fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika na polích je mrtvá0

Problematika výroby a dotování energie z fotovoltaických zdrojů opět plní český mediální prostor. Podpory obnovitelných zdrojů energie se totiž politici a příslušné úřady chopili nekoncepčně a chybně. Smysl hledat viníka už asi nemá, finanční škody jako obvykle odepíšeme. Pověst solární energetiky je ale v troskách.

Okolo fotovoltaiky je v Česku opět dusno. Energetický regulační úřad obvinil některé své zaměstnance, že záměrně chybně stanovovali nadhodnocené výkupní ceny energie z fotovoltaických zdrojů, přičemž sám má máslo na hlavě, protože léta odmítá metodiku výpočtu výkupních cen zveřejnit. Kapitáni průmyslu a spříznění lobbyisté zase na drahou elektřinu – rozumějte pouze na existenci poplatků na zelenou energii – svalují všechnu mizernou konkurenceschopnost svých podniků. Asociace provozovatelů solárních elektráren CZEPHO pak dokonce vyzvala stát, ať elektrárny od majitelů odkoupí, protože jim nedokáže zajistit odpovídající podmínky k podnikání.

V celém případě „fotovoltaické havárie“ se koncentrují všechny problémy české společnosti a politiky – neschopnost koncepčně přemýšlet v delším časovém horizontu, možný střet zájmů a skrytá korupce politiků, arogance úřadů a jejich neschopnost komunikovat. V konečném důsledku už zažíváme jen zbytečné a nekonečné hašteření o to, kdo to celé zavinil a kdo si na tom nejvíc namastil kapsu. V celém tomto kvasu navíc zaniká to hlavní – smysl a pozitivní aspekty promyšlené podpory a samotné výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Reklama

Kdy to začalo a proč

Začátky solárního boomu lze najít už v roce 2005, kdy vláda Vladimíra Špidly schválila příslušné zákony. Právě tehdy byl totiž legislativně ukotven povinný výkup energie za garantovanou cenu s tím, že tato výkupní cena nesmí klesat o více než 5 % ročně. V roce 2008 pak Energetický regulační úřad stanovil výkupní cenu více než 14 tisíc Kč/MWh. To spolu s poklesem cen fotovoltaických panelů díky levné výrobě v Číně, vyvolalo vlnu spekulativních investic do velkých solárních parků postavených na zelené louce.

I přes české excesy měla podpora solární energetiky svou pozitivní stránku – projevila se hlavně na poklesu cen příslušných technologií

V této souvislosti je vhodné připomenout také situaci v Německu, které je evropskou solární jedničkou. Ačkoli česká praxe v podpoře solárních elektráren v postatě kopíruje německý model, u našich západních sousedů žádný solární boom nevznikl. Je to dáno zejména tím, že němečtí zákonodárci projevili více předvídavosti, odvedli kvalitnější legislativní práci a v zákoně stanovili větší možnost meziročního snížení výkupních cen. Tím získali větší regulační sílu právě pro případ nekontrolovatelného nárůstu investic do solárních parků.

Stát na tento boom reagoval uvalením solární daně ve výši 26 %, která je ale poměrně logicky trnem v oku provozovatelů elektráren. Solární daň platí do roku 2013, ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba ale podle některých informací nevylučuje jí prodloužení.

Vrtěti psem a trestními oznámeními

Začátkem února debatu nad výkupními cenami energie ze slunečních elektráren rozvířil Energetický regulační úřad, když obvinil své bývalé spolupracovníky, že při stanovování výkupních cen postupovali nad rámec zákona. Na to vcelku oprávněně reagovaly nejrůznější oborové asociace s připomínkou, že za jiných okolností chvályhodnou snahu Energetického regulačního úřadu o kontrolu svých vnitřních procesů poněkud narušuje fakt, že tento úřad během opakovaných žádostí nikomu neposkytl metodiku, na jejímž základě výkupní ceny určuje. Jednodušeji řečeno, vůbec nikdo neví, jak ERÚ výkupní ceny počítá, jediné co víme, že je nejspíš počítá špatně. Také o auditu, na jehož základě ERÚ pochybení svých bývalých úředníků zjistil, úřad mlží. „Je žádoucí, aby paní předsedkyně energetického regulačního tento audit zpřístupnila veřejnosti, jinak postupuje v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím,“ uvedla v České televizi Zuzana Musilová z České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO). „Audit jako takový je veřejně dostupný materiál,“ dodala. Podle nejnovějších informací navíc žalobce toto trestní oznámení ERÚ pro nedostatek pokladů stáhl.

Zatímco ERÚ se obviněním a trestním oznámením na své bývalé zaměstnance, snažil poukázat hlavně na příliš vysoké výkupní ceny energie a dále tlačit na jejich snížení, podle Zuzany Musilové jde spíš o snahu ve stylu „vrtěti psem“ zakrýt dodání záměrně chybných výpočtů Ústavnímu soudu. Současné vedení ERÚ podle CZEPHO poskytlo Ústavnímu soudu chybné poklady, a ten pak na jejich základě rozhodl o legálnosti solární daně. CZEPHO v této souvislosti připravuje trestní oznámení na předsedkyni ERÚ pro záměrnou manipulaci s daty.

