rodinného domu lze u LBBW Bank CZ a.s. využít běžnou hypotéku na rekonstrukci. Jedná se o produkt IQ hypotéka na bydlení a rekreaci s možností financování až do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti a s dlouhodobou splatností až 30 let. Minimální výše úvěru je 250 000 Kč, maximální pak až 12,5 mil. Kč. Čerpání úvěru může být jednorázové nebo postupné.

Rekonstrukce do 400 000 Kč jsou čerpány jednorázově na běžný účet klienta – klient doloží účel po čerpání protokolem o stavu stavby. Částky přesahující 400 000 Kč jsou čerpány postupně, zálohově, na běžný účet klienta, na základě předkládaných protokolů o stavu stavby,“ vysvětluje Lucie Weysserová, hypoteční produktová specialistka z LBBW Bank.

IQ hypotéku je pak možné splatit už za 4 roky, přičemž splácení probíhá formou měsíčních splátek. Při sjednání hypotéky se také povinně pojišťuje zastavovaná nemovitost, kterou je úvěr zajištěn. Aktuální výše úrokové sazby se pohybuje v rozmezí 3,59–4,79 % p.a., přičemž úrokovou sazbu lze po dohodě zafixovat na 1 rok až 20 let. Vyřízení hypotéky na zateplení pak trvá od podání kompletní žádosti včetně dokumentace cca 10 pracovních dní.

(Zdroj: www.lbbw.cz)

Jednou z možností k získání prostředků na zateplení domu je hypotéka


Jednou z možností k získání prostředků na zateplení domu je hypotéka

ČSOB Hypotéka na zelené bydlení

V tomto úvěru od ČSOB je možné bez zajištění získat až 600 000 Kč, se zajištěním nemovitostí pak i vyšší částku. Výše úrokové sazby se odvíjí od toho, zda je úvěr zajištěn nemovitostí nebo nikoliv (například garantovaná úroková sazba pro půjčku bez zajištění je aktuálně 8,9 % p.a.). Hypotéka na zelené bydlení je určena přímo na financování „zelených“ účelů, například na zateplení vnějších stěn, střechy, stropu, podlahy, či na výměnu oken a dveří. Dále může být využita na financování instalace tepelných čerpadel či solárních kolektorů, pořízení kotle na biomasu, nebo i na novostavbu pasivního domu. Banka též proplácí zpětně i dříve vynaložené náklady.

Vyřízení hypotečního úvěru na zelené bydlení při dodání všech podkladů trvá do jednoho týdne. „V případě schválené Hypotéky klient čerpá peníze po doložení podkladů k čerpání. Například při doložení smlouvy o dílo či faktur jsou peníze zaslány dodavateli, při dodání stavebního povolení jsou peníze čerpány klientovi na účet a klient následně dokládá kolaudaci,“ uvedla Pavla Hávová z ČSOB.

(Zdroj: www.csob.cz)

Hypotéka na bydlení od UniCredit Bank

U UniCredit Bank Czech Republic, a.s., lze čerpat standardní hypotéku na rekonstrukci, kde je minimální částka 200 000 Kč, maximální částka není omezena. Úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti s možností financování až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti (přičemž zastavená nemovitost bude povinně pojištěna). Aktuální úroková sazba se pohybuje v rozmezí 4,29–4,59 % p.a., přičemž ji lze fixovat až na 20 let. Doba splatnosti úvěru je 1 rok až 30 let, a to ve formě pravidelné měsíční splátky. Částku úvěru lze čerpat jednorázově nebo postupně (až 24 měsíců).

(Zdroj: www.unicreditbank.cz)

Vyřízení hypotéky na zateplení trvá většinou několik pracovních dní


Vyřízení hypotéky na zateplení trvá většinou několik pracovních dní

Hypotéka Wüstenrot

Hypoteční úvěr od Wüstenrot je poskytován od částky 300 000 Kč. Úvěr je možno financovat až do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti stanovené bankou. Doba jeho splatnosti je 5–30 let, a to měsíčními splátkami. Aktuální garantovaná úroková sazba pak začíná na 3,99 % p.a. s možností zvolit si fixaci na 1, 2, 3, 5 nebo 10 let. „Pokud klient bance dodá kompletní žádost o úvěr se všemi potřebnými dokumenty, trvá vyřízení hypotéky obvykle týden až deset dní,“ objasňuje podmínky získání hypotéky Kateřina Bílá z Wüstenrot.

Při čerpání úvěru nesmí tato doba překročit 2 roky. „Hypoteční úvěr je čerpán na základě předložených faktur (příp. účtenek u drobných činností), a to až jeden rok starých. Banka finanční prostředky poukazuje na účet podle dispozic klienta. Banka uhradí též zálohové faktury, a to do 25 % výše úvěru (max. však 750 000 Kč), bez dokladů lze čerpat až 25 % z částky úvěru, max. však 200 000 Kč. Před následujícím čerpáním úvěru je vždy nutné doložit faktury včetně dokladů o jejich uhrazení,“ vysvětlila Kateřina Bílá.

(Zdroj: www.wuestenrot.cz)

Podmínky pro získání hypotéky

Jaké podmínky je u banky zpravidla nutné splnit pro schválení hypotéky?

  • věk nad 18 let
  • platný průkaz totožnosti
  • doklady o příjmu (pomocí nich se prokážou dostatečné příjmy na splácení úvěru – tzv. bonita)
  • nemovitost vhodná k zajištění v hodnotě odpovídající výši úvěru
  • doklady k zastavované nemovitosti/účelu úvěru
  • vyplněná žádost

Hypotéka České spořitelny

Česká spořitelna, a.s., nabízí na financování zateplení domu hypotéku s úrokovou sazbou od 3,59 % p.a. a s variabilitou splátek – tedy s možností odkladu splátek na začátku splácení, přerušení splácení a změny výše splátek. Je možné též skládat mimořádné splátky i v průběhu období fixace úrokové sazby a zvolit si délku fixace (až na 20 let). Způsob čerpání finančních prostředků z hypotéky si může žadatel zvolit podle své potřeby a úvěr je možné rychle čerpat i bez doložení faktur.

Úvěr lze získat až do výše 100 % hodnoty zastavené nemovitosti (která bude při vyřízení hypotéky povinně pojištěna), přičemž minimální a maximální výše není zpravidla omezena. Splatnost hypotéky je až 30 let, a to formou měsíčních splátek. Úvěr navíc může být částečně či zcela splacen bez sankcí k datu změny úrokové sazby.

Hypotéku České spořitelny vyřizujeme přibližně do týdne po dodání všech podkladů. Každý žadatel o hypotéku prochází tzv. credit scoringem, což je proces, za pomocí kterého prověříme klientovu schopnost dlouhodobě splácet a který nám pomůže stanovit optimální výši úvěru a měsíčních splátek. Porovnáváme tedy klientovy příjmy na jedné straně a výdaje na straně druhé a bereme v potaz i další údaje,“ říká Klára Pačesová z České spořitelny.

(Zdroj: www.csas.cz)

Pro sjednání hypotéky na zateplení je nutné podat kompletní žádost včetně dokumentace


Pro sjednání hypotéky na zateplení je nutné podat kompletní žádost včetně dokumentace

Hypoúvěr nebo Rychloúvěr od Modré pyramidy

U Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., mohou zájemci o financování zateplení využít buďto Hypoúvěr, který je vhodný pro realizace v hodnotě nad 300 000 Kč, nebo Rychloúvěr vhodný pro realizace do 300 000 Kč.

Hypoúvěr je zajištěný nemovitostí a je jím možné financovat až do výše 100 % ceny zastavené nemovitosti, přičemž je zde akontace od 0 % (úvěr je tedy poskytnut bez počátečního vkladu). Po vyřízení úvěru s úrokovou sazbou v rozmezí 4,19–4,60 % p.a. existuje možnost mimořádných vkladů a splátek bez sankcí. Splátky lze rozložit až na dobu 28 let. „Doba vyřízení záleží na doložených podkladech k úvěrové žádosti, lhůty zpracování pro jednotlivé účely financování se neliší. V případě potřeby je možné expresní vyřízení zdarma,“ říká Hana Vaněčková z Modré pyramidy. Čerpání úvěru pak lze zahájit společně s podpisem úvěrové smlouvy.

Rychloúvěr pak lze vyřídit s minimem potřebných dokladů a bez nutnosti ručitele či zástavy nemovitostí. Aktuální úroková sazba tohoto úvěru bez zajištění je 6,49 % p.a. Prostředky z úvěru je možné čerpat jednorázově nebo postupně – záleží na způsobu provádění zateplení (dodavatelsky nebo svépomocí).

(Zdroj: www.modrapyramida.cz)

Splácení hypotéky na zateplení probíhá obvykle formou měsíčních splátek
Splácení hypotéky na zateplení probíhá obvykle formou měsíčních splátek

Era hypotéka od Poštovní spořitelny

V Poštovní spořitelně mohou zájemci o zateplení využít běžný hypoteční úvěr. V produktu Era hypotéka lze sjednat úvěr ve výši až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti, přičemž minimální výše hypotéky je 200 000 Kč. Splátky hypotéky pak lze rozložit až na dobu 40 let.

Při zateplení domu se bude účel hypotečního úvěru posuzovat jako rekonstrukce nemovitosti. Pro splnění účelu postačí rozpočet rekonstrukce a faktury vystavené stavební firmou za zateplení nemovitosti,“ přibližuje Denisa Salátková z Poštovní spořitelny. Po dodání kompletní dokumentace je hypotéka vyřízena ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Žadatelé o hypotéku mohou vyčerpat až 100 % schváleného úvěrového rámce ihned po schválení úvěru formou tzv. čerpání bez faktur. Banka navíc nabízí 3 čerpání zdarma a možnost bez sankce nedočerpat až 20 % schváleného úvěrového rámce.

(Zdroj: www.postovnisporitelna.cz)

Hypoteční úvěr od Hypoteční banky

Na zateplení domu poskytuje Hypoteční banka běžné hypoteční úvěry v minimální výši 300 000 Kč. Kromě běžné hypotéky s poskytnutím úvěru ve výši od 70 % do 85 % hodnoty zastavené nemovitosti a úrokovou sazbou od 3,89 % p.a. (s možností fixace například na 1, 3, 5, nebo 10 let) lze též využít například i předhypoteční úvěr, pokud není možné využít nemovitost jako zástavu. Hypoteční úvěr je po předložení veškeré dokumentace (např. územního rozhodnutí, stavebního povolení, přehledu rozpočtových nákladů nebo časového plánu financování stavby) zpracován do 5 pracovních dnů.

Pro čerpání úvěru není třeba dokládat žádné faktury. Peníze z účtu lze čerpat až do 2 let od schválení úvěru. Dále je možné volit různé způsoby splácení a nastavit si dobu splatnosti (5 až 40 let).

(Zdroj: www.hypotecnibanka.cz)

Autor: Redakce Nazeleno.cz