fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika v Německu: V roce 2010 instalováno 7 000 MW0

Nejen v České republice zažily loni solární elektrárny boom. V Německu bylo připojeno téměř 50 % kapacity, která byla v roce 2010 instalována na celém světě. I v Německu kvůli fotovoltaice zdražila elektřina a snížily se výkupní ceny elektřiny. Co se bude dít dál?

V polovině prosince 2010 důrazně varovaly špičkové německé výzkumné ústavy v oblasti energetiky před kolapsem systému podpory ekologické elektřiny – hlavně z fotovoltaiky – v Německu.

„Přestože Německo nemá optimální podmínky pro fotovoltaiku, bylo zde v minulém roce zapojeno zhruba 7 000 MW ve fotovoltaice.“

Reklama

V dramatickém apelu se písemně obrátily na poslance Bundestagu a požadovaly urychlené a radikální snížení podpory pro ekoelektřinu v zájmu záchrany zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů (tzv. „EEG“). Jinak hrozí ztráta akceptace pro rozvoj zelené energie u veřejnosti a ztroskotání systému podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Mezi podepsanými byli například ředitelé Ekologického institutu Freiburg, wuppertalského Institutu pro klima a dalších. V neposlední řadě podepsal výzvu také Jürgen Schmid, šéf  Frauenhoferova institutu pro větrnou energii a energetickou systémovou techniku, který jako člen vědecké rady pro globální změny životního prostředí patří k vedoucím poradcům spolkové vlády.

 

Kvůli fotovoltaice zdražila kWh o 3,53 centů

Autoři dopisu, sami zastánci rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů, spatřují její akutní ohrožení z důvodu příliš vydatné podpory. Už v roce 2011 značně vzrostou vícenáklady pro domácnosti i pro hospodářství, což může zpochybnit akceptování nových energií ze strany veřejnosti. Doposud byl zákon EEG vysloveně úspěšný. Podíl ekologicky vyrobené elektřiny se zvýšil v Německu od roku 2000 z 5 % na dnešních 16 % z celkové výroby elektřiny. Principy podpory nových energií podle EEG napodobilo mezitím na 40 zemí včetně ČR. Nyní ale hrozí, že se náklady spojené s boomem fotovoltaiky v Německu vymknou kontrole.


Minulý rok bylo v Německu instalováno na 7 000 MW ve fotovoltaice

Přestože Německo nemá optimální podmínky pro fotovoltaiku, bylo zde v minulém roce zapojeno zhruba 7 000 MW ve fotovoltaice, což je téměř 50 % kapacity která byla v roce 2010 instalována na celém světě (!). Tím došlo k podstatnému překročení původně očekávaných max. 5 GW. Každá kWh nyní stojí kvůli ekoelektřině o 3,53 centů více než by stála, kdyby neexistoval zákon EEG.

Příplatek na ekoelektřinu vzrostl v Německu k začátku roku 2011 na celkovou roční částku 13 miliard eur – tj. cca 325 miliard korun (!). Běžná německá domácnost tak zaplatí měsíčně za elektřinu navíc 12 € místo dosavadních zhruba 7 €. Pokud by však nedošlo k dalšímu výraznému snížení výkupních tarifů pro fotovoltaiku, mohlo by v Německu dojít od roku 2012 ke zvýšení příplatku na ekoelektřinu o dalších cca 30 %.  Proto stojí podpora obnovitelných zdrojů energie v Německu na významné křižovatce, podobně jako tomu bylo koncem minulého roku v Česku.

Výkupní ceny elektřiny v Německu poklesly

Přitom zákonodárci „nezaspali“ a již během roku 2010 došlo k výrazným poklesům státem garantovaných výkupních cen pro elektřinu z fotovoltaických elektráren. Za rok 2010 ceny klesly ve třech krocích až o 25 % a další snížení o 13 %, tj. o maximální možnou degresi, proběhlo od 1. ledna 2011. Očekává se, že k tzv.“grid parity“ to znamená vyrovnání ceny ze sítě (pro spotřebitele) a průměrné výkupní ceny fotovoltaiky v rámci EEG má dojít za 2 až 3 roky. Tento vývoj je umožněn průběžným zlevňováním výroby fotovoltaických modulů a příslušenství. Spolkový solární svaz (BSW) uvádí, že od roku 2006 dodnes se náklady snížily – také díky masové výrobě – až o 45 %.


Výkupní ceny elektřiny v Německu poklesly a čeká je další snížení

V Německu probíhá nyní poměrně pragmatická a kultivovaná diskuze o tomto klíčovém hospodářském tématu a už se také rýsuje konkrétní řešení jako kompromis mezi zájmy branže obnovitelných energetických zdrojů (která je mezitím významným technologickým a exportním odvětvím) a spotřebiteli – domácnostmi i hospodářskými subjekty.

Spolková vláda zřejmě využije možnosti dalšího snížení výkupních cen pro fotovoltaiku k 1. červenci, a to o 3 až 15 %, pokud bude propočty do května 2011 zjištěno, že by za rok 2011 mohlo být celkově nově instalováno více než 3,5 GW fotovoltaiky.  Další snížení o 9 % následuje automaticky od 1. ledna 2012.

Střešní instalace: 28,74 centů za kWh

Aktuálně například leží výkupní cena střešních systémů do 30 kW na úrovni 28,74 centů za 1 kWh, po snížení o 15 % k 1. červenci by cena činila 24,43 centů/1kWh a k 1. lednu 2012 pak 21,84 centů/1kWh včetně snížení o dalších 9 %.


Asi 90 % všech solárních instalacích je v Německu na střechách

Fotovoltaické elektrárny nyní kryjí cca 2 % spotřeby SRN, do roku 2020 by se podle představ Spolkového solárního svazu BSW měl tento podíl zvýšit na 10 %. V minulém roce vyrobilo 840 000 fotovoltaických elektráren v SRN cca 12 000 GWh elektřiny, což odpovídá produkci jednoho elektrárenského bloku za zhruba 14 měsíců.

Ve struktuře fotovoltatických elektráren existuje mezi ČR a SRN propastný rozdíl. Převážná většina německých instalací probíhá na střechách – skoro 90 % instalovaného výkonů, jen kolem 10 % na volných plochách. V ČR je naproti tomu podíl fotovoltaiky na střechách nepatrný a převládají instalace fotovoltaiky na volných plochách.

Autorem článku je Zdeněk Fajkus,  VTUD e. V. Mnichov. Článek původně vyšel na stránkách časopisu Alternativní energie.

Autor: Redakce Nazeleno.cz