Pozitivní vliv podpory solární energetiky

V každém případě jde o ukázkové selhání státu. Poslanci nebyli schopni změnit příslušnou legislativu a nechali v roce 2010 nesmyslně vysoké výkupní ceny. Energetický regulační úřad zase netlačil na politiky a na jakoukoli změnu statu quo. Nejspíš proto, že všem tato praxe vyhovovala. O důvodech podezřele štědře nastavené podpory solárním zdrojům energie můžeme jen spekulovat, stojí však za to připomenout informaci z výroční zprávy BIS, kterou v Otázkách Václava Moravce citovala i Česká televize: “Část investorů, kteří se skrytě i otevřeně účastnili nekontrolovatelného rozvoje solárních elektráren, byla ve střetu zájmů. Tyto osoby se v minulosti podílely na stanovení parametrů státní podpory pro obnovitelné zdroje energie, rozhodovali o jejich pozdějších úpravách, nebo je ovlivňovali skrze významné podniky s účastí státu.“ V této souvislosti asi nepřekvapí podivně intenzivní lpění některých českých zákonodárců na existenci anonymních akcií na doručitele.

Přes to všechno však podpora solárních elektráren svou pozitivní roli sehrála. Systém výkupních cen (nejen v Česku) motivoval investory a pomohl snížit náklady na výrobu solárních panelů prakticky na třetinu během pár let. Zatímco v roce 2007 byla výkupní cena ve výši 14 Kč/kWh nezajímavá, dnes dodavatelé říkají, že by jim stačila i čtvrtina této částky. Podle některých expertů již dnes stojíme na prahu tzv. grid parity, kdy se vyplatí elektřinu v solárních elektrárnách vyrábět za nedotovanou výkupní cenu. Fotovoltaika navíc dokáže ve špičkách vyrábět energii levněji než jiné zdroje a tlačí na nižší ceny elektřiny na burzách.

Chcete využít solární energii?

Větší transparentnost by celému oboru pomohla

Celému oboru fotovoltaické výroby elektrické energie by pomohlo hlavně zveřejnění majitelů velkých solárních parků. Nevím například, nakolik je známo, že provozovatelem největších solárních elektráren v Česku a tedy i velkým příjemcem dotací je společnost ČEZ. Právě těmto velkým provozovatelům byla totiž z dnešního pohledu chybně nastavená legislativa „ušita na míru“. „S novou solární kauzou se objevil jediný rozumný návrh. Rozkrytí vlastníků příjemců veřejné podpory pro solární energetiku. Ovšem takový krok má smysl pouze v případě, že se rozkryjí také podezřelé obchody kolem polostátní společnosti ČEZ. Právě ČEZ je dnes největším investorem ve fotovoltaice, jeho elektrárny byly za podezřelých okolností připojeny doslova za pět minut dvanáct,“ uvedla Zuzana Musilová.

Odnesou to malí producenti

Dění okolo fotovoltaiky nejvíce ublížilo malým producentům solární energie a obnovitelným zdrojům energie obecně. Fotovoltaika na polích je nejspíš mrtvá, ale to snad nikomu nevadí. Co je však horší, velmi ztíženou pozici nyní mají malí provozovatelé, kteří solární panely umísťují na střechu svých domů a firemních hal, ať již své instalace provozují v režimu výkupních cen nebo zelených bonusů. Malé fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v minulých letech jsou nyní na hranici rentability. Instalace malé solární elektrárny s úmyslem prodeje vyrobené energie se zatím téměř nevyplatí.

Nějaké velké podpory se malé solární zdroje už nejspíš nedočkají. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce svou podporu nyní zaměřit na malé vodní zdroje energie. Podpora fotovoltaiky se bude ubírat směrem k zjednodušování celého procesu připojení malých elektráren k distribuční síti a odstraňování zbytečných administrativních bariér. Tedy k tomu, co by měla legislativa a příslušné úřady dělat jaksi automaticky. „Hodláme zastavit podporu pro fotovoltaické zdroje. Malým provozovatelům chceme ulehčit existenci hlavně zjednodušením legislativy a celého povolovacího procesu připojení k elektrické síti,“ uvedl v České televizi Pavel Šolc, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ať chceme, nebo nechceme, solární energie je nedílnou součástí energetického mixu a do energetické politiky patří. Už jen proto, že jde o čistý a obnovitelný zdroj. Osobně souhlasím s tím, že podpora obnovitelných zdrojů se na cenách energií pro domácnosti podílí celkem nezanedbatelnou částkou, prostor pro snížení cen bych však viděl hlavně ve vysokých poplatcích na distribuci, o nichž ale Energetický regulační úřad příliš nemluví. A nebojte se, i nový Temelín si takto zaplatíme také.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.