fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika: Výkupní ceny elektřiny v EU0

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky jsou v České republice nejvyšší z celé Evropské unie. Znamená to, že máme nejvýhodnější podmínky pro solární elektrárny? Nikoli! Především v jižních státech Evropy jsou podmínky pro fotovoltaiku výhodnější. Za kolik se vykupuje elektřina z fotovoltaiky ve státech EU? Kde je podpora solárních elektráren nejvýhodnější?

Výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických elektráren jsou v České republice absolutně nejvyšší v rámci celé Evropské unie. Znamená to, že podpora fotovoltaiky je v České republice nejvyšší? Porovnáním ročních finančních výnosů se ukazuje, že tato interpretace je chybná. Zejména v jižních státech jsou podmínky výrazně výhodnější. Naopak na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky neporovnatelně horší.

„V Německu pravděpodobně dojde k dodatečnému snížení výkupní ceny přibližně o 15 % a lze očekávat expanzi německých investorů do států s výhodnějšími podmínkami, jako je například ČR.“

Reklama

Z hlediska dopadajícího slunečního záření jsou podmínky v České republice srovnatelné s Německem, které je celosvětově největším trhem s fotovoltaikou. Ve většině států EU jsou však klimatické podmínky ve srovnání s Českou republikou výrazně příznivější. Určitou výhodou je, že vzhledem k poloze, geografii a poměrně malé rozloze jsou podmínky v rámci ČR relativně vyrovnané, v nejvýhodnějších lokalitách je množství slunečního záření jen asi o 7 % vyšší než vážený průměr pro celé území.

Fotovoltaika na Nazeleno.cz

   – Konec solárních elektráren v Česku!

   – Rozhodnuto! Výkupní ceny klesnou

   – Fotovoltaika: Rezervace neznamená realizaci

   – Němci platí za kWh elektřiny 1,2 Kč víc

   – Proč ve fotovoltaice nenásledujeme Německo?

Například v Rakousku nebo ve Švýcarsku je ve vysokohorských polohách množství slunečního záření až dvakrát vyšší než v nížinách. Horské oblasti jsou však řídce obydleny, vhodné pozemky jsou obtížně přístupné a chybí potřebná infrastruktura. Tyto oblasti nejsou proto v níže uvedeném porovnání při výpočtech průměrných hodnot uvažovány. Podobně v Itálii, Španělsku nebo Francii je poměr slunečního záření mezi jižními a severními oblastmi téměř 2:1.

Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy
Úroveň slunečního záření v různých zemích Evropy

Výkupní cena elektřiny z fotovoltaiky ve státech EU

V následujících grafech jsou porovnány podmínky podpory pro malé solární systémy (do 30 kWp) a pro velké systémy (nad 1 MWp). Malé systémy jsou obvykle instalovány na střechy rodinných domů, velké systémy téměř výhradně na zemi. Česká republika se i přes nejvyšší výkupní cenu pohybuje v celkovém pohledu spíše uprostřed pořadí.

Výkupní cena elektřiny - malé systémy
Výkupní cena elektřiny – malé systémy

Porovnáme-li nominální hodnotu výkupní ceny, je Česká republika jednoznačně na vrcholu. Pro země, které nemají zavedeno euro (kromě České republiky se jedná o Velkou Británii a Švýcarsko), byly pro přepočet použity směnné kurzy podle ČNB ke dni 2. 2. 2010. Pokud by došlo k oslabení koruny na 29 Kč/€, jako tomu bylo na začátku roku 2009, Česká republika by z prvního pořadí sestoupila o jedno až dvě místa.

Výkupní cena elektřiny - velké systémy
Výkupní cena elektřiny – velké systémy

Výrazně jiné pořadí dostaneme, porovnáme-li množství dopadajícího slunečního záření. Jak je vidět z mapy slunečního záření, Česká republika by byla mezi vybranými zeměmi spíše na konci seznamu.

Roční výnos solárního systému

Při výpočtu finančního výnosu fotovoltaické elektrárny se vychází z výkupní ceny a množství dopadajícího slunečního záření. Výroba elektřiny je nižší o různé druhy ztrát, zejména snížení účinnosti panelů při vyšších teplotách, ztráty ve střídači a další. V níže uvedených grafech jsou uvažovány ztráty na úrovni 15 %. Další zpřesnění lze dosáhnout zahrnutím vlivu teploty, který je prozatím zanedbán.

Roční výnos - malé fotovoltaické systémy
Roční výnos – malé fotovoltaické systémy

Je zřejmé, a v grafech se ukazuje, že při vyšší úrovni slunečního záření může být i nižší výkupní cena výhodnější, Česká republika se z toho důvodu pohybuje uprostřed seznamu. V současnosti je roční výnos v závislosti na lokalitě asi o 10–30  % vyšší než v Německu u malých systémů a o 30–50 % vyšší u velkých systémů. Je však nutno vzít v úvahu, že investiční náklady fotovoltaických elektráren jsou v Německu nižší než v ostatních zemích EU. Stejně tak úrokové sazby se v Německu pohybují těsně nad 4 % ročně, zatímco v ČR jsou téměř o 2 % vyšší. Rovněž další podmínky jsou v Německu výhodnější.

Roční výnos - velké fotovoltaické systémy
Roční výnos – velké fotovoltaické systémy

Srovnatelné úvěrové podmínky jako v České republice jsou i v jiných státech Evropy. Investoři, kteří mohou pro financování výstavby fotovoltaické elektrárny získat financování od německých bank, jsou proto v ostatních zemích EU ve znatelné výhodě. Naopak pro německé investory je z finančního hlediska výhodnější budovat fotovoltaické elektrárny v zahraničí.

Doba výkupu

Ve většině zemí EU je doba platnosti výkupní ceny zaručena na 20 let. Výhodnější podmínky jsou pouze ve Velké Británii, Švýcarsku a Španělsku, kde je doba výkupu o 5 let delší. Nejkratší doba výkupu je mezi uvedenými zeměmi v Rakousku – 12 let. Nejkratší doba výkupu vůbec je v Rumunsku – pouhých 10 let.

Ve Velké Británii je delší dobou výkupu částečně kompenzována nižší výkupní cena. Nutno si však uvědomit, že ve Velké Británii byla zavedena výkupní cena teprve v roce 2010, tedy v době, kdy již bylo oznámeno snížení výkupní ceny v Německu a probíhala diskuse o snížení výkupní ceny v ČR i ostatních zemích EU.

Výnos za dobu platnosti výkupní ceny

Kombinací předchozích dvou údajů získáme následující výsledky:

Výnos z fotovoltaické elektrárny za dobu výkupu - malé systémy
Výnos z fotovoltaické elektrárny za dobu výkupu – malé systémy

Česká republika se posunula do středu tabulky těsně za státy s velmi slunečným klimatem. Výnos za dobu výkupu je počítán jako prostý součin ročního výnosu a výkupní ceny. Výsledky, které by lépe odpovídaly na otázku ekonomické výhodnosti, bychom získali, kdybychom budoucí roční výnosy diskontovali. Na pořadí jednotlivých zemí by to však mělo poměrně malý vliv.

Výnos z fotovoltaické elektrárny za dobu výkupu - velké systémy
Výnos z fotovoltaické elektrárny za dobu výkupu – velké systémy

Překvapivé je, stejně jako u ročního výnosu, že na největším fotovoltaickém trhu – v Německu – jsou podmínky již nyní méně výhodné než ve většině ostatních zemí. Přesto v Německu pravděpodobně dojde v letošním roce k dodatečnému snížení výkupní ceny přibližně o 15 %. V té souvislosti lze očekávat ještě výraznější expanzi německých firem a zejména investorů do států s výhodnějšími podmínkami. Česká republika je z tohoto pohledu nejbližším cílem. Jak je však vidět ve výše uvedených grafech i níže uvedené mapě, jsou v řadě oblastí v jižních státech Evropy podmínky podpory výrazně výhodnější.

Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémy
Finanční výnosnost fotovoltaiky v Evropě – velké systémy

Přestože je výkupní cena elektřiny v České republice nejvyšší, vzhledem k vyšší úrovni slunečního záření jsou roční finanční výnosy fotovoltaických systémů v řadě oblastí na jihu Evropy výrazně výhodnější.

Ceny fotovoltaických systémů i úvěrové podmínky jsou v Německu obecně výhodnější než v ostatních státech EU, což poskytuje výhodu v případě exportu. Export je navíc podporován německými hospodářskými a průmyslovými komorami, jež působí v ostatních státech EU (v České republice je to Česko-německá obchodní a průmyslová komora). Export německých technologií pro obnovitelné zdroje podporuje i štědře dotovaný program Renewables Made by Germany. Lze tedy očekávat výraznou expanzi německých firem do zahraničí.

Článek vyšel v časopise Alternativní energie, autorem článku je Bronislav Bechník, CZREA.

Autor: Redakce Nazeleno.cz