fbpx

Partneři sekce

FutureMotion: ČEZ bude podporovat elektromobily a obnovitelné zdroje0

Elektromobily, podpora fotovoltaiky, elektráren na biomasu a dalších malých lokálních zdrojů. To je vize společnosti ČEZ pro další desetiletí, shrnutá v projektu FutureMotion – Energie zítřka. V čem tedy budeme v roce 2020 jezdit a jak budeme vyrábět elektřinu?

Společnost ČEZ minulý týden oznámila svůj nový strategický záměr investovat do nových technologií, které by v budoucnu měly umožnit vyrábět elektřinu šetrněji a přispět k vyšší efektivitě při její distribuci a spotřebě.

„Podpora inteligentních sítí má přispět k tomu, aby mohl koncový zákazník více rozhodovat o své spotřebě elektřiny a stát se aktivním hráčem.“

Reklama

Iniciativa nazvaná „FutureMotion – Energie zítřka“ má reagovat na výzvy současného světa a jeho požadavky. V energetice by v příštích desetiletích měly dominovat pojmy jako je inteligence a flexibilita. Velké elektrárny mají být doplněny menšími lokálními zdroji elektřiny a významnou roli mají hrát tzv. inteligentní sítě.

Generální ředitel ČEZ, Martin Roman, při představování strategické iniciativy FutureMotion
Generální ředitel ČEZ, Martin Roman, při představování strategické iniciativy FutureMotion
Zdroj: www.futuremotin.cz

ČEZ strategický plán oznámil ve středu 17. června – v den, kdy Poslanecká sněmovna schválila návrh na změnu obchodování s emisními povolenkami. Na základě této změny budou energetické společnosti i po roce 2013 dostávat třetinu emisních povolenek zdarma. Jejich hodnotu však musí investovat do nových „zelených“ technologií. V případě ČEZu by to mělo být asi 68 miliard korun.

Dostatek čisté energie

Podle generálního ředitele ČEZ, Martina Romana, je povinností společnosti čelit výzvám současného světa a využít příležitostí, které nové technologie nabízí. Iniciativa FutureMotion má zajistit společnosti ČEZ a české energetice dlouhodobou stabilitu a perspektivu. České republice by strategie měla pomoci vybudovat znalostní (zelenou) ekonomiku.

Změna nemá přijít ze dne na den. Záměr ČEZu je podle vyjádření společnosti dlouhodobý. Transformace má proběhnout v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie. Mezi čtyři základní strategické směry programu patří:

  • podpora vědy a výzkumu a využití různých technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci;
  • doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu;
  • rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií;
  • podpora elektromobility.

Budoucnost energetiky vidí ČEZ v obnovitelných zdrojích energie - zejména ve fotovoltaice a biomase
Budoucnost energetiky vidí ČEZ v obnovitelných zdrojích energie – zejména ve fotovoltaice a biomase

Kogenerace elektřiny v místě spotřeby

ČEZ se chystá podpořit zavádění nových technologií do praxe. Má jít především o takové technologie, které zatím nedospěly do fáze komerčního využití. Příkladem jsou technologie pro skladování elektrické energie, které by umožnily uchovávat energii vyrobenou například ve fotovoltaických elektrárnách. U stávajících výrobních zdrojů počítá ČEZ s podporou výzkumu technologií zachycujících a ukládajících CO2 (tzv. Carbon Capture and Storage, CCS).

Budoucnost elektrárenský gigant vidí ve výrobě energie v místě její spotřeby. Takovýto způsob výroby má primárně snížit náklady na výrobu. Posílena má být zejména kogenerace elektřiny v rámci větších podniků a firem. ČEZ plánuje firmám, které například vlastní teplárnu, nabídnout rekonstrukci tepelného zdroje, aby byl schopen vyrábět kromě tepla také elektřinu.

Česká energetika na Nazeleno

   – Obnovitelné zdroje rostou, solární energie ne

   – Jak se staví větrná elektrárna v ČR

   – Větrná energie a její využití v ČR

   – Kolik energie vyrobí ČR z biomasy?

  –  Zelená revoluce v EU a dopady pro ČEZ

30 miliard pro obnovitelné zdroje

Významnou roli mají v energetické budoucnosti sehrát obnovitelné zdroje elektrické energie. V pilotním projektu ČEZ ověřuje možnosti využití geotermální energie v Liberci. Dalšími obnovitelnými zdroji, do nichž ČEZ plánuje investovat, jsou solární energie a biomasa. Do obnovitelných zdrojů energie by podle posledních informací měla společnost vložit až 30 miliard korun.

Menší část investovaných prostředků (asi 500 milionů Kč) plánuje elektrárenská společnost investovat do rozvoje elektromobilů. Dalším směrem, kterým se ČEZ chystá v budoucích letech vydat, jsou inteligentní sítě (smart grids).

Elektromobily jsou jedním z ambiciózních projektů ČEZ
Elektromobily jsou jedním z ambiciózních projektů ČEZ. Zdroj: www.futuremotion.cz

Počítačové řízení spotřeby energie pomocí inteligentních sítí funguje částečně již nyní. Velké elektrospotřebiče, jako je například pračka, lze nastavit tak, aby se zapínaly v době, kdy jde tzv. noční proud a elektřina je levnější. „Inteligence“ sítě by se měla postupně zvyšovat. ČEZ chce zavádět takové technologie jako je Smart Metering. Jde o obousměrný systém komunikace mezi centrálou a měřicími místy, jenž by měl zákazníkovi nabídnout širší spektrum tarifů, které by mohl efektivně využívat.


Inteligentní sítě mají přispět k tomu, aby odběratelé mohli ovlivňovat svoji spotřebu a lépe hospodařit s energií

Odběratel partnerem ČEZ

ČEZ plánuje při realizaci strategických cílů FutureMotionspolupracovat s výzkumnými organizacemi, vysokými školami a místní samosprávou. Transformace energetiky by měla přinést nové obchodní příležitosti pro další firmy.

Podle elektrárenské společnosti se zákazníci mohou těšit na kvalitnější produkty, vyšší efektivitu a komfort. Lidé by měli mít možnost více řídit vlastní spotřebu a „z pasivních odběratelů by se měli stát aktivními partnery energetických společností.“

Iniciativa má své vlastní webové stránky www.futuremotion.cz, kde lze získat podrobnější informace. Nazeleno.cz připravuje sérii článků, které se budou jednotlivým tématům věnovat podrobněji.

Autor: Jana Poncarová