fbpx

Partneři sekce

Fotovoltaika na koci léta: Konec podpory a šikana provozovatelů malých elektráren0

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie omezí státní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Elektrárny uvedené do provozu po prvním lednu 2014 se až na výjimky budou muset obejít zcela bez dotaci. Konec státních podpor samozřejmě nejvíce zasáhne drobné provozovatele.

O tom, že česká podpora obnovitelných zdrojů energie je jedna velká tragédie, není pochyb. Samy technologie, ať už se jedná o fotovoltaiku, větrné elektrárny či výrobu bioplynu, ale za nic nemohou a nějakou formu podpory si zaslouží. V celé kauze pouze fatálně selhali čeští politici, kteří pro podporu s neznalosti nebo možná záměrně nastavili špatná pravidla. Ostatně této problematice jsme věnovali samostatný analytický text.

Současné dění okolo podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů však svým principem „ode zdi ke zdi“ neprospívá nikomu. Novela zákona, kterou narychlo přijala poslanecká sněmovna a na konci minulého týdne ji schválil senát, ruší veškerou státní podporu výroby zelené energie a fakticky znemožňuje vznik malých lokálních elektráren. Jistě, domácnosti ušetří – ročně asi částku ekvivalentní dvěma obědům v restauraci. Paralyzuje se ale vznik nových menších a decentralizovaných zdrojů energie.

Reklama

Nejde jen o fotovoltaiku. Snížení státní podpory omezí výstavbu například obecních bioplynových stanic. (Foto: thinkstockphotos.com) 

Domácnosti ušetří, ale jen malou částku

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie zcela ruší dotace novým výrobcům zelené energie. Výjimkou jsou pouze malé vodní elektrárny s výkonem do deseti megawattů. Horní hranice příspěvku na zelenou energii, který platíme všichni v ceně elektřiny, se snižuje z 583 na 495 Kč. Je zřejmé, že politici nejspíš vzali v úvahu argumenty průmyslové lobby o tom, že tyto poplatky významně snižují konkurenceschopnost českých podniků. Příznačné ale je, že o dalších negativních vlivech na konkurenci českého průmyslu, případně o dalších v evropském kontextu poměrně vysokých součástech ceny elektřiny žádná debata neproběhla. Poplatky se tedy snížily, ovšem nijak dramaticky, a průměrná domácnost tak ročně na výdajích za elektřinu ušetří asi 350 Kč.

Decentralizace ještě více v nedohledu

Pokud na novelu zákona nahlédneme v širším kontextu, dala by se označit jako nesystémová. Ukončení podpory nových zdrojů zelené energie znamená oddálení decentralizace výroby elektřiny a odklon od obnovitelných zdrojů. Výrazně se například ztíží výstavba obecních větrných elektráren či bioplynových stanic. To se samozřejmě nelíbí ekologickým a dalším odborným organizacím. „Vláda a parlament hledali cestu k úspoře, zvolili dražší variantu s podporou uhlí a odpadů v objemu 3,1 miliardy Kč ročně. Navrhovali jsme levnější alternativu v podobě omezené podpory moderních technologií nových čistých obnovitelných zdrojů s náklady 1,2 miliardy Kč ročně. Namísto podpory ‚malých a čistých‘ budou podporováni ‚velcí a špinaví‘,“ uvedl například místopředseda Komory OZE Štěpán Chalupa, přičemž velkými a špinavými má na mysli hlavně uhelné a jaderné elektrárny. Dodává však, že pozitivní zprávou je postoj řady senátorů, kteří poukazují na to, že stát by nějakou smysluplnou cestu podpory rozhodně měl najít. Otázkou je, zda se to i vzhledem k blízkým volbám a jejich očekávaným výsledkům podaří.

Trest za energetickou soběstačnost

V kontextu podpory obnovitelných zdrojů vzbudila – mírně řečeno – úžas odborníků také součást nového zákona, díky které budou muset příspěvky na obnovitelné zdroje platit rovněž majitelé slunečních elektráren, kteří vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu v režimu tzv. zelených bonusů. Ti sice v rámci zelených bonusů podporu obdrží, vzápětí ji však na poplatcích vrátí státu zpět. Jak uvedl web Tzb-info: „V cenách roku 2013 by to bylo pikantní třeba pro kogenerační jednotky nad 200 kW: Dostane zelený bonus 590 Kč/MWh a na oplátku odvede poplatek na podporu kogenerace 583 Kč/MWh. A to se vyplatí!“.

Nejsou připojeni do sítě, elektřinu neprodávají a přesto musí platit!

Energetický regulační úřad navíc po provozovatelích ostrovní fotovoltaiky vyžaduje také poplatky na činnost Organizátora trhu s elektřinou (OTE) ve výši 2,11 Kč za MWh. Ano, provozovatelé malé sluneční elektrárny, která není vůbec připojena k elektrické síti a s jejíž elektřinou se vůbec neobchoduje, musí tento poplatek platit. „Cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice kryje náklady společnosti OTE, a.s. spojené se zpracováním bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR, administruje příspěvek na podporované zdroje apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i ostrovní provozy na území ČR se podílejí na nákladech za činnosti, které musí společnost dle platné legislativy zajišťovat,“ odpověděl na dotaz odborného serveru Mypower.cz vedoucí oddělení regulace cen ERÚ Ondřej Touš.

Zelená energie na Nazeleno.cz:

  • Fotovoltaika a selhání státu

  • Energetická revoluce v Německu. Česko tápe

  • Velké shrnutí solárního podvodu

  • Jak na domácí solární elektrárnu

 

Za snahou státních úředníků komplikovat život provozovatelům malých fotovoltaických elektráren, je nejspíš vidět obava, že lidé si budou ve stále větším měřítku elektřinu vyrábět sami, a sníží se tedy poptávka po provozu velkých centralizovaných zdrojů energie. Již nyní je podle odborníků možné v elektrárně na střeše rodinného domku vyrábět elektřinu za cenu okolo 4 Kč za KWh, což je levnější než běžná elektřina ze zásuvky. Navíc vývoj fotovoltaických panelů také neustává a dá se očekávat, že se postupem času na trhu objeví nové účinnější případně levnější panely a totéž platí i pro další komponenty malých solárních systémů, jako jsou střidače či akumulátory. Rozvoj domácí solární energetiky a postupné snižování spotřeby centrálně vyrobené elektřiny v domácnostech má tedy budoucnost jistou. Otázkou je, jak moc ještě státní úředníci lidem provoz vlastních elektráren využívajících obnovitelné zdroje zkomplikují.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.