fbpx

Fotovoltaika.dic

Vše o fotovoltaice v kostce

Využijte náš rozcestník k nejzajímavějším článkům o možnostech solární energie v domácnosti:

Fotovoltaika je jednou z možností výroby elektřiny z obnovitelného zdroje, v tomto případě ze solární energie.

Pro výrobu elektřiny ze slunečního záření se používají fotovoltaické panely, které světelnou energii přeměňují na elektrickou. První fotovoltaický článek byl vyvinut v roce 1883. Moderní solární články vznikly v roce 1954 při experimentech s křemíkem, který je důležitým prvkem současných fotovoltaických článků.

Účinnost fotovoltaiky

V praxi se setkáváme s limity, které omezují využitelnost solární energie. Jedná se především o účinnost fotovoltaických článků, která je přibližně 15 %. Solární energie má jen malou plošnou hustotu a zařízení pro její zachycení jsou proto poměrně velká. Nejvíce je solární energie dostupná v létě, zatímco v zimě je jí nedostatek.

Reklama

Fotovoltaická elektrárna

Sluneční záření je na elektřinu přeměňováno ve fotovoltaické elektrárně, která se skládá z jednotlivých fotovoltaických článků. Výkon fotovoltaických panelů se udává v jednotkách kWp, které značí maximální možný výkon fotovoltaické elektrárny. Obecně platí, že 1 kWp zabere 8–10 % m2 plochy a vyrobí přibližně 1 MWh elektřiny ročně (při ideálních podmínkách).

Kolik elektřiny dokáže fotovoltaická elektrárna  vyrobit, závisí na několika faktorech. K těm hlavním patří počet slunečních hodiny a intenzita slunečního záření. Pro umístění fotovoltaické elektrárny je nejvhodnější jižní orientace a sklon mezi 30–35 %.

Cena fotovoltaiky

Ještě před několika lety bylo pořízení fotovoltaické elektrárny velmi nákladné, ale v poslední době poklesly náklady na fotovoltaické panely až o 40 %.

Fotovoltaické panely

Fotovoltacké panely  představují moderní technologii, která přeměňuje sluneční záření na elektřinu. Mají životnost přibližně 25 let. První fotovoltaické panely byly na střechy domů umísťovány již na začátku 90. let minulého století a jejich životnost se pomalu blíží konci. V současné době se proto firmy zabývají otázkou životního cyklu a recyklace fotovoltaických panelů.

Recyklace fotovoltaických panelů je jednou z možností, jak získat a znovu využít cenné suroviny, jak je například křemík. Výzkum v oblasti recyklace fotovoltaických panelů byl zahájen na mezinárodní úrovni v roce 1990.

Další informace o fotovoltaice: